FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2007
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 106)
Publikacija Članek
Naslovnica

Davčna obravnava stroškov amortizacije

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 17.12.2007Davčni vidik stroškov amortizacije opredeljuje 33. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki določa, da se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin (v nadaljevanju: amortizacija) kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo ...
Naslovnica

Vrednotenje odloženih davkov

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 17.12.2007Pravna odlaga:Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)97. člen ZDDPO-2Tekst:Namen obračuna odloženih davkov je obračun razlike, ki nastane pri ugotavljanju dobička po računovodskih načelih glede na dobiček ugotovljen po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), kar pomeni, d...
Naslovnica

Družbe tveganega kapitala in vpliv na obdavčenje

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Franc Derganc, 1.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.12.2007V zakonu o družbah tveganega kapitala (DTK) so opredeljeni tvegani kapital in pojmi, ki so povezani z lastniškim financiranjem podjetij. Osnovni cilj družb tveganega kapitala je zagotoviti transparentno in hitro financiranje podjetij, ki začenjajo poslovanje ali ga nadaljujejo z novimi tehnološkimi ...
Naslovnica

Davčni vidik investicij domačih podjetij v tujini

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Suzana Tokič, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Slovenska podjetja imajo številne možnosti odpiranj in vlaganj v hčerinska podjetja v tujini, pri čemer je poleg slovenske davčne zakonodaje potrebno poznati tudi davčno zakonodajo države, kjer ustanavljamo hčerinsko podjetje, kot tudi obstoj meddržavnega dogovora o vzajemnosti in davčnem sodelovanj...
Naslovnica

Davčni sistem v R Srbiji

FinD-INFO članki, 2007/0

dr. Milan Negovanović, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Vse od leta 2004 je v R Srbiji obvezna uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, malim podjetjem pa je omogočeno, da vodijo svoje poslovne knjige po Pravilniku o načinu priznavanja in ocenjevanja premoženja, obveznosti, prihodkov in odhodkov malih pravnih oseb podjetnikov. Pri obračun...
Naslovnica

Pravila o poreklu blaga – Zahodni Balkan

FinD-INFO članki, 2007/0

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.12.2007Poenostavljeno bi lahko rekli, da je poreklo »ekonomsko državljanstvo « blaga, ki je predmet trgovine med različnimi državami. Poreklo je ob carinski tarifi in carinski vrednosti ena od temeljnih podlag, ki določa višino plačila uvoznih dajatev. V osnovi se poreklo blaga deli na preferencialno in na...
Naslovnica

Davčno svetovanje pri nas in po svetu

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Barbara Guzina, 1.12.2007

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 01.12.2007Poklic davčnega svetovalca pri nas v zadnjem času pridobiva na pomenu in razloga za to sta vsaj dva. Davčnih svetovalcev že kar kronično primanjkuje, zgleda kot da poklic za mlade ni preveč privlačen, saj zahteva veliko vloženega truda v učenje, ki pa se v obliki zadostnega znanja in s tem povezaneg...
Naslovnica

Davčni sistem v R Bosni in Hercegovini

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Jozo Piljić, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Tuja vlaganja v R Bosni in Hercegovini ureja Zakon o politiki direktnih tujih vlaganj, ki ureja vlaganja in reinvestiranje dobička v BiH in Entiteto (Federacija BiH), kjer morajo investitorji prijaviti svojo dejavnost. Prav tako je določena tudi davčna politika do tujih vlagateljev z vsemi posebnost...
Naslovnica

Račun

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v svojem 81. členu določa, da mora vsak davčni zavezanec za vsak opravljen promet blaga ali storitev kot tudi prednaročilo, izstaviti račun. Poseben primer je izdaja računa s strani kupca ali tretjih oseb v imenu in za račun davčnega zavezanca, kot tudi izd...
Naslovnica

Obveznost identifikacije za namene DDV

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Pravna podlaga:78. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)80. člen ZDDV-1141. člen ZDDV-1Tekst:Vsaka oseba mora, v skladu s 78. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), davčnemu organu prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec in predložiti zahtevek...
Naslovnica

Hramba računov

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Račun je temeljna knjigovodska listina in njegovo hrambo določata najmanj:- Slovenski računovodski standardi (SRS 2006), v okviru SRS 21 - Knjigovodske listine- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki določa vse elemente, kot tudi hrambo računa,- Obligacijski zakonik (OZ)Račun je namreč potreb...
Naslovnica

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O)

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago:· pod pogoji iz 46. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), in · ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skup...
Naslovnica

Obdavčitev pridobitve blaga znotraj skupnosti po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izvedene za plačilo. Pri tem med dobave blaga štejemo: dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske d...
Naslovnica

Obračunavanje DDV po plačani realizaciji

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007131. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) omogoča davčnim zavezancem identificiranim za namene DDV uporabo posebne ureditve obračuna DDV po plačani realizaciji, če davčni zavezanec, skupaj s povezanimi osebami, v zadnjih 12 mesecih ni presegel 208.000 eurov obdavčenega prometa (brez DDV i...
Naslovnica

Obdavčitev dobave blaga po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izveden za plačilo. Pri tem med dobave blaga štejemo: dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske de...
Naslovnica

Obdavčitev storitev po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izvedene za plačilo. Temeljno definicijo storitev določa 14. člen ZDDV-1, ki pravi, da je opravljanje storitev vsaka transakcija, ki ni dobav...
Naslovnica

Najpogostejše napake pri izpolnjevanju obračuna davka na dodano vrednost (DDV-O)

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Davčna uprava Republike Slovenije v skladu z 138. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izvaja nadzor in elektronski zajem podatkov, ki se izvaja v prvi fazi z optičnim zajemom podatkov iz obračunov DDV. Kljub temu, da so navodila jasna, davčna uprava ugotavlja vrsto pomanjkljivosti, ki ...
Naslovnica

Obdavčitev dobave blaga po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izveden za plačilo. Pri tem med dobave blaga štejemo: dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske de...
Naslovnica

Davek na izplačane plače

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Davek na tonažo in drugi davki

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu z 2. členom Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP) davek plačujejo od izplačanih bruto plač vse pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško ...
Naslovnica

Pritožba

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu s 13. členom Zakona o upravnem postopku (ZUP) je stranki v postopku omogočena pravica pritožbe na izdano odločbo, ki jo izda ali ne izda prvostopenjski organ. Odločba se lahko izpodbija s pritožbo zaradi: kršitev materialnega prava - organ prve stopnje lahko sicer pravilno ugotovi dejans...
Naslovnica

Izogibanje dvojnega obdavčenja dohodkov in premoženja

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu z načelom obdavčitve po svetovnem dohodku lahko rezident, v skladu s 136. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), od odmerjene dohodnine od dohodnine odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, tako imenovan odbitek, ki ga je plačal od dohodkov z virom izven Slovenije.Odbitek dohodnine od tujih d...
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 22.11.2007Pravna podlaga:46. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)48. člen ZDoh-2122. člen ZDoh-2308. člen Zakona o davčnem postopku (ZDaP-2)310. člen ZDavP-2Tekst:V skladu s 46. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se za dohodek iz dejavnosti šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim oprav...
Naslovnica

Uresničevanje pravice o izogibanju dvojne obdavčitve dohodka s strani nerezidenta

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 22.11.2007Prejemnik dohodka lahko v skladu z 260. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) predloži plačniku davka oziroma davčnemu organu zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila davčnega odtegljaja na obrazcu, ki ga izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazca, ki je njegov sestavni del....
Naslovnica

Obračun prispevkov za socialno varnost

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 30.10.2007V skladu s 352. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) obvezne prispevke za socialno varnost, ki so določeni z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje izračunavajo zavezanci...
Naslovnica

Obdavčitev dohodka iz prenosa premoženjske pravice, avtorskega honorarja, ipd.

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

FinD-INFO članki, 30.10.2007V skladu z 78. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) dohodek iz prenosa premoženjske pravice vključuje vsak dohodek, prejet kot nadomestilo za prenos premoženjske pravice, ki vključuje zlasti nadomestilo za uporabo, izkoriščanje ali odstop pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja premoženjske...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(74)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(30)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dobitke od iger na srečo Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na tonažo in drugi davki Davek na vodna plovila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2007(106)
> Januar(12) > Februar(20) > Oktober(51) > November(15) > December(8)

Avtorji

ABC ĆČD ĐEFG HIJK LM N OP QRS ŠT UVWXYZŽ