FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > A
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica

Osebe, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019

FinD-INFO članki, 2019

ARSO, 4.2.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 04.02.2019Do 31. 3. 2019 morajo embalerji(1) in pridobitelji embaliranega blaga(2) ter proizvajalci(3) in pridobitelji(4) t.i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji(5) zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati...
Naslovnica

Podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost iskalcu zaposlitve v drugi državi članici

Pravna praksa, 2018/30-31

Alenka Antloga, 23.8.2018

Alenka Antloga, Pravna praksa, 30-31/2018Sodišče EU je odločilo, da lahko država članica na podlagi točke (c) prvega odstavka 64. člena Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba št. 883/2004) sprejme ukrep v nacionalni zakonodaji in načeloma zavrne podaljšanje obdobja izplačevanja nadomestila za brezposelnost v tujino po izteku treh mesecev, razen če pristojni organ države članice ugotovi, da mu posebne okoliščine konkretnega primera (kot je obstoj možnosti zaposlitve delavca) dovoljujejo, da takšni vlogi ugodi.
Naslovnica

Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

FinD-INFO članki, 2017

AJPES, 24.10.2017

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 24.10.2017Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES od 14.10.2017 dalje sklepov o vpisu samostojnega podjetnika in sklepov o vpisu spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač pa...
Naslovnica

Digitalna ekonomija: bitcoin, internet stvari in Uber

Podjetje in delo, 2017/6-7

Ahtik Meta, Hojnik Janja, 1.10.2017

Meta Ahtik, Janja Hojnik, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Cilj članka je prikazati številne dimenzije digitalnega gospodarstva in njegov vpliv na pravni razvoj v prihodnosti. Digitalizacija gospodarstva je eden od gospodarskih megatrendov v sodobni družbi, proces ustvarjanja dodane vrednosti s povezavo izdelkov z internetom in s proizvodnjo presežnih učinkov na tej podlagi. Glede na njegovo večplastnost se digitalizacija gospodarstva po naravi dotika celotnega spektra pravnih področij. Članek najprej prikazuje pravne izzive interneta stvari in številna odprta vprašanja, povezana zlasti, a ne le, s področji intelektualne lastnine, varstvom osebnih podatkov in zasebnosti ter varstvom potrošnikov. Nato proučuje Uber in pričakovano odločitev Sodišča EU, ki bo opredelila, ali je Uber transportno podjetje ali spletna platforma. Pravne posledice možnih odločitev se med seboj precej razlikujejo. Končno članek predstavi še izzive, povezane z bitcoinom kot najbolj reprezentativno virtualno valuto. Trenutno so te valute regulirane le na področjih obdavčitve ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Avtorici zaključujeva, da pravo po eni strani spodbuja pozitivne vidike digitalizacije gospodarstva, po drugi pa omejuje njene negativne posledice za evropsko gospodarstvo in družbo. Ključne besede: digitalno gospodarstvo, bitcoin, storitvizacija, internet stvari, digitalizacija industrije, ekonomija delitve, veliko podatkovje, oblak proizvodnje, 3D-tiskanje Title: Digital Economy: Bitcoin, Internet of Things and Uber Abstract: The objective of the article is to demonstrate the many dimensions of digital economy and its impact on future legal development. Digitalisation of economy is one of the economic megatrends in modern society, a process creating value by connecting products to Internet and producing spillover effects on this basis. Considering its multifaceted character, digitalisation of economy inherently touches upon the full spectrum of legal fields. The articl
Naslovnica

Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov

FinD-INFO članki, 2017

AJPES, 22.9.2017

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 22.09.2017AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19. 11. 2017 dalje.
Naslovnica

Namen posebnega varstva pred odpovedjo delovnega razmerja delavcu invalidu

Pravna praksa, 2017/34

Alenka Antloga, 14.9.2017

Alenka Antloga, Pravna praksa, 34/2017Petya Milkova je bila v Bolgariji zaposlena kot uradnica v Agenciji za privatizacijo in nadzor po privatizaciji (Agencija) od 10. oktobra 2012. Diagnosticirana ji je bila duševna motnja, ki ji je povzročila petdesetodstotno stopnjo invalidnosti. Agencija je leta 2014 zmanjšala število delovnih mest s 105 na 65. Ker je bilo ukinjeno tudi delovno mesto pritožnice, ji je bilo delovno razmerje odpovedano z enomesečnim odpovednim rokom in je z učinkom prenehalo 1. marca 2014. Nacionalni predpisi so delavcem, ki imajo priznano obliko invalidnosti, zagotavljali posebno varstvo v primeru odpovedi delovnega razmerja, vendar pa je to veljalo zgolj za delavce, ki niso bili zaposleni kot uradniki.
Naslovnica

Obračun DDV pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 2017

A Tax International d.o.o., 5.9.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 05.09.2017Družba iz Slovenije (zavezanec za DDV) je del mednarodne skupine družb. Družba v okviru svojega poslovanja naroča in plačuje tudi storitve za druge družbe znotraj skupine. Družba si pri nakupu storitev odbija vstopni DDV, nato storitve prefakturira povezanim osebam v tujino brez DDV s 7 % dodatkom na stroške.
Naslovnica

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževanega otroka invalida

FinD-INFO članki, 2017

A Tax International d.o.o., 21.4.2017

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 21.04.2017Zavezanec sprašuje glede pravice do uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Vzdrževani družinski član je invalid, star 18 let in se bo upokojil v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Naslovnica

Odločevalni kriteriji pri presoji obveznosti plačevanja dohodnine in prispevkov za socialno varnost za delavce (ki izvajajo zaposlitev v večih državah)

FinD-INFO članki, 2017

A Tax International d.o.o., 21.4.2017

Rezidentski status

FinD-INFO članki, 21.04.2017V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, kateri so odločevalni kriteriji pri presoji, v kateri državi je fizična oseba dolžna plačevati davke oziroma prispevke za socialno varnost, in na kaj vse moramo biti pozorni.
Naslovnica

Transferne cene v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji

FinD-INFO članki, 2017

A Tax International d.o.o., 13.4.2017

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 13.04.2017Majhnost slovenskega trga in skupna zgodovina narodov na Balkanu že desetletja slovenskim podjetjem narekujeta, da izkoriščajo dobro poznavanje trgov bivše skupne države in na njih tekoče investirajo.
Naslovnica

Izločitev neplačanih pokojninskih prispevkov iz stečajne mase

Pravna praksa, 2017/11

Alenka Antloga, 23.3.2017

Alenka Antloga, Pravna praksa, 11/2017Sodišče Evropske unije (SEU) je na predhodno vprašanje Vrhovnega delovnega sodišča dežele Hessen v Nemčiji odločilo, da se 8. člen Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (Direktiva 2008/94/ES) razlaga tako, da se v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca ne zahteva, da se iz stečajne mase izločijo odtegnjeni zneski od plače, ki so bili pretvorjeni v pokojninske prispevke zaposlenega in jih delodajalec ni plačal na pokojninski račun zaposlenega.
Naslovnica

Izstopno obdavčenje nerealiziranih kapitalskih dobičkov fizičnih oseb

Pravna praksa, 2017/10

Alenka Antloga, 16.3.2017

Alenka Antloga, Pravna praksa, 10/2017 Sodišče Evropske unije (SEU) je odločilo, da Portugalska ni izpolnila obveznosti iz 21., 45. in 49. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter 28. in 31. člena Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, ko je sprejela in ohranila v veljavi določbo točke a devetega odstavka 10. člena Zakonika o davku od dohodkov fizičnih oseb (CIRS), v skladu s katero mora davčni zavezanec, ki zamenja deleže in prenese svoje prebivališče v tujino ter mu preneha status rezidenta na Portugalskem, nerealizirani kapitalski dobiček (tj. znesek, ki v skladu z osmim odstavkom 10. člena CIRS ni bil obdavčen ob zamenjavi deležev) vključiti v davčno osnovo za zadnje davčno obdobje, v katerem je še imel status davčnega zavezanca rezidenta.
Naslovnica

Izdelava in predložitev premoženjskih bilanc

FinD-INFO članki, 2017

AJPES, 14.3.2017

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 14.03.2017Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah so za predložitev premoženjskih bilanc zavezani:
Naslovnica

Delo kmetov po upokojitvi

Pravna praksa, 2017/5

Urška Ahlin Ganziti, 10.2.2017

Urška Ahlin-Ganziti, Pravna praksa, 5/2017Upokojil sem se kot samostojni podjetnik in imam zaposlenega še enega delavca, zato se mi od pokojnine mesečno odteguje določen znesek.
Naslovnica

Ureditev prodaje blaga na daljavo znotraj Evropske unije

FinD-INFO članki, 2017

A Tax International d.o.o., 13.1.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 13.01.2017O prodaji blaga na daljavo oziroma pošiljčnih poslih govorimo, kadar dobavitelj (sam ali druga oseba za njegov račun) odpošlje blago iz ene države članice v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu kupcu), oziroma davčnemu zavezancu, katerega pridobitve blaga znotraj Unije niso predmet DDV.
Naslovnica

Dohodninska obravnava delavcev napotenih v Slovenijo za namene izobraževanja

FinD-INFO članki, 2016

A Tax International d.o.o., 15.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 15.11.2016V tokratnem mnenju se bomo lotili vprašanja davčne obravnave v primeru napotitve delavcev tuje družbe v Slovenijo. Konkretneje se bomo lotili vprašanja, ali se stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v Sloveniji (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala slovenska...
Naslovnica

Dohodninska obravnava napotenih delavcev v tujino na izobraževanje

FinD-INFO članki, 2016

A Tax International d.o.o., 7.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 07.11.2016V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, ali se v primeru napotitve delavcev družbe za obdobje treh mesecev v tujo državo stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v tujini (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala tuja družba, štejejo za dohodek zaposlenca.
Naslovnica

Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

FinD-INFO članki, 2015

AJPES, 24.12.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 24.12.2015Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p.
Naslovnica

Ukinitev dela subvencije neprofitne najemnine: nerazumna poteza in nesorazmeren poseg

Pravna praksa, 2015/35

Mateja Apohal, 10.9.2015

Mateja Apohal, Pravna praksa, 35/2015Državni zbor je 20. februarja letos sprejel Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov v proračunih občin spremenil in dopolnil nekatere določbe drugih zakonov. Poleg številnih sprememb je posegel tudi v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), in sicer je z določbo 25. člena določil, da se spremeni 28. člen ZUPJS v delu, ki se nanaša na uveljavljanje pravice do subvencije najemnine za najemnike tržnih in hišniških stanovanj (v nadaljevanju: tržnih stanovanj). Ta sprememba je najbolj prizadela posameznike in družine, ki živijo v tržnih najemnih stanovanjih in spadajo v najšibkejšo skupino prebivalstva, ter še dodatno poglobila njihovo stanovanjsko problematiko. Poglejmo si pravne argumente, ki kažejo na protiustavnost teh spornih določb ZUUJFO in ki so bili podlaga za vložitev zahteve za presojo ustavnosti.
Naslovnica

Slovenija v EU - deset let pozneje

Pravna praksa, 2014/47

dr. Matej Avbelj, 4.12.2014

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 47/2014Ko sem se ob desetletnici članstva Slovenije v EU znani profesorici evropskega prava, ki dobro pozna razmere v tem delu Evrope, pritoževal, v kakšnem stanju smo se znašli, me je hitro postavila na realna tla. Kaj ste pa mislili - da boste Avstrija? No, s tal me je pobrala hkratna pripomba, da imajo srednjeevropske države pravzaprav veliko srečo, da sploh so v EU, saj bi sicer živele scenarij Latinske Amerike. Kje je torej Slovenija danes in kam gremo?
Naslovnica

Actio pro socio v slovenskem pravu (2.)

Pravna praksa, 2014/40-41

mag. Sara Ahlin Doljak, 17.10.2014

mag. Sara Ahlin-Doljak, Pravna praksa, 40-41/2014Po splošnem pregledu instituta actio pro socio v našem pravnem redu v prejšnji številki Pravne prakse, zlasti po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), in kratki primerjalnopravni analizi si tokrat poglejmo ta institut v kontekstu družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe.
Naslovnica

Actio pro socio v slovenskem pravu (1.)

Pravna praksa, 2014/39

mag. Sara Ahlin Doljak, 9.10.2014

mag. Sara Ahlin-Doljak, Pravna praksa, 39/2014Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) se opira pretežno na nemško in avstrijsko pravno ureditev, zato je v njem ureditev actio pro socio podobna ureditvama v teh dveh pravnih sistemih. Actio pro socio kot tožba posameznega družbenika na račun družbe se je razvila iz potrebe po tem, da bi imel posamezen družbenik možnost popraviti neaktivnost in nepravilnost organov družbe in družbenikov, ki obvladujejo družbo.
Naslovnica

Dvojno obdavčeni obmejni delavci

Pravna praksa, 2014/3

mag. Jasmina A. Tabaković, 23.1.2014

Jasmina A.-Tabaković, Pravna praksa, 3/2014Deseti informativni shod Civilne iniciative Apače (CI Apače), organiziran prvo soboto v letu 2014, bi lahko poimenovali tudi Slovenija v malem, saj so se ga množično udeležili dnevni delovni migranti z Gorenjske, Koroške, Štajerske in iz Prekmurja, ki si kruh služijo v sosednjih državah članicah EU. Razlog za množično udeležbo je sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), s katero je zakonodajalec sledil odločbi Ustavnega sodišča in ukinil posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante, kar je bilo že predstavljeno. Tokratni prispevek prikazuje obdavčenje obmejnih delavcev z vidika nadnacionalnega prava.
Naslovnica

Novosti obračuna prispevkov delodajalcev

FinD-INFO članki, 2013

Kunšek Mojca, Advise d.o.o., 2.8.2013

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 02.08.2013V letošnjem letu je bilo sprejetih precej zakonov, ki vplivajo na obračunavanje plač oz. na plačilo dajatev iz plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa je prinesel tudi precej drugih sprememb. Pri tem velja opozoriti, da prispevki, ki jih iz svoje plače plača delavec ostanejo nespremenjeni, spreminja pa se obračun prispevkov delodajalcev.
Naslovnica

(Ne)optimalnost evrskega denarnega področja?

Pravna praksa, 2012/21

dr. Meta Ahtik, 31.5.2012

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

dr. Meta Ahtik, Pravna praksa, 21/2012Teorija optimalnega denarnega področja obravnava merila, ki naj se uporabijo za določitev meja območja, znotraj katerega bi bil obstoj ene same valute optimalen. Skozi čas so ekonomisti uporabljali različna merila, po katerih naj bi se določala smiselnost članstva v denarni uniji. Mundell je za najpomembnejše merilo štel medsektorsko in geografsko mobilnost proizvodnih faktorjev, zlasti dela, McKinnon je kot bistveno merilo videl visoko stopnjo ekonomske odprtosti med članicami unije, Kennen raznolikost proizvodne strukture v denarno unijo vključenih gospodarstev, Flemming pa je za najpomembnejšo štel podobnost stopenj inflacije. Velik pomen naj bi imela tudi finančna integracija. Še pred prvim (neuspelim) poskusom denarnega povezovanja v okviru Evropske gospodarske skupnosti (EGS) pa je postajalo jasno, da so za izvedbo in uspeh povezave ključni politični dejavniki.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(13)

Podjetje in delo(6)

Pravna praksa(14)

Revija RDP(4)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(13) 2016(2)
2015(2) 2014(4) 2013(1) 2012(2)
2011(1) 2010(1) 2009(2) 2008(4)
2006(3)

Avtorji

< Vsi
A BCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ