FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > Davek od dohodkov pravnih oseb
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 436)
Publikacija Članek
Naslovnica

Davčna obravnava premoženjskih pravic

FinD-INFO članki, 2019

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica pri SIR, 3.7.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 03.07.2019S pojmom premoženjske pravice razumemo uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patenta, blagovne znamke, modela, tajne formule ali postopka. Izplačila za uporabo premoženjskih pravic so obdavčena z davčnim odtegljajem po ZDDPO-2 in z DDV po ZDDV-1.
Naslovnica

Novosti pri predložitvi popravljenega davčnega obračuna in davčne napovedi

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 3.7.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 03.07.2019Že doslej je veljajo, da je lahko davčni zavezanec v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega obračuna predložil popravek davčnega obračuna, če je pozneje ugotovil, da je v predloženem davčnem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko glede na obveznost, ki bi jo moral izkazati na podlagi...
Naslovnica

Izplačilo dobička oziroma dividend

FinD-INFO članki, 2019

Vukovič Kristinka, Inštitut za računovodstvo, 6.6.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.06.2019Namen gospodarskih družb je opravljanje pridobitne dejavnosti, to je take, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ko je dobiček ustvarjen, ga uporabi poslovodstvo za namene, za katere ga po zakonu mora (npr. za oblikovanje zakonskih rezerv, kritje prenesene izgube, oblikovanje rezerv...
Naslovnica

FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 19.4.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 19.04.2019FURS na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale,...
Naslovnica

Davčna obravnava kadrovske štipendije

FinD-INFO članki, 2019

Mirkac Magdalena, Trgotur d.o.o., kadrovski outsourcing, 12.4.2019

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 12.04.2019Sprašujete, če se v davčno osnovo ne vštevajo kadrovske štipendije do višine minimalne plače v RS.
Naslovnica

Rok za oddajo obračun DDPO letos do 1. aprila 2019

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 12.3.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 12.03.2019Finančna uprava sporoča, da se v ponedeljek 1. aprila 2019 izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu.
Naslovnica

Dokončnost, izvršljivost in pravnomočnost odločb

FinD-INFO članki, 2019

Orehek Ručigaj Nina, Inštitut za računovodstvo, 12.3.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 12.03.2019Državni organi svoje sprejete odločitve sprejmejo bodisi z odločbo bodisi sklepom, odredbo ali z drugimi pravnimi akti. Z nekaterimi od njih vsebinsko odločajo o zadevah, v določenih primerih pa z akti odločijo le o procesnih zadevah (npr. o podaljšanju roka, izvedbi kakšnega dokaza, začetku in...
Naslovnica

Obračun obresti od posojil med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 28.2.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 28.02.2019Prejeli smo vprašanja naročnice v zvezi z obračunom obresti med povezanimi osebami. V nadaljevanju navajamo vprašanja in podajamo odgovore.
Naslovnica

Ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj?

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 4.2.2019

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 04.02.2019Leto 2018 se je poslovilo in prihaja obdobje v katerem bodo zavezanci pripravili obračune davka od dohodka pravnih oseb. Rok za pripravo obračuna je 1.4.2019. Skupaj z obveznostjo oddaje obračuna pa se pri zavezancih pojavljajo različna vprašanja. Med drugim tudi vprašanje ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj.
Naslovnica

Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2018

FinD-INFO članki, 2019

Ida Kavčič, spec. posl. ekon., 18.1.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 18.01.2019Letno poročilo za leto 2018 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja > Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Ur.l.RS 42/2006 s spremembami), ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1.1.2016 dalje.
Naslovnica

Davčne olajšave pri obračunu DDPO v letu 2018

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 27.12.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 27.12.2018Bliža se konec leta in s tem obračun DDPO za leto 2018. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavljajo pri obračunu DDPO za leto 2018.
Naslovnica

Davčno priznavanje odhodkov, povezanih z odkupom terjatev od povezane osebe

FinD-INFO članki, 2018

Klemen Šivic, davčni svetovalec Taxgroup d.o.o., 27.11.2018

Odhodki

FinD-INFO članki, 27.11.2018Vprašanje
Naslovnica

Transferne cene - APA sporazumi

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 2.11.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 02.11.2018Možnost sklepanja APA sporazumov je bila prvič predstavljena v letu 2015. Sedaj lahko na spletni strani finančne uprave najdete navodila kako postopati v primeru ko želite skleniti APA sporazum. V nadaljevanju jih na kratko povzemamo.
Naslovnica

Predlagani ukrepi za zajezitev agresivnega davčnega načrtovanja

FinD-INFO članki, 2018

Košar Dean, Grant Thornton Consulting d.o.o., 23.10.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 23.10.2018Vlada RS je v začetku oktobra tega leta v Državni zbor vložila predlog novele ZDDPO-2P, ki naj bi se uporabila že s 1. januarjem 2019. S predlogom novele ZDDPO-2 se v slovenski pravni red deloma prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.
Naslovnica

Davčni vidik izplačila dividend avstrijski matični družbi

FinD-INFO članki, 2018

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 18.7.2018

Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 18.07.2018Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju zavezanec) želi izplačati dividende za leto 2017 matični družbi iz Avstrije. Avstrijska družba je 100-odstotni lastnik zavezanca, lastništvo traja že od leta 1997. Avstrijska družba je zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v Avstriji.
Naslovnica

Izkoriščanje sheme normiranih odhodkov bo odslej še podrobneje preverjano

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 19.4.2018

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 19.04.2018Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ureja 48. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da davčni zavezanec lahko vstopi v sistem normirancev, če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov, ali če...
Naslovnica

Katera dejstva vplivajo na uspešno kontrolo elaborata za RR s strani davčnega organ

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 27.3.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 27.03.2018Bliža se rok za oddajo bilanc in z njim rok za pripravo tako imenovanega elaborata za uveljavljanje olajšav v raziskave in razvoj. O dokazovanju upravičenosti do olajšave smo že pisali v članku z naslovom Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj.
Naslovnica

Povrnitev stroškov štipendije v imenu delavca

FinD-INFO članki, 2018

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 8.3.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 08.03.2018Podjetje želi zaposliti delavca, ki je trenutno zaposlen v podjetju, od katerega je v času šolanja prejemal štipendijo. Pogodba o štipendiranju ga zavezuje, da mora biti v podjetju zaposlen pet let in ta doba še ni potekla. Podjetje, ki ga želi zaposliti je pripravljeno vrniti oziroma odkupiti štipendijo z morebitnimi stroški in delavca zaposliti za nedoločen čas.
Naslovnica

Plačilo startnine zaposlenim in drugim osebam

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 8.3.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 08.03.2018Podjetje omogoča vsem zaposlenim udeležbo na raznih dogodkih (Ljubljanski maraton, Wings for life, Tek trojk …). Pri teh dogodkih je treba plačati startnino, ki je velikokrat 100-odstotno namenjena raziskavam. Na spletni strani za Wings for life piše: »Wings for life World Run je globalno tekaško tekmovanje, ko en dan ves svet teče kot eno za tiste, ki tega ne morejo.
Naslovnica

Obračun obresti od posojila povezani osebi

FinD-INFO članki, 2018

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 26.2.2018

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 26.02.2018V praksi so pogoste situacije, ko podjetje odobri posojilo lastniku podjetja ali drugi povezani osebi. Pojavljajo se tudi obratne situacije, ko lastnik podjetja ali druga povezana oseba odobri posojilo podjetju.
Naslovnica

Pomembne novosti pri obračunu DDPO za leto 2017 v primerjavi z letom 2016

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 6.2.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.02.2018Pri obračunu DDPO za leto 2017 je nekaj novosti, ki so posledica novel ZDDPO-2L, ZDDPO-2M, ZDDPO-2N in ZDDPO-2O. Ker smo o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O že pisali v nadaljevanju povzemamo spremembe, ki vplivajo na obračun DDPO-2 ostalih dveh novel.
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis)

Pravna praksa, 2018/3-4

Avtor ni naveden, 25.1.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2018Virtualne valute se ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.
Naslovnica

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S

FinD-INFO članki, 2018

Finančna uprava Republike Slovenije, 18.1.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 18.01.2018V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
Naslovnica

Davčna osnova v zadrugi

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 10.1.2018

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 10.01.2018Zadruga, z. o. o., ima po zadružnih pravilih sklad varnosti, obratni sklad in rezervni sklad (kot obvezna rezerva 10 %).
Naslovnica

Rezervacije za davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 10.1.2018

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.01.2018V letu 2016 smo imeli davčno kontrolo dohodkov fizičnih oseb za leto 2015 glede napotenih delavcev. Dobili smo 1 milijon doplačila prispevkov in dohodnine, ki jih bomo plačali v letu 2017, ker je v tem letu bila izdana tudi odločba.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 18 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(342)

Podjetje in delo(6)

Pravna praksa(74)

Revija RDP(14)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davek od dohodkov pravnih oseb Davčna osnova Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami Davčne olajšave Davek od dohodkov pravnih oseb Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji Obračunavanje in plačevanje davka Odhodki Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije Oprostitve Predmet obdavčitve in davčno obdobje Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

Leto objave

2019(10) 2018(16) 2017(134) 2016(20)
2015(17) 2014(11) 2013(19) 2012(13)
2011(18) 2010(43) 2009(68) 2008(46)
2007(13) 2006(8)

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I JK LM N O P QR S Š T UV W XYZŽ