FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > 2008
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 196)
Publikacija Članek
Naslovnica

Primerjalnopravni vidik obdavčitve naložb zasebnega lastniškega kapitala

Podjetje in delo, 2008/8

Primož Gabrič, 20.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Primož Gabrič, Primož Gabrič, Podjetje in delo, 8/2008Državni zbor Republike Slovenije je v letu 2006 sprejel reformo davčnega sistema, ki je začela veljati 1. januarja 2007. V okvir reformnih zakonov spada tudi Zakon o družbah tveganega kapitala, ki je bil sprejet 27. septembra 2007. Avtor v okviru prispevka analizira, kakšen je vpliv nove davčne zako...
Naslovnica

Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu

Pravna praksa, 2008/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2008 Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. december 2008 V pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (prvi sklop), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V drugem sklopu pa je pojasnjen način posredova...
Naslovnica

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti

Pravna praksa, 2008/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2008

Davek od dohodkov pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2008 Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. november 2008 • Kako pri zavezancih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, opredeliti obresti od vezanih depozitov pri zakladnici RS in občin? Na to vprašanje smo prejeli pisno stališče Ministrstva za finance: Pravilnik o opredelitvi pridob...
Naslovnica

Prodaja stanovanjskih objektov neposredno investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Pravna praksa, 2008/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-252/2008, 11. november 2008 Kot davčni zavezanec kupujem zemljišča ali stare objekte ter gradim oz. rekonstruiram stanovanjske objekte. Pri tem naročam izvedbo del pri drugih davčnih zavezancih. • Po kateri stopnji obračunava DDV davčni zavezanec, ko zaračuna izdelavo in...
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji

Pravna praksa, 2008/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2008 Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. november 2008
Naslovnica

Vračilo (pre)plačila DDV

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 12.12.2008V skladu s 73. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je vračilo preplačanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) mogoče, če znesek odbitkov za dano davčno obdobje presega znesek dolgovanega DDV in sicer tako, da se presežek odbitkov prenese v naslednje davčno obdobje.Davčni zav...
Naslovnica

Nove omejitve uvoza blaga iz tretjih držav

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 12.12.2008V skladu z novim Pravilnikom o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (v nadaljevanju Pravilnik), ki nadomešča Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem...
Naslovnica

Izpis osebnih podatkov iz davčnega registra

Pravna praksa, 2008/48

mag. Katarina Krapež, 11.12.2008

Davčni postopek in davčna služba

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 48/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-729/2008/2, 5. november 2008
Naslovnica

Krovni skladi omogočajo odloženo davčno obravnavo vlagateljev

Pravna praksa, 2008/48

mag. Mojca Kunšek, 11.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2008Krovni skladi omogočajo odloženo davčno obravnavo vlagateljev
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev

Pravna praksa, 2008/47

Avtor ni naveden, 4.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2008 Pojasnilo DURS, št. 4210-261/2008, 4. november 2008
Naslovnica

Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence

Pravna praksa, 2008/47

Avtor ni naveden, 4.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2008Številka 49 Pojasnilo DURS, št. 4230-247/2008, 10. november 2008 Glede izdaje računa s strani tretje osebe v skladu s 136. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost me zanima naslednje. Družba A prodaja blago, ki je v njeni lasti in blago, ki je v lasti družbe B. V drugem p...
Naslovnica

Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem ter obresti med povezanimi osebami

Pravna praksa, 2008/47

Avtor ni naveden, 4.12.2008

Davek od dohodkov pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2008 Pojasnilo MF, št. 423-175/2008/5, 429-163/2008/3, 17. november 2008
Naslovnica

Obračun DDV za storitve med podjetji v EU

Pravna praksa, 2008/47

Avtor ni naveden, 4.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Davčna uprava-RS, Pravna praksa, 47/2008Družba z omejeno odgovornostjo iz Slovenije opravlja za podjetje s sedežem v Bruslju storitve svetovanja v okviru projekta, ki ga financira Evropska komisija. Gre za pilotski raziskovalno-razvojni projekt. Ko je slovenska družba podjetju iz Bruslja izdala račun z obračunanim davkom na dodano vrednos...
Naslovnica

Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov

Revija RDP, 2008/12

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.12.2008Pred poletjem so precej prahu dvignili predlog, obravnava in potem tudi sprejem obdavčitve kapitalskih dobičkov iz naslova odsvojitve finančnih instrumentov....
Naslovnica

S spremembami ZZVZZ so določene nove podlage za plačevanje (višjih) pavšalnih prispevkov

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2008

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 01.12.2008Od 1. januarja 2009 bodo plačila pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje določena na podlagi lestvice obremenitve posameznih kategorij zavarovancev, ki temelji na podatku o povprečni bruto plači v RS v oktobru 2008V skladu z 12. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj...
Naslovnica

Posebnosti in razlike pri davčnem odtegljaju od dividend, obresti in licenčnin

Revija RDP, 2008/12

Ingrid Andrejasič, univ. dipl. prav., 1.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.12.2008Namen tega prispevka je prikazati zavezanost nerezidenta za davek od nekaterih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in so plačani temu nerezidentu v drugo državo (tj. čezmejno), torej niso plačani poslovni enoti, ki jo ima ta nerezident v Sloveniji, ter za katere je v ZDDPO-2 določeno, da se od teh do...
Naslovnica

Dobiček iz kapitala in zmanjševanje davčne osnove iz naslova realiziranih izgub

Revija RDP, 2008/12

mag. Suzana Tokič, 1.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.12.2008V prispevku so obravnavani davčni učinki odsvojitve kapitala z vidika davčnih zavezancev, ki so fizične osebe in katerih davčna obveznost iz tega naslova se ugotavlja v skladu z določbami dohodninske zakonodaje (ZDoh-2). Poudarek v prispevku je dan možnosti zmanjševanja davčne osnove za dobiček iz k...
Naslovnica

Spremembe pri izvozu in uvozu blaga v letu 2009

Revija RDP, 2008/12

Darko Medved, univ. dipl. ekon., 1.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.12.2008V prispevku so prikazane spremembe pri uvozu in izvozu in tranzitu blaga, ki bodo začele veljati v letu 2009. Spremembe postavljajo nove naloge za carinske službe držav članic Evropske unije, gospodarskim subjektom pa nalagajo nove zahteve pri poslovanju s carinskimi službami. Ti ukrepi naj bi delov...
Naslovnica

Starševsko nadomestilo pri brezposelnosti ali s. p.

Pravna praksa, 2008/46

Avtor ni naveden, 27.11.2008

Dohodek iz dejavnosti

, Pravna praksa, 46/2008 V kratkem nameravam odpovedati pogodbo za nedoločen čas s svojim delodajalcem in torej ne bom upravičena do nadomestila za brezposelnost. Kmalu načrtujemo tudi novega družinskega člana, zato me zanima: • Če si kot brezposelna oseba sama plačujem prispevke, kot da bi prejemala minimalno plačo, a...
Naslovnica

Do konca leta lahko davčno optimizirate tudi obresti

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 20.11.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 20.11.2008V času negotovega trga kapitala se vse več davkoplačevalcev ponovno zateka k varčevanju v bankah v obliki klasičnih vezanih denarnih depozitov, pri čemer pa je pomembno vedeti, da so obresti obdavčene, kot tudi to, da je mogoče davčno obremenitev razporediti na več let.V skladu s Pravilnikom o obraz...
Naslovnica

Obračun DDV po plačani realizaciji

Pravna praksa, 2008/44

mag. Mojca Kunšek, 13.11.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2008Obračun DDV po plačani realizaciji
Naslovnica

Odbitek DDV od nakupa zlatih ali srebrnih palic ali nepremičnin, ki se uporabljajo v naložbene namene

Pravna praksa, 2008/43

Avtor ni naveden, 6.11.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2008 Pojasnilo MF, št. 423-5/2008, 24. julij 2008
Naslovnica

Na optimizacijo davčne bilance za leto 2008 mislite že danes

Pravna praksa, 2008/42

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2008

Davek od dohodkov pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 42/2008Na optimizacijo davčne bilance za leto 2008 mislite že danes Do konca poslovnega in davčnega leta je še razmeroma daleč, a že danes moramo misliti na optimizacijo svoje davčne bilance in koriščenje vseh davčnih olajšav, ki nam jih zakon omogoča. Davek od dohodka pravnih oseb bremeni vse pravne ose...
Naslovnica

Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora

Pravna praksa, 2008/40-41

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. september 2008
Naslovnica

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila

Pravna praksa, 2008/40-41

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davek na motorna vozila

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. september 2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(53)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(105)

Revija RDP(36)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dobitke od iger na srečo Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek na tonažo in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2008(196)
> Januar(23) > Februar(13) > Marec(18) > April(16) > Maj(23) > Junij(15) > Julij(18) > Avgust(8) > September(23) > Oktober(17) > November(4) > December(18)

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HI JK LM N OP QR S Š T U VWXYZ Ž