FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2006
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 94)
Publikacija Članek
Naslovnica

Plačilo trošarine za proizvode za lastno uporabo

Pravna praksa, 2006/49-50

Jasmina Cigrovski, 21.12.2006

Davčna praksa EU

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 49-50/2006Staatssecretaris van Financiën proti B. F. Joustra (C-5/05 z dne 23. 11. 2006) Joustra in 70 drugih posameznikov so ustanovili skupino, imenovano »krog prijateljev vina«, v imenu katerega je Joustra vsako leto naročil vino v Franciji za njihovo lastno uporabo. Po njegovem naročilu to vino v Franc...
Naslovnica

Obdavčevanje obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po Zakonu o dohodnini

Pravna praksa, 2006/49-50

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo MF, št. 472-15/2006/66, 20. 10. 2006 Prejeli smo vprašanje, v katerem zavezanec sprašuje o načinu obdavčevanja obresti, ki jih fizična oseba doseže iz zakladnih menic, po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-1).1 Pojasnjujemo: a) Davčna osnova Davčna osnova od obresti, doseženih ob o...
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov rezidentov RS, doseženih z delom v tujini

Pravna praksa, 2006/49-50

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Rezidentski status

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-735/2006, 12. 10. 2006 Zavezanka navaja, da je njen mož zaposlen v Italiji za nedoločen čas, prav tako ima v Italiji prijavljeno začasno prebivališče. V zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz zaposlitve, ki jih rezidenti Slovenije prejemajo za delo v Italiji (oziroma Avstri...
Naslovnica

Obravnava prenosa individualne mlečne kvote po Zakonu o dohodnini in po Zakonu o davku na dodano vrednost

Pravna praksa, 2006/49-50

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-887/2006-2, 4230-318/2006-1, 22. 9. 2006 Sistem mlečnih kvot urejajo Uredba Sveta ES, št. 1788/2003, z dne 29. 9. 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov in Uredba Komisije ES, št. 595/2004, z dne 30. 3. 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sve...
Naslovnica

Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta

Pravna praksa, 2006/49-50

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1019/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec prosi za potrditev mnenja, da stroški postopka imenovanja v naziv visokošolskega učitelja za zaposlene na univerzi x ne veljajo med boniteto po četrtem odstavku 27. člena Zakona o dohodnini.
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini

Pravna praksa, 2006/48

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-802/2006, 15. 9. 2006 I. Zavezanec je postavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil o polnem odbitku za obresti iz 132. člena ZDoh-1.
Naslovnica

Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin – november 2006

Pravna praksa, 2006/48

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 22. 8. 2006, 7. 9. 2006, 5. 10. 2006, 14. 11. 2006 V Uradnem listu RS, št. 73/06, je bil dne 13. julija 2006 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, ki je začel veljati da...
Naslovnica

Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek

Pravna praksa, 2006/48

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-139/2006, 29. 8. 2006 Podjetje je sklenilo življenjsko in nezgodno zavarovanje za vodilne delavce. Pri tem podjetje nastopa kot zavarovalec, vodilni delavci pa kot zavarovanci. Kot upravičenec iz zavarovanja je določeno podjetje, ki je prejemnik odškodnine ob doživetju al...
Naslovnica

Udeleženci izobraževanja odraslih in posebna olajšava za študentsko delo

Pravna praksa, 2006/48

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Obračun dohodnine

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1033/2006, 13. 9. 2006 V Uradnem listu RS, št. 69/06, je bil dne 3. julija 2006 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A), na podlagi katerega lahko pod določenimi pogoji opravljajo začasna ali občasna dela prek pooblaščene organi...
Naslovnica

Obdavčitev nepremičnine ob odprodaji

Pravna praksa, 2006/48

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4236-50/2006, 12. 10. 2006 Zavezanec opisuje primer, ko leasing hiša kupi nepremičnino, ki v naravi predstavlja enostanovanjsko hišo. Ob nakupu je plačan davek na promet nepremičnin. Leasing hiša postane zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in jo odda v finančni najem/leasing...
Naslovnica

DDV od storitev trženja investicijskih skladov

Pravna praksa, 2006/48

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo MF, št. 432-32/2006, 6. 11. 2006 Na vprašanje v zvezi z davkom na dodano vrednost od storitev trženja in prodaje investicijskih kuponov in delnic investicijskih skladov, ki jih družbe za upravljanje prenesejo na tretje osebe, Ministrstvo za finance odgovarja: Zakon o davku na dodano ...
Naslovnica

Komunalna opremljenost zemljiških parcel

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 47/2006Odločba US RS, št. U-I-286/04 z dne 26. 10. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 120/06 Četrti odstavek 218.b člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - UPB), kolikor se nanaša na zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, ni v neskladju z...
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje dejanskih stroškov

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4218-19/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je nerezident RS, ki v Sloveniji dosega dohodek iz oddajanjem premoženja (nepremičnine - stanovanja) v najem. Navedeno nepremičnino oddaja v najem pravni, pa tudi fizični osebi. Pri tem se mu postavlja vprašanje, kako uveljavljati...
Naslovnica

Olajšava za nakup nepremičnine

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davek od dohodkov pravnih oseb

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1059/2006, 4. 10. 2006 Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se v letošnjem l...
Naslovnica

Popravki DDV, opravljeni po uvedbi evra pri finančnem leasingu

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4230-336/2006, 9. 11. 2006 Davčni zavezanec opozarja na težave, s katerimi se leasing hiše srečujejo ob uvedbi evra. Vprašanje zadeva naknadne popravke davčne osnove in DDV, ki se bodo opravljali po 31. decembru 2006. Navaja, da so leasing pogodbe sklenjene v evrih, leasingoje...
Naslovnica

Obdavčitev kapitalskega dobička pri podaritvi stanovanja sinu

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4224-22/2006, 11. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je septembra leta 2002 kupil enosobno stanovanje, v katerem živi in je od nakupa dalje tudi stalno prijavljen sin, ki mu želi sedaj omenjeno stanovanje tudi podariti. Pri tem pa se je soočil z odmero dohodnine od dobička iz kapita...
Naslovnica

Obračunavanje prispevkov za socialno varnost pri izplačilu prejemkov napotenim delavcev

Pravna praksa, 2006/46

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Prispevki za socialno varnost

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4250-23/2006, 20. 10. 2006 Zavezanec je prosil za pojasnilo oziroma potrditev njegovega razmišljanja glede plačila prispevkov za socialno varnost od prejemkov delavca, ki ga delodajalec s sedežem v RS napoti na delo v tujino, za to se sklene posebna pogodba v skladu z 212. čle...
Naslovnica

Zaračunavanje NUSZ in DDV

Pravna praksa, 2006/46

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4224-19/2006, 11. 9. 2006 * Zavezanka je zastavila vprašanje, ali mora na znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), ki ga zaračuna najemniku, obračunati tudi DDV, saj ima z najemnikom v pogodbi dogovorjeno, da poleg najemnine, ki je z DDV obdavč...
Naslovnica

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj – izvajanje drugega odstavka 49. člena ZDDPO-1

Pravna praksa, 2006/46

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Davek od dohodkov pravnih oseb

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2006, 17. 8. 2006 Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)1 lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, in to v višini 20 odstotkov zneska teh vlaganj.
Naslovnica

Davek od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

Pravna praksa, 2006/46

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Drugi dohodki

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo MF, št. 425-20/2006/3, 6. 9. 2006 * Kako se obdavčuje dohodek, ki ga davčni rezident Slovenije dosega iz prihrankov (hranilna knjižica in vrednostni papirji) v Avstriji? V skladu z Direktivo Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil ob...
Naslovnica

Status ogroženega okolja

Pravna praksa, 2006/46

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-30/06 z dne 28. 9. 2006 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Ur. l. RS, št. 135/03 in 23/05) se razveljavi. Odlok je razglašal status ogroženega okolja brez določitve režima posebne ureditve v zvezi s njegovo sanacijo, kot je to nalagal prej veljavni zakon o varstvu o...
Naslovnica

Carinska vrednost prenosnega računalnika s sistemsko programsko opremo

Pravna praksa, 2006/46

Jasmina Cigrovski, 30.11.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2006Compaq Computer Inc proti Inspecteur der Belastingdienst (C-306/04 z dne 16. 11. 2006) Compaq Computer Inc (Compaq), s sedežem na nizozemskem je hčerinska družba ameriške Compaq Computer Corporation (CCC), trži pa naprave za obdelavo podatkov znamke Compaq v Evropi.
Naslovnica

Vračilo preplačane trošarine

Pravna praksa, 2006/45

Avtor ni naveden, 23.11.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

, Pravna praksa, 45/2006Odločba US RS, št. U-I-239/04 z dne 19. 10. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 112/06 Člen 30 zakona o trošarinah (Ur. l. št. 84/98 in 57/99) je bil v neskladju z ustavo.
Naslovnica

Plačila za socialno varnost v drugi državi članici

Pravna praksa, 2006/45

Jasmina Cigrovski, 23.11.2006

Davčna praksa EU

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 45/2006F. Nemec proti Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, (C-205/05 z dne 9. 11. 2006) Fabien Nemec, francoski državljan s stalnim prebivališčem v Franciji, je bil več let zaposlen v podjetju v Franciji, kjer je bil izpostavljen azbestu. Tudi ko se je zaradi prenehanja delodajalca zaposlil...
Naslovnica

Davčna obremenitev dividend na podlagi delnic družb s sedežem v drugi državi članici

Pravna praksa, 2006/45

Jasmina Cigrovski, 23.11.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 45/2006Mark Kerckhaert in Bernadette Morres proti Belgische Staat (C-513/04 z dne 14. 11. 2006) Zakonca Kerckhaert - Morres iz Belgije sta prejela dividende družbe s sedežem v Franciji. V Franciji so bile bruto dividende predmet davka na dohodek, in sicer davka, odtegnjenega pri viru po stopnji 15 odsto...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Podjetje in delo(11)

Pravna praksa(83)
   

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2006(94)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(3) > April(9) > Maj(7) > Junij(9) > Julij(5) > Avgust(4) > September(3) > Oktober(15) > November(17) > December(16)

Avtorji

ABC ĆČD ĐEF GHIJK LM N O P QR SŠ T U V WXYZŽ