FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2013
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 117)
Publikacija Članek
Naslovnica

Napoved dohodkov od oddajanja premoženja v najem letos že po novem

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 24.12.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

FinD-INFO članki, 24.12.2013Vse bolj se bliža 15. januar - rok do katerega morajo davčni zavezanci davčnemu organu predložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2013.
Naslovnica

Pred vrati informativnega izračuna davka na nepremičnine

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 24.12.2013

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

FinD-INFO članki, 24.12.2013S 1. januarjem so se začele izvajati določbe Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), katerega namen je vzpostavitev celovitega, enotnega in preglednega sistema obdavčitve nepremičnin.
Naslovnica

Odvetniške storitve za družbo iz Gibraltarja

FinD-INFO članki, 2013

Inštitut za računovodstvo, 20.12.2013

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.12.2013Slovenski zavezanec za DDV, odvetniška družba (d.o.o.) zastopa podjetje z Gibraltarja v sodnem postopku, ki se odvija v Sloveniji. Zanima nas, kje se obračuna DDV. Ali ga mora slovenski DDV zavezanec obračunati na izdanem računu ali je to storitev, ki ni predmet slovenskega DDV-ja?
Naslovnica

Zaračunan strošek prekladanja - storitev ali odškodnina

FinD-INFO članki, 2013

Inštitut za računovodstvo, 17.12.2013

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 17.12.2013Smo zavezanec za DDV in smo od zavezanca za DDV iz Belgije prejeli material,  ki ni bil na paletah, čeprav bi moral biti. Dobavitelju smo zato zaračunali določen znesek za delo -prekladanje. Ali moramo zaračunati DDV? Če ni potrebno zaračunati DDV, katera je klavzula oprostitve? Ali lahko to prekladanje opredelimo kot »odškodnino«?
Naslovnica

Stroški izvajanja ZVZD-1 so lahko tudi davčno nepriznani

Pravna praksa, 2013/48

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2013

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2013Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je začel veljati že decembra 2011, je prinesel tudi vrsto zahtev glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, čemur naj bi sledile tudi smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, ki pa jih do danes še ni. Smernice naj ne bi odgovorile le na vprašanje, kako izvajati zakonsko določene naloge, temveč, kako tudi obravnavati stroške, ki v zvezi s tem nastajajo. Podjetniki se namreč pri izvajanju zakonskih določb srečujejo tudi z davčnimi dilemami, kot na primer z vprašanji, povezanimi z obdavčitvijo promocije zdravja.
Naslovnica

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (2)

Pravna praksa, 2013/48

Andrej Grah Whatmough, 12.12.2013

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2013V PP, št. 47/2013, sem pisal o veljavnem sistemu obdavčitve nepremičnin v Sloveniji s poudarkom na davkih, katerih predmet je posedovanje nepremičnine. Tokrat pa se osredotočam na novo ureditev, ki začne veljati 1. januarja 2014 z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Pri tem bom komentiral sprejeti ZDavNepr in ga hkrati primerjal s predlogom zakona iz leta 2010.
Naslovnica

15. december je končni rok za poročanje o najemnih poslih

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 9.12.2013

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

FinD-INFO članki, 09.12.2013Obvezno poročanje o najemnih poslih je uvedel že ZMVN-A, neurejene evidence na GURS pa so lahko podlaga za višji davek na nepremičnine.
Naslovnica

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (1)

Pravna praksa, 2013/47

Andrej Grah Whatmough, 5.12.2013

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 47/2013V zadnjem času je precej prahu dvignil Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki ga je Državni zbor RS prvič sprejel 15. novembra letos, po vetu Državnega sveta pa ponovno s potrebno absolutno večino 29. novembra. V strokovnem tisku, pa tudi v dnevnem časopisju je bilo o predlogu zakona prelitega veliko črnila že v mesecih pred njegovim sprejemom, saj je Vlada že kmalu po začetku svojega mandata napovedala, da bo novi davek na nepremičnine pomemben vir povečanja proračunskih prihodkov.
Naslovnica

Priprave na davčni obračun 2013 so se že začele

Pravna praksa, 2013/46

mag. Mojca Kunšek, 28.11.2013

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2013Vse bolj se bliža konec davčnega leta, ko se podjetja in posamezniki, ki opravljajo dejavnost, ukvarjajo tudi z mislimi, kako optimirati davčno osnovo in kako se čim bolj pripraviti na davčni obračun, ki ga bodo izdelali in predložili davčni upravi tako kot vsako leto, tj. do 31. marca 2014. Letoš
Naslovnica

Prihaja čas davčne optimizacije

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 26.11.2013

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 26.11.2013Do konca davčnega leta nas loči še nekaj dni in to je čas, ko je potrebno preveriti vhodne elemente za izdelavo davčnega obračuna, ki ga bodo sicer morali davčni zavezanci oddati davčni upravi do konca meseca marca.
Naslovnica

Odslej tudi spremembe tudi pri zavarovanju in plačilu prispevkov družbenikov

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 21.11.2013

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 21.11.2013Z novelo ZZVZZ - M se med drugim spreminja krog oseb, ki se obvezno zavaruje po določbah 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Tako se po novem zavarujejo tudi družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic (po 6. točki 15. člena ZZVZZ).
Naslovnica

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

Pravna praksa, 2013/45

Simona Kamšek, 21.11.2013

Simona Kamšek, Pravna praksa, 45/2013Na podlagi 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je določena delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, po 430. členu pa se je ta določba začela uporabljati 1. julija 2013. Za delodajalca je novost urejena s spremembo obrazca REK-1 (dopolnitev polj 309 in 310). • Glede na to, da bo delež 30 odstotkov oziroma 50 odstotkov prispevkov plačevala RS v skladu s 161. členom ZPIZ-2, kako oziroma kje bo delavec ugotovil, ali so bili prispevki plačani v celoti? V primerih, ko je delodajalec oproščen plačila prispevkov po posameznih zakonih, naj bi se obračunani prispevki šteli za plačane. • Kje je to določeno oziroma kako se ta del ugotavlja pri določanju višine pokojnine?
Naslovnica

DURS nadaljuje z davčnimi nadzori in napoveduje davčno izvršbo dolžnikom

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 13.11.2013

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 13.11.2013Davčna uprava RS je v preteklih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje in vrtnarje, v tem mesecu pa napoveduje poostreni nadzor vulkanizerjev. Več kot 23.000 dolžnikom pa je napovedala izterjavo davčnega dolga z davčno izvršbo.
Naslovnica

Po 1. januarju 2014 tudi nova pravila določanja zavarovalnih osnov

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 12.11.2013

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 12.11.2013Novi Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (v nadaljevanju Pravilnik), ki se bo uporabljal od 1. januarja 2014, sledi določbam Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in na novo določa najnižje zavarovalne osnove različnih zavarovancev.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Skupni namen pogodbenikov v delovnem pravu

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 12.11.2013

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.11.2013Tudi pri razlagi pogodbe o zaposlitvi se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov.
Naslovnica

Odslej po zdravje v tujino?

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 8.11.2013

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 08.11.2013Čeprav Slovenija zamuja z obveznostjo države članice do 25. oktobra prenesti v nacionalno zakonodajo Direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu, se le-ta pri iskanju zdravstvene pomoči v tujini že uporablja tudi za Slovence, ki bi zdravstveno oskrbo radi poiskali v tujini.
Naslovnica

Novela ZZVZZ-M širi krog zavezancev za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 8.11.2013

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 08.11.2013Novostim, ki jih je prinesel Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki se izvaja že od 1. januarja 2013, sledijo tudi določbe novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M), ki poleg uvedbe možnosti poseganja po zdravstvenih storitvah v tujini, prinašajo tudi vrsto sprememb pri določanju zavarovancev, njihovih obveznostih in zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje.
Naslovnica

Čezmejno zdravljenje pacientov

Pravna praksa, 2013/42-43

Lina Burkelc Juras, 7.11.2013

Lina Burkelc-Juras, Pravna praksa, 42-43/2013Dne 16. oktobra 2013 je na PF Univerze v Mariboru potekala okrogla miza v zvezi z Direktivo o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, implementacijski rok katere je potekel 25. oktobra. Njen namen je bil osvetliti vsebino in vpliv direktive z različnih strokovnih vidikov. Organizirali sta jo društvo ELSA in Društvo študentov medicine Maribor v sodelovanju z izredno profesorico na PF Univerze v Mariboru dr. Janjo Hojnik, na njej pa so sodelovali profesor z iste fakultete dr. Rajko Knez, ginekolog s prakso v Mariboru in zaposlen v porodnišnici Feldbach Robert Miglar, novinarka časnika Finance Lucija B. Petavs, Eva Godina z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije mag. Jernej Završnik, razpravi pa se je pridružila tudi Metka Logar z Ministrstva za zdravje.
Naslovnica

Zdravljenje v tujini

Pravna praksa, 2013/42-43

Irena Vovk, 7.11.2013

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2013Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki je začela veljati 25. oktobra, državljanom EU zagotavlja pravico, da odidejo na zdravljenje v drugo državo članico in za to dobijo povračilo stroškov.
Naslovnica

Obdavčitev kapitalskih dobičkov pri prodaji deleža

FinD-INFO članki, 2013

Inštitut za računovodstvo, 24.10.2013

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 24.10.2013V enoosebni družbi, ki je bila ustanovljena 10. 5. 1993, ima lastnica 100-odstotni delež kapitala. Odločila se je, da proda lastninski delež od 10 do 20 odstotkov. Celoten kapital na dan 1. 1. 2006 je 26.000,00 evrov, na dan 1. 1. 2012 pa 40.000,00 evrov.
Naslovnica

Novela ZDoh-2M kot prikriti krizni zakon

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 24.10.2013

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 24.10.2013Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) je v javni razpravi že vse od začetka poletja in izmed številnih sprememb, ki jih prinaša, je največ prahu dvignila ravno namera o odpravi dosedanjega avtomatičnega usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav s stopnjo rasti cen.
Naslovnica

Odbitek DDV od reklamnih daril

FinD-INFO članki, 2013

Inštitut za računovodstvo, 24.10.2013

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.10.2013Ali si smemo upoštevati vstopni DDV od računov, ki se sicer knjižijo na reprezentanco, a so po vsebini reklamni material? Za lažjo presojo prilagamo račun.
Naslovnica

Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države

Pravna praksa, 2013/39

Andrej Troha, 10.10.2013

Andrej Troha, Pravna praksa, 39/2013Demokratična država, ki spoštuje svobodo vesti in versko svobodo ter je po ustavi zavezana k nevtralnosti do vseh prepričanj, tako teističnih kot tudi ateističnih, ne sme dajati vtisa, da ji je katero od prepričanj ali pa vrsta prepričanj bližje. Taka država naj se ne bi opredeljevala do pravilnosti prepričanj, ampak naj bi pustila subjektom civilne družbe, da sami s svojimi argumenti pridobivajo privržence. Zato naj ne bi nekaterim prepričanjem že s pravom dajala samodejne prednosti, ugodnosti in tako hkrati vzbujala vtis istovetenja z določeno ideologijo, niti jih zavirala in s tem dajala vtis nezaželenosti nekaterih prepričanj. Ob uvedbi davka na nepremičnine se tako postavlja vprašanje, ali je z obdavčitvijo sakralnih objektov res kršena svoboda vere, kot zatrjujejo predstavniki nekaterih verskih skupnosti, in je zato dolžnost države, da sakralne objekte oprosti davka ali jim vsaj prizna ugodnejši davčni položaj in tako finančno ne obremeni verskih skupnosti. Ali pa je dolžnost države, ki spoštuje vsa prepričanja s področja etike oziroma morale, ne glede na to, ali temeljijo na metafizični podlagi ali ne, ter ne kršijo temeljnih človekovih pravic, da jih obravnava enakopravno in kriterija teizma ali ateizma ne vključi v določanje pravic in obveznosti.
Naslovnica

Tudi v letu 2014 bo dobiček pravnih oseb obdavčen s 17 % davčno stopnjo

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 8.10.2013

Predmet obdavčitve in davčno obdobje

FinD-INFO članki, 08.10.2013Pravkar objavljena novela ZDDPO-2J, katere ključne določbe se bodo izvajale od 1. januarja 2014 dalje, ohranja obstoječo davčno stopnjo in razširja osebe, ki sodijo v krog obravnave tanke kapitalizacije.
Naslovnica

Kako bodo kmetje ravnali po novem?

FinD-INFO članki, 2013

dr. Tatjana Jovanović, 4.10.2013

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

FinD-INFO članki, 04.10.2013Kmetijsko dejavnost definira kmetijski zakon kot gospodarsko panogo, ki obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oz. živinoreje, storitev za rastlinsko pridelavo oz. živinorejo (razen veterinarskih storitev), pridelovanje netrajnih rastlin, gojenje trajnih nasadov, razmnoževanje rastlin, mešanega kmetijstva ter storitev za kmetijsko proizvodnjo in pripravo pridelkov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(81)

Pravna praksa(36)
   

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2013(117)
> Januar(15) > Februar(8) > Marec(15) > April(10) > Maj(5) > Junij(6) > Julij(14) > Avgust(5) > September(14) > Oktober(6) > November(11) > December(8)

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H I J K LM NO P QR S ŠT UV W XYZ Ž