FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2015
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 137)
Publikacija Članek
Naslovnica

Postopki ugotavljanja davčnega rezidentstva - sprememba praks

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 28.12.2015

Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 28.12.2015Finančna uprava Republike Slovenije je spremenila dosedanjo prakso pri vodenju postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa fizičnih oseb.
Naslovnica

Davčne blagajne v praksi

FinD-INFO članki, 2015

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 24.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.12.2015Testno sistem davčnih blagajn že deluje. Za tiste ki morajo voditi poslovne knjige, so zavezani izdati račun po ZDDV-1 in prejmejo plačilo za opravljeno storitev ali dobavo blaga v gotovini, pa bodo davčne blagajne obvezne od 2.1.2016.
Naslovnica

Delodajalci - ne pozabite na oddajo obrazca KP - KPD za leto 2015

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 24.12.2015

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 24.12.2015Konec leta - 31.12.2015 - se izteka rok za oddajo kontrolnih podatkov za datoteko VIRVDC za leto 2015.
Naslovnica

Sporočanje podatkov o osnovah z iREK obrazcem

FinD-INFO članki, 2015

Martin Poček, univ. dipl. iur. in oec., 14.12.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 14.12.2015Nova ureditev sporočanja podatkov o osnovah in oblikovanja osnov sicer na videz razbremenjuje delodajalce - izplačevalce dohodkov z ukinitvijo M-4 obrazcev, ustvarja pa sivo polje na področju obveščenosti delavcev o sporočenih podatkih in o kovanju njihove usode upokojenca.
Naslovnica

DDV pri financiranju stroja za proizvodnjo blaga za kupca

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.12.2015Naša stranka, družba z omejeno odgovornostjo, bo kupila stroj za izdelovanje vijakov. Podjetje iz Švice bi zaradi lastnih interesov (bo ekskluzivni zastopnik za prodajo teh vijakov v Švici) sofinanciralo nakup stroja v višini 50 odstotkov nabavne vrednosti.
Naslovnica

Izplačilo dobička na Nizozemsko

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 10.12.2015Podjetje bi matični firmi na Nizozemskem izplačala dobiček. Zanima nas, kako je s plačilom davčnega odtegljaja.
Naslovnica

DDV pri dobavi objekta

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.12.2015V podjetju smo kupili stavbo in stavbno zemljišče. Podpisali smo izjavo po 45. členu ZDDV-1 o obračunu DDV.
Naslovnica

DDV pri najemu plovila

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.12.2015Prejeli smo račun od slovenskega zavezanca za najem barke (plovilo je bilo dano v najem na Hrvaškem) brez DDV po 30.b členu ZDDV-1. Glede na to, da smo prav tako davčni zavezanci, nas zanima, kako tak račun pravilno evidentiramo v svoje poslovne knjige. Ker storitev ni predmet obdavčitve v Sloveniji, bi morali verjetno davek plačati na Hrvaškem.
Naslovnica

Če bo novela ZPIZ-2B sprejeta, bodo upokojenci še naprej lahko izvajali dejavnost

FinD-INFO članki, 2015

mag. Mojca Kunšek, 9.12.2015

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 09.12.2015Državni zbor naj bi po skrajšanem postopku obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B) s katerim naj bi se uredil dvojni status zavarovancev izvajalcev dejavnosti.
Naslovnica

Uporaba davčne številke pri izplačilih fizičnim osebam

FinD-INFO članki, 2015

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 3.12.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 03.12.2015Uporabo davčne številke pri izplačilih, ki jih izplačevalci (npr. pravne osebe, samostojni podjetniki …) izplačajo fizičnim osebam, ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). V osnovi velja pravilo, da za izplačilo dohodkov izplačevalec vedno potrebuje davčno številko fizične osebe oziroma, da izplačilo brez nje ni dovoljeno.
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 3.12.2015

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 03.12.2015Vsi dohodki, ki jih fizična oseba doseže z opravljanjem dejavnosti, so obdavčeni z dohodnino - kot dohodek iz dejavnosti . V skladu z Zakonom o dohodnini (46. člen) se za dohodek iz dejavnosti šteje vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in na...
Naslovnica

Davčne blagajne: po novem letu obvezno obvestilo o računu in obveznosti kupca

FinD-INFO članki, 2015

Finančna uprava Republike Slovenije, 1.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 01.12.2015Vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov morajo najpozneje 2. 1. 2016 v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži...
Naslovnica

Davčne blagajne so že tu! Imate vse potrebno za izdajo računa po novem?

FinD-INFO članki, 2015

Finančna uprava Republike Slovenije, 1.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 01.12.2015Vsem, ki bodo morali uporabljati davčne blagajne, svetujemo, da jih v praksi preizkusijo že decembra 2015, ki je neke vrste prehodno ali poskusno obdobje in ne šele takrat, ko bo uporaba že obvezna, to je 2. 1. 2016. Do 27. 11. 2015 je 5.899 različnih zavezancev prevzelo 7.005 namenskih digitalnih...
Naslovnica

Sloveniji se dovoli podaljšanje dovoljenja, glede odstopanja od višine praga za male davčne zavezance določeno z 94. členom ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2015

Ministrstvo za finance, 1.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 01.12.2015V Uradnem listu Evropske unije je bil objavljen Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2089 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od 287. člena Direktive o DDV in dovoli oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 evrov.
Naslovnica

Postopki pobiranja davkov se z novelo zakona o davčnem postopku poenostavljajo

FinD-INFO članki, 2015

Ministrstvo za finance, 27.11.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 27.11.2015V Državnem zboru Republike Slovenije je bila sredi novembra 2015 sprejeta novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), s katero se za zavezance poenostavljajo postopki pobiranja davkov, davčnemu organu pa daje večjo učinkovitost. Vlada jo je pripravila v okviru ukrepov za odpravo administrativnih...
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2016

FinD-INFO članki, 2015

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 27.11.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 27.11.2015V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih...
Naslovnica

DDV pri prodaji stanovanja

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 24.11.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.11.2015Kupili bomo stanovanje, zgrajeno leta 2013. Knjižili ga bomo na zalogo (stanovanje bomo prodali naprej; pridobili smo ga namreč kot poplačilo terjatev). Prodajalec bo zaračunal 9,5-odstotni DDV, DPN ni.
Naslovnica

Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 oziroma s 1.7.2016

FinD-INFO članki, 2015

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 24.11.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.11.2015S 1.1.2016 stopi v veljavo novela ZDDV-1I, ki poenostavlja postopek obračuna uvoznega DDV in določa, da bosta stopnji DDV 9,5 % in 22 % ostali v veljavi.
Naslovnica

Popravilo službenega vozila v tujini

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 17.11.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 17.11.2015S službenim avtomobilom smo bili v tujini (v Avstriji), kjer je prišlo do okvare vozila. Pnevmatiko, ki je puščala, so popravili na servisu, za kar smo prejeli račun, ki se glasi na podjetje in na katerem je zaračunan davek. Zanima nas, ali je ta storitev obdavčena v Avstriji in ali moramo opraviti...
Naslovnica

Kraj obdavčitve storitev organizacije sejma

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 17.11.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 17.11.2015Letos se bomo udeležili sejma v Švici. Za vso organizacijo in ureditev prostora na sejmu bo poskrbela naša povezana družba iz Švice. Za organizacijo storitev v paketu bodo poskrbeli sami, posamezne storitve (najem razstavnega prostora, stroški elektrike …) ne bodo zaračunane posebej. Švicarsko podjetje nam je poslalo račun za tretjino stroškov udeležbe na sejmu; račun je brez DDV. Knjižili ga bomo na stroške sejmov. Zanima nas, ali je račun predmet davčnih knjig oziroma ali bi morali opraviti samoobdavčitev.
Naslovnica

Ključna dejstva o potnih nalogih in obračunu potnih stroškov

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 11.11.2015

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 11.11.2015O izdaji potnih nalogov za službena in privatna vozila ter o obračunu potnih stroškov je bilo že ogromno napisanega, povedanega in prezentiranega, vendar še vedno v praksi prihaja do najrazličnejši nepravilnosti in kasneje do neljubih posledic.
Naslovnica

Davčne blagajne - Obveznost potrjevanja računov z odloženim plačilom

FinD-INFO članki, 2015

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 11.11.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 11.11.2015V dosedanjih prispevkih na temo davčnih blagajn smo odgovorili že na precej vprašanj. Danes pojasnjujemo, kako je z obveznostjo potrjevanja računov z odloženim plačilom, ki so kasneje plačani z gotovino.
Naslovnica

Nov interni akt

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 28.10.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 28.10.2015V skladu z novo sprejetim Zakonom o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov smo davčni zavezanci primorani k izdelavi in sprejetju čisto novega internega akta. Kako ga bomo imenovali, nam zakonodajalec ni predpisal.
Naslovnica

Kdo mora imeti davčno blagajno in kdaj lahko pričakujete obisk inšpektorja?

FinD-INFO članki, 2015

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 21.10.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 21.10.2015Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR) predpisujeta obvezno uporabo davčnih blagajn z 2.1.2016. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdo so zavezanci, komu ni potrebno imeti davčnih blagajn in kdo lahko med prvimi pričakuje obisk...
Naslovnica

Davčne blagajne - Obveznost potrjevanja avansnih računov, izdanih računov v primeru internetne prodaje ter dobropisov in bremepisov

FinD-INFO članki, 2015

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 13.10.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 13.10.2015V zvezi z uvedbo sistema davčni blagajn, se postavlja vprašanje ali je potrebno postopek potrjevanja računov izvesti tudi za avansne račune, račune izdane pri prodaji preko spleta in dobropise oziroma bremepise? Odgovor podajamo v nadaljevanju prispevka.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(109)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(26)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2015(137)
> Januar(10) > Februar(13) > Marec(12) > April(9) > Maj(13) > Junij(15) > Julij(8) > Avgust(13) > September(14) > Oktober(8) > November(8) > December(14)

Avtorji

AB CĆČ DĐEF G H I J K LM N OP QRS Š T UV W XYZ Ž