FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2016
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 128)
Publikacija Članek
Naslovnica

Oprostitev storitev, opravljenih v carinski coni

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016Smo zavezanci za DDV. Našemu ladjarju v tujino smo zaračunali storitve in blago, opravljene zaradi manipulacije na blagu v prostocarinski coni v Kopru. Kontejnerska pošiljka se je izvozno carinila na Madžarskem, v Kopru je bila prenesena na ladjo za Bangladeš.
Naslovnica

Prodaja blaga v mesariji

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016
Naslovnica

Učinki pridobitve in odtujitve nepremičnin

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 29.12.2016Naložbeno nepremičnino smo izkazovali po modelu nabavne vrednosti in jo odtujili z doseženo pozitivno razliko med knjigovodsko in prodajno vrednostjo, ki povečuje osnovo za davek od dohodkov iz dejavnosti.
Naslovnica

Kraj obdavčitve storitev servisiranja računalniške opreme in svetovanja

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016Na podlagi sklenjene pogodbe bo slovenski davčni zavezanec izvajal storitve servisiranja računalniške opreme in strokovnega svetovanja v zvezi s popravili za davčnega zavezanca iz EU, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV.
Naslovnica

Prodaja blaga malim davčnim zavezancem v Italijo - način obdavčitve

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016Davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji prodaja blago za zobozdravstvo (ortodontijo) pravnim osebam v Italijo. Pri tem ne gre za potrošnike (fizične osebe), temveč zobozdravnike in podjetja, ki niso v sistemu VIES.
Naslovnica

Kapitalski dobiček ob zaprtju družbe

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 29.12.2016Podjetje je kupilo zemljišče in na njem zgradilo proizvodno halo. Zaradi krize zdaj halo prodaja. Nabavna vrednost je 350, prodaja jo za 500, in če prodaja uspe, mora na razliko 150 plačati 17 % davka od dohodka pravnih oseb.
Naslovnica

Prodaja premičnin

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 29.12.2016Lastnik in direktor podjetja je kot fizična oseba kupil večjo količino blaga (žarnice, kupljene na dražbi stečaja). Zdaj bi rad te žarnice kot fizična oseba prodal v svoje podjetje po višjih cenah (ali mora cenitev opraviti sodni cenilec?).
Naslovnica

Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 27.12.2016

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 27.12.2016Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov
Naslovnica

V letu 2017 mesec in pol več časa za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 27.12.2016

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 27.12.2016Rok za oddajo napovedi je 28. februar in ne 15. januar, kot je bilo to v preteklih letih.
Naslovnica

DDV in spletna prodaja blaga v EU. Kakšne spremembe se obetajo na tem področju?

FinD-INFO članki, 2016

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 27.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.12.2016Evropska komisija je 1.12.2016 predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z DDV za podjetja iz EU, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga. Trenutni DDV sistem v EU je administrativno in finančno zelo zapleten za mikro, majhna, ter srednja podjetja, ki želijo blago prodajati končnim...
Naslovnica

Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih skladov

Pravna praksa, 2016/49-50

Zorman Gregor, Mercina Jure, 22.12.2016

Gregor Zorman, Jure Mercina, Pravna praksa, 49-50/2016Leta 2015 je bil tudi v Sloveniji sprejet Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), s katerim se je v slovensko zakonodajo prenesla Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (direktiva o AIFM). Namen ZUAIS oziroma AIFMD je sprejem pravnega okvira za upravljavce alternativnih investicijskih skladov (AIS). S tem je bila postavljena pravna podlaga za upravljanje alternativnih investicijskih skladov, ki jih družbe za upravljanje v Sloveniji doslej niso smele tržiti. Zaradi posebne narave investicijskih skladov pa je za njihovo ustanavljanje poleg pravnega okvira odločilna tudi primerna davčna ureditev. Žal davčni okvir na tem področju še ni bil ustrezno prilagojen in ne predvideva posebnih in povsem jasnih določb pri obdavčitvi AIS in njihovih investitorjev, kar močno zavira njihov razmah v Sloveniji.
Naslovnica

Spremenjena pravila davčnega postopka pri obrestih

FinD-INFO članki, 2016

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 15.12.2016

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 15.12.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) prinaša nova pravila pri obračunavanju in plačevanju obresti. Spremembe se nanašajo na sistem izračuna in plačila obresti, ki se trenutno (do 1. 1. 2017) izračunavajo po pravilih, ki upoštevajo medbančno obrestno mero EURIBOR.
Naslovnica

Davki in dobrodelnost

FinD-INFO članki, 2016

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 15.12.2016

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 15.12.2016Kaj imajo skupnega davki in dobrodelnost? Na prvi pogled bi lahko rekli, da davki nimajo nobene povezave z dobrodelnostjo. Pa vendar ni tako. Če se družba odloči, da bo podarila denarna sredstva v dobrodelne namene,  se mora zavedati, da takšna donacija ni davčno priznana.
Naslovnica

Od 1. januarja bo mogoče na področju transfernih cen uporabiti vnaprejšnji cenovni sporazum

FinD-INFO članki, 2016

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2016

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 15.12.2016Čeprav novela ZDavP-2I, ki je prinesla določbe o možnosti uporabe vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, velja že od 15. decembra 2015, pa tudi zadnja novela ZDavP-2J ni prinesla večjih sprememb, ki bi spremenile začetek uporabe teh določb s 1. januarjem 2017.
Naslovnica

Davčne implikacije odkupa terjatev

FinD-INFO članki, 2016

Klemen Šivic, davčni svetovalec Taxgroup d.o.o., 15.12.2016

Predmet obdavčitve in davčno obdobje

FinD-INFO članki, 15.12.2016Fizična oseba je kupila terjatev od podjetja, ki je bila ovrednotena na 100.000 evrov. Fizična oseba jo je od podjetja odkupila po 50.000 evrov in jo kasneje prodala za 80.000 evrov. Zanimajo me davčne implikacije odkupa terjatve?
Naslovnica

Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 28.11.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 28.11.2016V zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS (prijava pridobitve vozila iz tujine) v primeru, ko davčni zavezanec iz Slovenije kupi vozilo v drugi državi članici Unije od drugega davčnega zavezanca, pri čemer je vozilo v osnovi namenjeno nadaljnji prodaji in ni zavedeno v osnovnih sredstvih...
Naslovnica

Del plače za poslovno uspešnost

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 28.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 28.11.2016S spremembo > Zakona o dohodnini se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. FURS je objavil podrobnejši opis davčne obravnave in podal odgovore na prejeta vprašanja zavezancev, ki jih objavljamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Verižni posli in DDV

FinD-INFO članki, 2016

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 28.11.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 28.11.2016Verižne posle uvrščamo med neprave tristranske posle. Zanje je značilno, da jih obravnavamo ločeno od primera do primera. V DDV zakonodaji ne najdemo konkretnega člena, ki bi navajal, kako z vidika DDV pravilno obravnavati neprave tristranske posle.
Naslovnica

Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz naslova opravljanja dejavnosti

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 15.11.2016

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 15.11.2016Od 1.1.2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo normiranosti za zavezance - rezidente Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji obdavčijo v okviru davka od dohodka iz dejavnosti in v Sloveniji še niso poskrbeli za vpis dejavnosti v davčni register.
Naslovnica

Za nižjo dohodnino več otrok ali varčevanje za dodatno pokojnino

FinD-INFO članki, 2016

Žiga Vižintin, Pokojninska družba A, d.d., 15.11.2016

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 15.11.2016Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je v Sloveniji najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in jo večina izkoristi zaradi svojih otrok.
Naslovnica

Dohodninska obravnava delavcev napotenih v Slovenijo za namene izobraževanja

FinD-INFO članki, 2016

A Tax International d.o.o., 15.11.2016

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 15.11.2016V tokratnem mnenju se bomo lotili vprašanja davčne obravnave v primeru napotitve delavcev tuje družbe v Slovenijo. Konkretneje se bomo lotili vprašanja, ali se stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v Sloveniji (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala slovenska...
Naslovnica

Odpis terjatev fizični osebi

FinD-INFO članki, 2016

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 15.11.2016

Odhodki

FinD-INFO članki, 15.11.2016V nadaljevanju podajamo dogovor na vprašanji v zvezi z odpisom terjatev fizični osebi. V zadevnem primeru sta navedeni dve vprašanji, in sicer: Ali je potrebno takšen odpis obravnavati kot dohodek, ki je obdavčen po ZDoh-2?; Ali je takšen odpis terjatev davčno priznani odhodek za namene DDPO?
Naslovnica

»Normiranec.si« Kaj je prinesla praksa?

FinD-INFO članki, 2016

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 15.11.2016

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 15.11.2016Obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov je v veljavi od leta 2015. Kaj je v tem času prinesla praksa? Ali je ta način obdavčitve zanimiv za podjetnike? Odgovor na slednje vprašanje je vsekakor pritrdilen. Za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov se odloča veliko podjetnikov.
Naslovnica

Novosti na področju obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 15.11.2016

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 15.11.2016V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), ki prinaša naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb.
Naslovnica

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Pravna praksa, 2016/43

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016V Ur. l. RS, št. 63/16, z dne 7. oktobra 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2R), ki je začel veljati 8. oktobra 2016 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju so objavljene informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(112)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(14)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na vodna plovila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2016(128)
> Januar(13) > Februar(8) > Marec(8) > April(13) > Maj(5) > Junij(9) > Julij(5) > Avgust(13) > September(5) > Oktober(17) > November(17) > December(15)

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H I JK LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž