FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2012
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Publikacija Članek
Naslovnica

Fakturiranje prototipnih orodij

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 21.12.2012Ker ne gre za izvoz blaga, se prototipni izdelki obdavčijo z DDV v Sloveniji, italijanski kupec pa lahko zahteva od DURS vračilo DDV, če izpolnjuje tudi druge zakonske pogoje.
Naslovnica

Brezobrestno posojilo in obrestovano posojilo – pravila za davčno priznavanja obresti od posojil od družbenika

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 21.12.2012Pri obravnavi obresti je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo, določbe o tanki kapitalizaciji in o priznani obrestni meri ter pri izplačilu predložiti ustrezne obrazce.
Naslovnica

Knjiženje plač in zamudnih obresti po sodbi Vrhovnega sodišča

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 21.12.2012Tako plače kot zamudne obresti iz naslova sodne poravnave so davčno priznane in tudi z vidika ZDoh-2 neobdavčene.
Naslovnica

Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve

Pravna praksa, 2012/49-50

Andrej Grah Whatmough, 20.12.2012

Obračunavanje in plačevanje davka

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 49-50/2012Desetega decembra so bile v Uradnem listu objavljene novele treh davčnih zakonov - Zakona o davku od dohodov pravnih oseb (ZDDPO-2I), Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F). Poglejmo si nekatere novosti in spremembe, ki jih prinašajo.
Naslovnica

Odslej tudi obdavčitev finančnih storitev

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 17.12.2012

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 17.12.2012Po ZDFS bodo obdavčene finančne in zavarovalne storitve, ki so bile sicer plačila davka na dodano vrednost oproščene.
Naslovnica

Davčna obravnava daril

Pravna praksa, 2012/48

Andrej Grah Whatmough, 13.12.2012

Drugi dohodki

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2012Pred nami je praznični mesec, ko je tudi v poslovnem svetu obdarovanje zaposlenih, njihovih družinskih članov, poslovnih partnerjev in drugih s simboličnimi in včasih tudi vrednejšimi darili nekaj povsem običajnega. Ob vsesplošnem izmenjavanju daril pa marsikdo ne pomisli na davčne posledice. Darilo ima namreč lahko pomembne posledice na davčnem področju, in to tako na področju davka na dodano vrednost (DDV) kot tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in dohodnine. Vprašanje davčnih posledic obdarovanja je še toliko pomembnejše, ker se davčne posledice danega darila ne ustavijo pri darovalcu, temveč lahko tudi neprijetno presenetijo obdarovanca in negativno vplivajo na njegov davčni položaj, zlasti na področju dohodnine.
Naslovnica

Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2012

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 12.12.2012Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2013, sledijo spremembam temeljnih davčnih zakonov ter vzpostavljajo pregled nad poslovanjem davčnih zavezancev.
Naslovnica

Z novim letom nove ekološke dajatve in bolj urejeno ravnanje z odpadki

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2012

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 10.12.2012Predstavljamo del ukrepov okoljske politike in nove ekološke dajatve, ki jih bo potrebno upoštevati od 1. januarja 2013 dalje.
Naslovnica

Pokojninska reforma je nujna

Pravna praksa, 2012/47

mag. Nana Weber, 6.12.2012

Prispevki za socialno varnost

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 47/2012"Žalostno je, da ljudje ne razumejo točno, kaj bo prinesla pokojninska reforma, z izjemo spremenjenih pogojev za pridobitev starostne pokojnine," je uvodoma na strokovnem srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost, ki je potekalo 28. novembra 2012 na PF Univerze v Ljubljani, poudaril profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Tine Stanovnik in dodal: "Že Svetlikova reforma - poskus reforme pokojninske zakonodaje ji je v veliki meri podoben, a gre v smeri večje transparentnosti - je določila fiksiranje nadomestitvenega razmerja, kar štejem za velik dosežek. Sistem postaja povsem primerljiv z drugimi državami Bismarckovega modela v Evropi. Nov zakon tudi preprečuje stalno drsenje pokojninske osnove."
Naslovnica

Povezane osebe in transferne cene

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 27.11.2012

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 27.11.2012Čeprav gre za povezani osebi - rezidenta, odstopanja transfernih cen glede na primerljivo tržno ceno ni treba ugotavljati in tudi ne popravljati davčne osnove, če obe družbi poslujeta z dobičkom oziroma ena od njiju nima nepokrite davčne izgube iz preteklih obdobij, saj ti dve pravni osebi skupno...
Naslovnica

Izplačilo fizični osebi v ZDA za urejanje strokovnega članka

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 27.11.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

FinD-INFO članki, 27.11.2012Pri davčni obravnavi izplačila je potrebno poleg pravil iz ZDoh-2 upoštevati še določbe mednarodnega sporazuma, pridobiti podatke o nerezidentu ter pred prejemom dohodka predložiti DURS zahtevek za oprostitev tega dohodka na obrazcu KIDO 5.
Naslovnica

Do davčne optimizacije tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 19.11.2012

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 19.11.2012Tudi z dodatnim pokojninskim varčevanjem je možno znižati davčno osnovo - tako posameznika kot tudi podjetja. Še je čas, da pregledate vplačila in z dodatnim vplačilom do konca leta izkoristite zakonske možnosti.
Naslovnica

Od 1. januarja bo potrebno izvajati določbe novele ZDDV-1G

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 9.11.2012

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 09.11.2012Novela ZDDV-1G prinaša med drugim tudi spremembe pri določanja kraja obdavčitve dolgoročnega najema prevoznega sredstva, pri obravnavi posredovanja blaga med državami članicami ter pravili izdajanja računov.
Naslovnica

Višji obdavčitvi motornih vozil sledi tudi zvišanje dajatve za uporabo cest

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 5.11.2012

Davek na motorna vozila

FinD-INFO članki, 05.11.2012Dodatnemu davku na motorna vozila, ki ga je prinesel ZUJF, zdaj sledi tudi dražje nadomestilo za uporabo vozil v cestnem prometu.
Naslovnica

Prodaja hotelskih vrednostnih bonov prek interneta

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 29.10.2012

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.10.2012V obravnavanem primeru gre za poslovanje v tujem imenu in za tuj račun, pri čemer se vnaprej ne ve, za katero bodočo storitev se plačilo nanaša, in s tem tudi ali bo storitev sploh obdavčljiva v Sloveniji.
Naslovnica

Obdavčitev najema prevoznih sredstev in knjiženje zalog

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 29.10.2012

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.10.2012Blago, porabljeno za reklamne in reprezentančne namene, se ne všteva v kalo, je pa potrebno pri odpisu obračunati DDV.
Naslovnica

Povrnitev davka na motorna vozila za invalide

Pravna praksa, 2012/41-42

Eva Štromajer, 25.10.2012

Davek na motorna vozila

Eva Štromajer, Pravna praksa, 41-42/2012Mati hčerke s statusom invalida se odloča o nakupu vozila, ki presega delovno prostornino dveh litrov (dizelski motor), in glede na določbe Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV) ni prepričana, ali bo v tem primeru upravičena do povrnitve davka na motorna vozila. • Kakšna pravila veljajo glede povrnitve davka na motorna vozila v primeru vozil, posebej prirejenih za prevoz invalidov?
Naslovnica

Zakonskim spremembam sledijo tudi spremembe v obrazcih davčnega obračuna

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 17.10.2012

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 17.10.2012Pri izdelavi letošnjega davčnega obračuna in izpolnjevanju prilog bo potrebno jasno razmejevati investicijska vlaganja pred zakonskimi spremembami in po njih.
Naslovnica

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 8.10.2012

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

FinD-INFO članki, 08.10.2012Davčna stopnja davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča se določa glede na čas od prodaje do dneva spremembe namembnosti zemljišča.
Naslovnica

Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb

Pravna praksa, 2012/38

Radujko Blaž, Kek Tamara, 4.10.2012

Dohodek iz dejavnosti

Blaž Radujko, Tamara Kek, Pravna praksa, 38/2012Davčna uprava RS (DURS) je v prvi polovici leta 2012 začela pozivati družbe, ki so ali so bila organizirane v statusni obliki družbe z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) ali komanditne družbe (k. d.), da naj neto dobiček (ustvarjen po obdavčitvi z rednim davkom na dohodek od pravnih oseb), pridobljen v letih od 2007 do 2011, (samo)obdavčijo z davčnim odtegljajem iz naslova dividende, kot to določa pojasnilo Generalnega davčnega urada št. 4210-151/2010 z dne 16. decembra 2010, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh DURS-a. V svojem pozivu k obračunu davčnega odtegljaja pristojni davčni uradi na kratko povzamejo bistveni del tega pojasnila in hkrati predlagajo prejemniku poziva, naj v najkrajšem roku, vendar pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora, odda davčni obračun odtegljaja z uporabo obrazca REK-2 v okviru postopka samoprijave po 55. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica

Prodaja osebnega avtomobila – obračun DDV

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 27.9.2012

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.09.2012Če davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV, je plačila DDV oproščena tudi dobava blaga.
Naslovnica

Kratkotrajno delo

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 27.9.2012

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 27.09.2012Izplačila že po definiciji opravljanja kratkotrajnega dela niso predvidena, pač pa delodajalec plačuje pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za vsak mesec dela.
Naslovnica

Bonitete za službeno vozilo in menedžerski pregled ter dnevnice

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 27.9.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 27.09.2012Pri opredeljevanju bonitete je potrebno izhajati iz pogodbe o delu, zakonskih določb, potrebnosti izvajanja in nudenja posebnih ugodnosti napram ostalim zaposlenim.
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov s povprečenjem ni v nasprotju z ustavo

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 25.9.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 25.09.2012Po mnenju ustavnega sodišča 1. odstavek 120. člena ZDoh-2 ni v nasprotju z ustavo.
Naslovnica

Odmera dohodnine - povprečenje

Pravna praksa, 2012/36

Avtor ni naveden, 20.9.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2012Odločba US RS, št. U-I-76/11, 14. junij 2012 Prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo. Ureditvi, po kateri se lahko ugodneje odmeri dohodnina le za dohodke iz delovnega razmerja, prejete na podlagi sodne odločbe za
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(64)

Podjetje in delo(4)

Pravna praksa(13)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2012(81)
> Januar(5) > Februar(6) > Marec(9) > April(6) > Maj(4) > Junij(12) > Julij(5) > Avgust(6) > September(8) > Oktober(6) > November(5) > December(9)

Avtorji

ABC ĆČDĐEFG HI JK LMN OP QR S Š TUV W XYZŽ