FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Ž
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica

Personalna mapa zaposlenega

FinD-INFO članki, 2018

Žumer Lucija, Inštitut za računovodstvo, 23.10.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 23.10.2018Izbira in zaposlovanje kandidatov je zahteven postopek v domeni kadrovske službe, zato ga je treba skrbno načrtovati in organizirati.
Naslovnica

Kriptovalute in blokovne verige - modni muhi ali novi internet?

Pravna praksa, 2018/7-8

dr. Matija Žgur, 22.2.2018

dr. Matija Žgur, Pravna praksa, 7-8/2018V četrtek, 15. februarja, je na PF Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza Kriptovalute in blokovne verige - modni muhi ali novi internet? Na izjemno dobro obiskanem dogodku je beseda tekla o tehnoloških, davčno-finančnih, regulatornih in drugih vidikih te aktualne tematike. Razpravo je povezoval prof. dr. Ciril Ribičič, organizirali pa sta jo Srebrna katedra Pravne fakultete in Študentska organizacija Pravne fakultete, ob pomoči Zveze društev pravnikov Slovenije in Kariernega centra Univerze v Ljubljani. Študentje Pravne fakultete so zaradi kakovostne izvedbe dogodka izrazili interes za vnovično sodelovanje pri kateri podobni aktualni temi.
Naslovnica

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema

Pravni letopis, 2018

Viktorija Žnidaršič Skubic, 1.1.2018

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema je v slovenskem družinskem pravu novost, ki jo je prineslo sprejetje Družinskega zakonika. V prispevku avtorica analizira nekatera od odprtih vprašanj, ki se bodo ob uvedbi instituta oziroma ob njegovi uporabi v praksi nedvomno ...
Naslovnica

Finančno prestrukturiranje z izčlenitvijo - nedosledno izvajanje zakonskih določb s strani organov oblasti

Pravna praksa, 2017/38

Luka Žnidarič, 5.10.2017

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 38/2017Določba 221.o člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je z novelo F uvedla možnost t. i. izčlenitve zdravih jeder v postopku finančnega prestrukturiranja. Namen omenjene določbe je nadaljevanje poslovanja rentabilnega dela podjetja in njegova rešitev pred siceršnjim stečajem. Navedena zakonska rešitev je bila sicer v strokovnih krogih pozitivno sprejeta, vendar njeno izvajanje v praksi odpira številna vprašanja, zlasti v primerih, ko gre za izčlenitev več zdravih jeder v postopku ponovne prisilne poravnave in delovanju organov izvršilne veje oblasti.
Naslovnica

Kršitev pojasnilne dolžnosti zdravnika

Pravni letopis, 2017

dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, 1.1.2017

V prispevku avtorica predstavi neposlovno odškodninsko odgovornost zdravnika. Gre za primere, ko pogodba o zdravljenju ni bila sklenjena, tako da zdravnik odgovarja za škodo pacientu neposredno na podlagi zakona. Posebno pozornost avtorica namenja pravilni izvedbi pojasnilne dolžnosti ...
Naslovnica

Prekršek v zvezi s plačilom za delo - izključitev iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved ustanavljanja po ZGD-1I

Pravna praksa, 2016/45-46

Žvipelj Marko, Rejc Žiga, 24.11.2016

mag. Marko Žvipelj, Žiga Rejc, Pravna praksa, 45-46/2016Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ter zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) sta prinesla tudi določbi o obvezni triletni izključitvi subjektov iz postopkov javnega naročanja ter triletni prepovedi postati ustanovitelj, družbenik in podjetnik za storilce prekrškov v zvezi s plačilom za delo (in zaposlovanjem na črno) (v nadaljevanju skupaj: zakonski prepovedi). Glede na dikcijo danih določb - ki jih v praksi tako razumejo tudi javni naročniki, notarji in drugi subjekti, ki so pristojni za vodenje postopkov v tej zvezi - gre za prepovedi, katerih učinek je retroaktiven, saj nista omejeni na prekrške, storjene po uveljavitvi predmetnih zakonskih določb, temveč se v tej zvezi upoštevajo tudi prekrški, storjeni pred datumom veljavnosti oziroma začetka uporabe teh prepovedi.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo

Pravna praksa, 2016/39-40

Maša Žehelj, 14.10.2016

Maša Žehelj, Pravna praksa, 39-40/2016Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo je odgovornost zdravnika oziroma zdravstvene ustanove za strokovno napako. Pri tem se soočamo s problemom, kako dokazati temeljno predpostavko za nastanek odškodninske odgovornosti, torej da je prišlo do postavitve napačne diagnoze.
Naslovnica

Popravek odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave

FinD-INFO članki, 2016

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 27.9.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.09.2016Vrhovno sodišče RS je postavilo novo vprašanje za predhodno odločanje na Sodišče Evropske unije v zvezi s tematiko popravka odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave.
Naslovnica

Povračilo ali odpust uvoznih dajatev - napaka carinskih organov in interes pravičnosti

FinD-INFO članki, 2016

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 7.7.2016

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 07.07.2016Po Carinskem zakoniku Unije je pod določenimi pogoji mogoče zahtevati povračilo ali odpust carinskih dajatev tudi zaradi napake carinskih organov in v interesu pravičnosti.
Naslovnica

DDV pri pogodbah o finančnem leasingu - nove smernice

FinD-INFO članki, 2016

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 17.3.2016

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 17.03.2016Vrhovno sodišče je po predhodnem odločanju Sodišča Evropske unije (SEU) postavilo pomembne smernice pri obdavčitvi pogodb o finančnem leasingu nepremičnin v primerih, ko je predmet leasinga zaradi plačilne nediscipline leasingojemalca vrnjen leasingodajalcu in prodan tretji osebi.
Naslovnica

Postopki ugotavljanja davčnega rezidentstva - sprememba praks

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 28.12.2015

Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 28.12.2015Finančna uprava Republike Slovenije je spremenila dosedanjo prakso pri vodenju postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa fizičnih oseb.
Naslovnica

Zaposlovanje starejših delavcev

Pravna praksa, 2015/47

Luka Žnidarič, 3.12.2015

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 47/2015Vlada RS je na seji dne 23. septembra 2015 sprejela besedilo predloga zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku. Tako kot številni ukrepi na delovnopravnem področju je tudi ta namenjen povečanju zaposljivosti določene ciljne skupine. Zadnje spremembe tako uvajajo začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve. Vendar pa, ali so za večjo integracijo starejših res potrebni ukrepi na področju njihovega zaposlovanja? Mar ne bi bilo bolj smiselno problem zaposlovanja starejših začeti reševati na drugi strani medalje?
Naslovnica

DDV pri plačilu nadomestila zaradi javne priobčitve glasbenih del

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 10.9.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.09.2015Prispevek obravnava vprašanje, ali je plačilo nadomestila zaradi javne priobčitve glasbenih del predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
Naslovnica

Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi za določen čas?

Pravna praksa, 2015/35

Gliha Urška, Cerar Žugelj Uroš, 10.9.2015

Urška Gliha, Uroš Cerar-Žugelj, Pravna praksa, 35/2015V obdobju varčevalnih ukrepov velja omejitev državnih organov pri možnostih zaposlovanja in širitve kadrovskih zmogljivosti, zato so se ponekod v praksi začeli pojavljati primeri obida varčevalnih ukrepov, ki pomenijo kršitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tak primer je verižno sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, zlasti zaradi nadomeščanja odsotnih zaposlenih, pri čemer se izkaže, da delavec, ki je tako pogodbo sklenil, dejansko na delovnem mestu ne nadomešča delavca, ki je naveden v pogodbi.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na delo

Pravna praksa, 2015/34

Luka Žnidarič, 3.9.2015

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 34/2015Z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je bil v slovenski pravni red uveden nov institut - čakanje na delo doma po 138. členu. Kot del celovite reforme trga dela je namen zakonske določbe med drugim povečati prožnost v delovnem procesu (t. i. notranjo prožnost) in s tem omogočiti učinkovitejše prilagajanje razmeram na trgu. Kljub temu izkušnje kažejo, da se v praksi pojavljajo številna vprašanja, zlasti glede izrabe letnega dopusta in možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zato si problematiko napotitve na čakanje na delo poglejmo nekoliko podrobneje in hkrati preverimo možnosti, ki jih v zvezi s tem institutom daje veljavna zakonodaja.
Naslovnica

Dovoljenost revizije v upravnem sporu

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 12.6.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 12.06.2015Prispevek obravnava najpogostejše razloge za zavrženje revizij pred Vrhovnim sodiščem, ki izhajajo iz sodne prakse in s tem napotke, kako lahko stranke učinkoviteje izkoristijo sodno varstvo.
Naslovnica

Vračilo presežka DDV in pritožba zaradi molka organa

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 17.3.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 17.03.2015Prispevek obravnava možnosti davčnih zavezancev, če jim davčni organ na njihovo zahtevo za vračilo presežka DDV, le tega ne vrne v 21 dneh.
Naslovnica

Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske Prešernove nagrade)

Pravna praksa, 2015/10

Aleš Žiher, 12.3.2015

Aleš Žiher, Pravna praksa, 10/2015Univerza v Ljubljani vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze podeljuje študentsko Prešernovo nagrado. Nagrajenci poleg diplome z gravirano Prešernovo podobo prejmejo tudi denarno nagrado, ki jo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Pravilnik) določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani. Pri tem se postavlja vprašanje, ali gre za dohodek, ki je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica

Povrnitev stroškov pooblaščenca, ki ni odvetnik

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 6.1.2015

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 06.01.2015Stranki s pooblaščencem, ki ni odvetnik, v primeru uspeha v upravnem sporu, ki sledi davčnemu postopku, ne pripada enak pavšalni znesek stroškov kot stranki, ki jo zastopa odvetnik. Ali je takšna ureditev skladna z Ustavo RS ?
Naslovnica

Dedovanje med zakoncema

Pravni letopis, 2015

Viktorija Žnidaršič Skubic, 1.1.2015

Avtorica obravnava problematiko dedovanja med osebami, ki jih veže razmerje zakonske zveze. Ugotavlja, da je dedovanje med zakonci povsod v primerjalnem pravu, prav tako pa tudi v Sloveniji, urejeno na poseben način, ki odraža posebno, osebno naravo tega razmerja.
Naslovnica

Povrnitev stroškov pooblaščenca, ki ni odvetnik

FinD-INFO članki, 2014

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 19.12.2014

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 19.12.2014Stranki s pooblaščencem, ki ni odvetnik, v primeru uspeha v upravnem sporu, ki sledi davčnemu postopku, ne pripada enak pavšalni znesek stroškov kot stranki, ki jo zastopa odvetnik. Ali je takšna ureditev skladna z Ustavo RS ?
Naslovnica

Samostojni podjetniki posamezniki ter obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pravna praksa, 2014/49-50

mag. Irena Žagar, 18.12.2014

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 49-50/2014V poletnih mesecih je začela tleti zadeva o prejemnikih pokojnine, ki opravljajo samostojno dejavnost. Objavljenih je bilo več člankov o tem problemu, o grozečih izvršbah, o tem, da morajo upokojeni podjetniki vračati pokojnine, o možnosti, da upokojenim obrtnikom ne bo treba vračati pokojnin itd. V članku Nov minus v državni blagajni je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pozval Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k spremembi zakonodaje, ZPIZ pa zadolžil, da s svojimi strokovnjaki ministrstvu pomaga najti ustrezno rešitev.
Naslovnica

Zastaralni roki za terjatve upravnikov

Pravna praksa, 2014/47

Kremzer Mlinar Nuša, Harb Ana, Železnik Jana, 4.12.2014

Nuša Kremzer-Mlinar, Ana Harb, Jana Železnik, Pravna praksa, 47/2014Vrhovno sodišče RS je v sodbi III Ips 23/2014 z dne 2. septembra 2014 zavzelo stališče, da terjatve upravnikov za povračilo obratovalnih stroškov, ki jih upravnik večstanovanjske stavbe iz lastnih sredstev založi za lastnike stanovanj, zastarajo v enoletnem zastaralnem roku po 6. točki prvega odstavka 355. člena Obligacijskega zakonika (OZ). S tem je odpravilo dilemo v zvezi z dolžino zastaralnega roka za terjatve upravnikov večstanovanjskih stavb. Sporno pa ostaja vprašanje, ali v enakem roku zastarajo tudi terjatve upravnikov poslovnih stavb in stavb, v katerih so tako stanovanjski kot tudi poslovni prostori.
Naslovnica

Odprava odločbe po nadzorstveni pravici v davčnem postopku

FinD-INFO članki, 2014

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 24.10.2014

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 24.10.2014Drugi odstavek 88. člena Zakona o davčnem postopku , ki določa, da lahko davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi, razveljavi ali spremeni odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če je z njo prekršen materialni zakon, v praksi sproža veliko dilem.
Naslovnica

Avtorsko pravo - odprta razmišljanja in pomisleki

Pravna praksa, 2012/43

dr. Jurij Žurej, 8.11.2012

Poslovne poti in stranpoti

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 43/2012Ob pripravi sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) želim poudariti nekatera odprta vprašanja s tega področja. Dokazno breme v razmerjih do avtorjev in uporabnikov praviloma nosi kolektivna organizacija. Zneske, ki jih kolektivna organizacija ne razdeli avtorjem, mora v višini plačila vrniti plačnikom. Za dela, ki se prenašajo po satelitu, kjer oddajna in usmerjevalna postaja ni v Republiki Sloveniji, slovenske kolekgivne organizacije nimajo pooblastila pobirati nadomestila. Sprejem novega zakona mora prinesti premišljene rešitve in ne sme pomeniti amnestije za morebitne nezakonitosti v preteklosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(11)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(21)

Pravni letopis(6)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

2018(3) 2017(2) 2016(5) 2015(10)
2014(4) 2012(4) 2011(3) 2010(1)
2009(3) 2008(2) 2007(2) 2006(1)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ