FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 262
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 6549)
Publikacija Članek
Naslovnica

Obdavčevanje dohodka pravnih oseb v obdobju digitalizacije

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 21.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 21.10.2019Cilj predloga Direktive Sveta 2018/0072 CNS o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo je obravnavati vprašanja, ki se pojavljajo zaradi digitalnega gospodarstva z opredelitvijo celovite rešitve v okviru obstoječih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb držav članic.
Naslovnica

Kazenska, odškodninska in disciplinska odgovornost delodajalca in delavca. Na kaj še posebej paziti?

FinD-INFO članki, 2019

mag. Boštjan J. Turk, 21.10.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.10.2019S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi se vzpostavi delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. S tem pogodbeni stranki vstopita v poseben delovnopravni odnos in v medsebojnem odnosu pridobita določene pravice in obveznosti, ki izvirajo iz specifike delovnih razmerjih.
Naslovnica

Tožba zaradi diskriminacije pri izbirnem postopku zaposlovanja delavca

FinD-INFO članki, 2019

mag. Suzana Pisnik, odvetniška kandidatka v Odvetniški družbi Neffat o.p., d.o.o., 21.10.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.10.2019Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi, kot to izhaja iz 24. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Naslovnica

Poslovanje z elektronskimi računi kmalu obvezno za vse udeležence javnega naročanja

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 21.10.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 21.10.2019Z zadnjo spremembo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A) so se v pravni red Republike Slovenije prenesle določbe Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (UL L št. 133 z...
Naslovnica

DDV obravnava pri prodaji rabljenega vozila, uvoženega iz tretje države

FinD-INFO članki, 2019

Katja Wostner, davčna svetovalka, 21.10.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 21.10.2019Podjetje (d.o.o.) je v Sloveniji  registrirano kot davčni zavezanec za DDV. Ukvarja je z vzdrževanjem in popravilom vozil. Iz  Amerike  je uvozilo rabljeno vozilo (znamke Porsche). Carina je bila narejena v Belgiji, po prejemu računa in evropske deklaracije so naredili samoobdavčitev za to vozilo.
Naslovnica

Ukrepi za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 15.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 15.10.2019Dvojno obdavčenje zelo negativno vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v drugo državo pogodbenico. Pri tem je potrebno upoštevati dve vrsti dvojnega obdavčenja. Pravno dvojno obdavčenje obravnavamo takrat, kadar je isti davčni zavezanec dolžan dvakrat plačati davek od istega dobička.
Naslovnica

Posebnosti povračil stroškov iz naslova opravljanja službene poti

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 15.10.2019

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 15.10.2019Pravico delavca do povračil stroškov ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju na katerega ga napoti delodajalec.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za oktober 2019

FinD-INFO članki, 2019

LEXPERA d.o.o., 15.10.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.10.2019Podatki za obračun plač za oktober 2019
Naslovnica

Oproščena EU dobava blaga od 1. 1. 2020

FinD-INFO članki, 2019

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o., 10.10.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.10.2019Po dolgem času se spet spreminja Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in posledično tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Spremembe so večinoma posledica spremembe Direktive Sveta EU št. 2006/112/ES.
Naslovnica

Kapital, rezerve in rezervacije

FinD-INFO članki, 2019

Vesna Bartolj Maver, 10.10.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 10.10.2019Kapital je v ekonomski vedi trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja.
Naslovnica

Izplačilo nagrade vajencem in predložitev REK-1a obrazca

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 10.10.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 10.10.2019V zvezi z izplačilom vajeniških nagrad FURS sporoča, da so na podlagi 7. točke 20. člena Zakona o vajeništvu objavljeni novi (višji) zneski vajeniških nagrad, ki jih upoštevajo delodajalci ob izplačilu nagrade. Pri tem FURS opozarja, da se davčna obravnava dohodkov vajencev ni spremenila.
Naslovnica

Uvedba elektronskega bolniškega lista od februarja 2020

FinD-INFO članki, 2019

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 10.10.2019

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 10.10.2019Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine - Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko.
Naslovnica

Vlada naredila nov korak v smeri davčne optimizacije

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za finance, 10.10.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 10.10.2019Vlada je 3. oktobra 2019 potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bodo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, s čimer krepijo konkurenčnost poslovnega okolja, ohranjajo stabilno gospodarsko okolje ter prispevamo k vzdržni gospodarski rasti.
Naslovnica

5.4 Izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstva v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost

FinD-INFO članki, 2019

Finančna uprava Republike Slovenije, 10.10.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 10.10.2019Finančna uprava je dopolnila dokument: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 5. izdaja, september 2019, v katerem na primeru pojasnjuje izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstev v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost.
Naslovnica

Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 10.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.10.2019Kot sem omenil že v predhodno objavljenem članku na temo davčna integracija na stopnji pravne osebe in delničarjev, obravnavamo dva modelna pristopa integracije. Klasični pristop obdavčuje dobiček ne glede na pravni subjekt, ki ga pridobiva, kar pomeni, da je dobiček najprej obdavčen na stopnji pravne osebe in nato, v primeru razdelitve dividend, še kot postavka dohodka delničarjev.
Naslovnica

Davčna integracija dobička pravne osebe

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 2.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 02.10.2019Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe...
Naslovnica

Nakup nepremičnine ali nakup dejavnosti

FinD-INFO članki, 2019

Katja Wostner, davčna svetovalka, 2.10.2019

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

FinD-INFO članki, 02.10.2019Podjetje kupuje naložbeno nepremičnino skupaj s sklenjenimi najemnimi pogodbami. V kupoprodajni pogodbi za nepremičnino je zapisano, da kupec vstopa v najemna razmerja namesto prodajalca. Zasledila sem, da se tak nakup nepremičnine lahko obravnava kot prenos dejavnosti in ne kot nakup po 76.členu ZDDV-1.
Naslovnica

Stroški raziskovanja in razvijanja

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 2.10.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 02.10.2019V praksi se pojavlja veliko dilem vezanih na razlikovanje med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi vezano na to, ker stroške raziskovanja na smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročno sredstva.
Naslovnica

Čakanje na delo doma

FinD-INFO članki, 2019

mag. Suzana Pisnik, 27.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.09.2019Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca, poleg obveznosti plačila za delo, zagotavljanja varnih delovnih razmer, varovanja delavčeve osebnosti in zasebnosti, varovanje dostojanstva delavca pri delu ter varstvo delavčevih osebnih podatkov, je v skladu z 43. členom Zakona o delovnih razmerjih...
Naslovnica

Določitev obrestne mere pri izračunu pravice do uporabe

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.09.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost.
Naslovnica

Opredelitev transakcije za izdajo računa in uporaba obrnjene davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 2019

Katja Wostner, davčna svetovalka, 27.9.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.09.2019Zanima nas, če je zavezanec pravilno izdal račun. Zavezanec ima med svojimi dejavnostmi registrirano  tudi dejavnost 43.220, ima vsa potrebna dovoljenja za izvajanje montaže in zagona toplotnih črpalk. Račun je izdal oziroma napravil za drugega zavezanca, ki ima prav tako registrirano to dejavnost in je DDV zavezanec.
Naslovnica

Trajanje najema pri pogodbi za nedoločen čas

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.09.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost.
Naslovnica

Vajeništvo kot izziv in priložnost

FinD-INFO članki, 2019

Alenka Volk Penko, SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije, 27.9.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.09.2019Leta 2017 smo dobili Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S tem so bili postavljeni temelji za uvedbo poskusnega uvajanja vajeništva v šolskem letu 2017/2018.
Naslovnica

Obravnava DDV pri storitvah javne higiene

FinD-INFO članki, 2019

Katja Wostner, davčna svetovalka, 20.9.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.09.2019Podjetje se ukvarja z odmaševanjem in čiščenjem odtokov in kanalizacijskih cevi.
Naslovnica

Prodaja poslovnih prostorov in povratni najem - računovodske in davčne implikacije

FinD-INFO članki, 2019

Wostner Katja, Hauptman Maruša, 20.9.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 20.09.2019Podjetje (velikost po ZGD majhno) gradi nove poslovne prostore. Gradnjo financira z lastnimi sredstvi. Po dokončanju gradnje bi želeli skleniti sale and lease back pogodbo, s katero bi določili rok odplačila 10 let (davčno priznana amortizacijska stopnja za stavbe je 3 %).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 262 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(2696)

Podjetje in delo(645)

Pravna praksa(2903)

Pravni letopis(198)

Revija RDP(107)
   

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

2019(239) 2018(443) 2017(656) 2016(467)
2015(488) 2014(507) 2013(443) 2012(464)
2011(549) 2010(540) 2009(732) 2008(488)
2007(194) 2006(339)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž