FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2011
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 118)
Publikacija Članek
Naslovnica

Oprostitev pri prevozni storitvi, povezani z izvozom

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 23.12.2011Oprostitev pri prevozni storitev lahko zavezanec uveljavlja z dokazilom ali dokazili, ki jih pa predpisi natančneje ne določajo.
Naslovnica

Kapitalski dobički pri prenosu vrednostnih papirjev v kapital druge družbe

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 23.12.2011Pri prenosu vrednostnih papirjev je pomembna vsebina transakcije in ne le denarni tok.
Naslovnica

Fiduciarni račun – knjigovodstvo, prodaja delnic odvetnika, odvetniška storitev za švicarsko banko

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 23.12.2011Kapitalski dobički odvetnika niso dohodki iz njegove dejavnosti in so obdavčeni po ZDoh-2 kot dohodki iz kapitala.
Naslovnica

Rušenje stavbe, gradnja poslovno-stanovanjskega objekta

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 23.12.2011Pri izdajanju računov dobaviteljem mora biti jasno razvidno kolikšen del prodaje fizični osebi odpade na dejavnost, koliko pa na nosilca dejavnosti osebno.
Naslovnica

Nova pravila gotovinskega poslovanja in uveljavljanja davčnega odloga

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 22.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 22.12.2011Odslej večje omejitve pri poslovanju z gotovino, ugotavljanju premoženjskega stanja, uveljavljanju davčnega odloga ter vrsta sprememb in novosti pri davčnih obrazcih.
Naslovnica

Slaba in dobra stran zavarovalne kapice za družbenike, ki so hkrati poslovodje

FinD-INFO članki, 2011

Mateja Babič, univ. dipl. ekon., LL. M., 22.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 22.12.2011Poslovodje v letih pred upokojitvijo so z omejitvami pri plačevanju socialnih preispevkov prikrajšane pri oblikovanju svoje pokojninske osnove, mladim podjetnikom pa tak sistem posredno nudi ugodnosti pri zagonu podjetja.
Naslovnica

Poskus umestitve kaznivega dejanja davčne zatajitve v strukturo splošnega pojma kaznivega dejanja

Podjetje in delo, 2011/8

Andrej Ferlinc, 14.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 8/2011Umestitev kaznivega dejanja davčne zatajitve v strukturo splošnega pojma kaznivega dejanja je pomembna zato, ker vzpostavlja pravna merila, po katerih lahko takoj izločimo ravnanja, ki sicer imajo znake protipravnih ravnaj, vendar pa še ne pomenijo kaznivih dejanj. Če ravnanja ne izpolnjujejo elementov splošnega pojma kaznivega dejanja ali pa takšnih elementov ni mogoče dokazati, kaznivo dejanje ne obstaja. Kazenskopravno relevantna ravnanja izhajajo iz kazenskega prava v povezavi s posameznimi predpisi o obdavčenju in Zakonom o davčnem postopku. Storilec pa uresniči vse znake kaznivega dejanja le, če zbrani podatki kažejo, da ravna z namenom preslepitve in v tej zvezi s posebnim namenom izogniti se plačilu davkov. Oba subjektivna elementa sta del abstraktnega zakonskega opisa. Zato mora biti v zvezi s krivdo podan storilčev obarvani naklep (dolus coloratus), za davčni prekršek pa zadostuje že malomarnost. Sodišče in tožilstvo sta v okviru rešitve predhodnega vprašanja (23. člen ZKP) samostojni pri oceni, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja. Pri odločitvah nista vezani na odločbe upravnega sodišča niti na stališča davčnega organa.
Naslovnica

Samoprijava po Zakonu o davčnem postopku

Podjetje in delo, 2011/8

Jernej Podlipnik, 14.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 8/2011Avtor obravnava samoprijavo davčnih obveznosti, ki davčnim zavezancem omogoča, da se izognejo globi za povzročeni prekršek, če pri davčnemu organu vložijo ustrezno dokumentacijo za izvedbo ene od dveh oblik samoprijave po Zakonu o davčnem postopku. S tem sporočijo davčnemu organu, da njihova prvotno vložena dokumentacija ni pravilna oziroma da je sploh niso vložili in koliko davka morajo plačati. Poleg plačila davka so dolžni plačati še medbančne obresti, povečane za določen kazenski pribitek, ki je odvisen od časa, ki je pretekel od takrat, ko bi moral biti davek prvotno plačan, oziroma od takrat, ko bi morala biti davčna napoved prvotno vložena. Prispevek vsebuje tudi avtorjeve pomisleke glede veljavne pravne ureditve in predloge za izboljšavo v bližnji prihodnosti.
Naslovnica

Povračila stroškov v povezavi s pogodbenim delom

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 25.11.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 25.11.2011Povračila stroškov v navedenm primeru niso predmet samostojne obdavčitve na področju DDV, temveč delijo usodo obdavčitve glavne storitve.
Naslovnica

Oprostitev odkupljene terjatve

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 25.11.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 25.11.2011Podjetje lahko terjatev kadarkoli odpiše, vendar je vprašanje kakšne so posledice takšnega dejanja.
Naslovnica

Kako urediti plačevanje prispevkov lastnikov družb po 1.1.2012

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 17.11.2011

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 17.11.2011Do konca leta 2011 morajo družbeniki s svojim podjetjem skleniti takšno pogodbo o poslovodenju, ki bo upravičevala poslovni odnos s podjetjem in posledično priznavanje stroškov iz naslova tega odnosa.
Naslovnica

Zdaj je čas za optimizacijo davčne bilance 2011

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 14.11.2011

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 14.11.2011Pri optimizaciji davčne bilance 2011 velja ponoviti davčno priznavanje prihodkov in odhodkov, izločitve prihodkov in odhodkov iz davčne osnove in možnosti koriščenja davčnih olajšav.
Naslovnica

Klavzule DDV (1.10.2011)

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 4.11.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 04.11.2011V skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so obvezne sestavine računa tudi podlage (klavzule) za (ne)obračun DDV.
Naslovnica

Plačilo stroškov bivanja tujemu poslovnemu partnerju

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 27.10.2011

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 27.10.2011Če poslovnemu partnerju za darilo plačamo prenočitev, se le-ta obdavči po ZDoh-2.
Naslovnica

Vgradnja premičnin – kuhinjski pult, kip

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 27.10.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.10.2011Vgradnje stavbnega pohištva, ki je sestavni del stavbe in je vzidano, se obdavči po nižji stopnji DDV.
Naslovnica

Carinski postopki v zvezi s poslovanjem s Kitajsko in ZDA

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 27.10.2011

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 27.10.2011Pri izvajanju poslov s tretjim svetom je potrebno izvesti samoobdavčitev in poznati carinske predpise držav s katerimi poslujemo.
Naslovnica

Tudi varčevanje je lahko obdavčeno

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 17.10.2011

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 17.10.2011Vsak varčevalni produkt ima svoje prednosti in slabosti.
Naslovnica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Pravna praksa, 2011/39-40

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Davek na dodano vrednost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-1544/2011-4, 5. oktober 2011 Dne 5. oktobra 2011 je bil v Ur. l. RS, št. 78/11 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki začne veljati in se uporabljati 20. oktobra 2011. Nekatere zakonske določbe pa se bodo zače
Naslovnica

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev - poslovodnih oseb

Pravna praksa, 2011/39-40

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Davčni postopek in davčna služba

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011P Pojasnilo DURS, št. 4251-2597/2011-3, 23. september 2011 Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Pred 1. januarjem 2011 so prispevke za zavarovance - poslovodne osebe v večini primerov plačevale njihove družbe in jih kot stroške, ki so povezani z opravljanjem del
Naslovnica

Z novelo ZDDV-1E tudi retrospektiven poseg v začetek leta 2011 in samoprijava

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 10.10.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.10.2011Novela ZDDV-1E retrospektivno posega v začetek leta 2011, uvaja samoprijavo in postopen prehod na celovito elektronsko komunikacijo z davčno upravo.
Naslovnica

Pravila delovanja davčnih svetovalcev

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 4.10.2011

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 04.10.2011V eni zadnjih številk Uradnega lista RS je bila objavljena Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov (v nadaljevanju Hierarhija), ki jo morajo pri svojem delu upoštevati predvsem preizkušeni davčniki, ki so dobili ta naziv pri Inštitutu za revizijo, priporočljivo...
Naslovnica

Študentski status in podjetništvo

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 3.10.2011

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 03.10.2011Vprašanje: Študentka fakultete bi rada odprla s.p. ali gospodarsko družbo. Katera oblika bi bila primernejša, da ne bi izgubila ugodnosti (bivanje v dijaškem domu, vzdrževani družinski član, otroški dodatek)?
Naslovnica

Stvarni vložek zobozdravnika in davki

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 3.10.2011

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 03.10.2011Vprašanje: Zasebni zdravstveni delavec (zobozdravnik) bo zaprl dejavnost. Vsa osnovna sredstva bi zaradi povečanja kapitala na enoosebni gospodarski družbi (zahteva banke za najeti kredit) prenesel na to gospodarsko družbo (družba posluje že štiri leta). Vrednost teh osnovnih sredstev je velika.
Naslovnica

Račun za gorivo in cestnine iz tujine

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 3.10.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 03.10.2011Vprašanje: V našem servisu vodimo računovodstvo avtoprevozniku, ki opravlja prevoze pretežno znotraj skupnosti. Za gorivo, ki ga točijo npr. v Nemčiji ali Belgiji, dobijo račun od nemškega podjetja, na katerem je specifikacija za gorivo, cestnine ipd. in obračunanim DDV, odvisno od države, v kateri je prevoznik točil oziroma plačal gorivo.
Naslovnica

Plačilo abonmaja trenerki v športnem klubu

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 3.10.2011

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 03.10.2011Vprašanje: Pri društvu (športnem klubu, ki se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo), imamo gledališko sekcijo. Vodi jo trenerka, ki v društvu ni zaposlena, plačana je prek avtorske pogodbe (zaposleno imamo samo tajnico društva), je pa glavna režiserka, organizatorka, kostumografka, skratka, pripravlja in vodi vse, kar je potrebno za gledališke predstave.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(92)

Podjetje in delo(4)

Pravna praksa(22)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2011(118)
> Januar(23) > Februar(16) > Marec(9) > April(7) > Maj(14) > Junij(7) > Julij(9) > Avgust(5) > September(3) > Oktober(12) > November(5) > December(8)

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI JK LM NOP QR S ŠTUV W XYZŽ