FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > Revija RDP
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica

Pan evro-mediteranska kumulacija porekla blaga in vključitev držav Zahodnega Balkana v ta sistem

Revija RDP, 2009/7_8

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.7.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.07.2009Pan evro-mediteranska kumulacija porekla blaga je sistem diagonalne kumulacije porekla blaga, veljaven med ES, državami EFTE (Islandija, Norveška, Liechtenstein, Švica), Turčijo, devetimi mediteranskimi državami ter Ferskimi otoki, ki se je začel postopno graditi na temelju spremenljive geometrije v...
Naslovnica

Spremembe zakona o carinski službi (ZCS-1B)

Revija RDP, 2009/7_8

Mitja Brezovnik, univ. dipl. prav., 1.7.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.07.2009Republika Slovenija je z vstopom v Evropsko skupnost (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) začela v celoti uporabljati evropske predpise, ki urejajo delovanje carinske unije. Carinski predpisi Skupnosti so enotni na celotnem ozemlju carinske unije in se sprejemajo na ravni Skupnosti.
Naslovnica

Določitev davčnega statusa fizične osebe

Revija RDP, 2009/6

Tanja Magister, univ. dipl. ekon., 1.6.2009

Davčni postopek in davčna služba

Revija RDP, 01.06.2009Določitev davčnega statusa posameznika (rezident / nerezident) je pomemben postopek, saj je od tega odvisna višina davčne obremenitve posameznika. Zavezanci, ki prebivajo in delajo v le eni sami državi, ponavadi s tem nimajo težav, saj so in ostajajo rezidenti države, v kateri prebivajo in delajo. T...
Naslovnica

Kako so po zakonu o dohodnini obdavčene štipendije?

Revija RDP, 2009/6

mag. Marjeta Končar, 1.6.2009

Drugi dohodki

Revija RDP, 01.06.2009Ob predpostavki, da izpolnjujemo pogoje za pridobitev štipendije, moramo biti pozorni tudi na to, kdo nam štipendijo podeljuje. Od statusa podeljevalca je namreč odvisno, ali bo le-ta obdavčena ali ne oziroma kako bo obdavčena. Pri prejemu štipendij iz proračuna ali sklada, financiranega iz proračun...
Naslovnica

Nekatera vprašanja in dileme novega postopka odmere dohodnine

Revija RDP, 2009/5

mag. Marjan Špilar, univ. dipl. prav., 1.5.2009

Obračun dohodnine

Revija RDP, 01.05.2009Zakon o davčnem postopku je izhajajoč in njegovih temeljnih ciljev, prinesel nekaj bistvenih novosti in poenostavitev za davčne zavezance. Najpomembnejša izmed njih je v letu 2008 prav gotovo poenostavitev, ki se nanaša (ne) izpolnjevanje davčne napovedi za odmero dohodnine za leto 2007…...
Naslovnica

Primer ocenjevanja tržne vrednosti

Revija RDP, 2009/5

mag. Bojan Kunovar, 1.5.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Revija RDP, 01.05.2009V tem prispevku se navezujemo na članek » Določanje nabavne vrednosti kapitala v skladu s 152. členom Zakona o dohodnini«, objavljen v reviji RDP 4/09. Namen prispevka je na konkretnem primeru podrobneje prikazati posamezne metode, ki jih ocenjevalci vrednosti podjetij uporabljamo pri svojem delu, i...
Naslovnica

Določanje nabavne vrednosti kapitala v skladu s 152. členom Zakona o dohodnini

Revija RDP, 2009/4

mag. Bojan Kunovar, 1.4.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.04.2009Namen tega prispevka je opozoriti na možnosti, ki jih davčna zakonodaja (konkretneje Zakon o dohodnini, v nadaljevanju: ZDoh-2) daje v zvezi z določanjem višine davčne osnove dobička iz kapitala, ki ga ustvarijo davčni zavezanci, fizične osebe ob odsvojitvi kapitala, pridobljenega pred 1. januarjem ...
Naslovnica

Davčni in računovodski vidik subvencioniranja skrajšanja delovnega časa

Revija RDP, 2009/4

mag. Katja Blatnik, 1.4.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Revija RDP, 01.04.2009Subvencije po Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) so nedvoumno državne pomoči. Ker gre za državno pomoč v obliki prenosa denarnih sredstev na podjetje, pri čemer veljajo za delodajalca, ki prejema subvencijo, določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oziroma upoštevati v...
Naslovnica

Novosti v trgovini s Srbijo

Revija RDP, 2009/3

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.3.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.03.2009Srbija je 30. januarja 2009 začela enostransko izvajati trgovinske določbe Stabilizacijsko - pridružitvenega sporazuma, sklenjenega med Evropsko unijo in Republiko Srbijo. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene trgovinske ugodnosti, ki jih ta enostranska uveljavitev trgovinskih določb prinaša na...
Naslovnica

Transferne cene (Organizacija in usmeritve nadzora transfernih cen ter transferne cene kot problem mednarodne obdavčitve)

Revija RDP, 2009/3

Danuška Bobek Gospodarič, univ. dipl. ekon., 1.3.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Revija RDP, 01.03.2009Znotraj mednarodne skupine podjetij potekajo različne transakcije (proizvodno podjetje prodaja proizvode povezanim distribucijskim podjetjem v drugih državah, matično podjetje prodaja blago svojim odvisnim družbam po vsem svetu, raziskave in razvoj za celotno skupino podjetij opravlja le ena družba ...
Naslovnica

Zadrževanje izdaje odločb o dohodnini rezidentom Republike Slovenije, ki prejemajo dohodke iz naslova zaposlitve v Republiki Avstriji

Revija RDP, 2009/3

Mateja Babič, univ. dipl. ekon., LL. M., 1.3.2009

Davčni postopek in davčna služba

Revija RDP, 01.03.2009DURS je v svojem obvestilu za javnost 12. februarja 2008 sporočil, naj rezidenti Republike Slovenije, ki prejemajo dohodke iz naslova zaposlitve v Republiki Avstriji, ne pričakujejo odmernih odločb za dohodnino za leti 2006 in 2007 ter nadaljnja leta, dokler se ne spremenijo določbe Sporazuma o izog...
Naslovnica

Ponovna oziroma dodatna sprememba olajšave za investiranje za zavezance po ZDDPO-2

Revija RDP, 2009/2

Ingrid Andrejasič, univ. dipl. prav., 1.2.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Revija RDP, 01.02.2009Novela ZDDPO-2, ki jo je Državni zbor RS sprejel na januarski seji, spreminja olajšavo za investiranje za leto 2008 tako, da je ta ugodnejša za zavezance....
Naslovnica

Zastaranje pregona in zastaranje izvrševanja sankcij pri davčnih prekrških

Revija RDP, 2009/2

Barbara Stančič, univ. dipl. prav., 1.2.2009

Davčni postopek in davčna služba

Revija RDP, 01.02.2009V prispevku je predstavljena veljavna ureditev zastaranja pregona in zastaranja izvrševanja sankcij, kot je na splošno za vse vrste prekrškov določena v Zakonu o prekrških. Poseben poudarek je dan ureditvi zastaranja pri davčnih prekrških, kjer se zaradi določb Zakona o davčnem postopku lahko pojavi...
Naslovnica

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO-2)

Revija RDP, 2009/2

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.2.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Revija RDP, 01.02.2009V davčnem obračunu niso vsi prihodki in odhodki davčno priznani v trenutku njihovega nastanka (računovodskega pripoznanja), temveč obdobja določa davčna zakonodaja. Z računovodskega vidika takšne razlike vodijo v izračun in pripoznanje odloženih davkov v računovodskih izkazih, kar pa računovodska pr...
Naslovnica

Božičnica oziroma trinajsta plača

Revija RDP, 2009/1

Dr. Etelka Korpič Horvat, 1.1.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Revija RDP, 01.01.2009Po vzoru nekaterih držav članic Evropske unije (npr. Avstrije, Nemčije idr.) podjetja uveljavljajo božičnico oziroma trinajsto plačo tudi pri nas. Če se božičnica oziroma trinajsta plača obračuna in izplača kot del plače za poslovno uspešnost, jo je treba izplačati v denarju. Božičnica oziroma trina...
Naslovnica

Davčne posledice prenehanja gospodarske družbe

Revija RDP, 2009/1

Mag. Barbara Guzina, 1.1.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Revija RDP, 01.01.2009Gospodarska družba lahko preneha zaradi različnih razlogov. Lahko se za to preprosto odločijo družbeniki sami, lahko pa je v to prisiljena zaradi slabega poslovanja  (na primer stečaja). Ker so stečajni postopki v večini zakonodaj urejeni posebej, saj je njihov glavni namen, da so upniki enakovredno...
Naslovnica

Primeri iz prakse pred slovenskimi davčnimi in carinskimi organi glede uporabe prava ES

Revija RDP, 2009/1

Mag. Suzana Tokič, davčna svetovalka, 1.1.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.01.2009V primerih, ko je neko vprašanje urejeno s predpisom ES, je potrebno v skladu s 3. a členom Ustave Republike Slovenije domač predpis, s katerim je slovenski zakonodajalec prenesel predpis ES v domači pravni red, uporabljati v skladu s predpisom ES. To pomeni, da naj carinski oziroma davčni organ pri...
Naslovnica

Dobiček iz kapitala in zmanjševanje davčne osnove iz naslova realiziranih izgub

Revija RDP, 2008/12

mag. Suzana Tokič, 1.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.12.2008V prispevku so obravnavani davčni učinki odsvojitve kapitala z vidika davčnih zavezancev, ki so fizične osebe in katerih davčna obveznost iz tega naslova se ugotavlja v skladu z določbami dohodninske zakonodaje (ZDoh-2). Poudarek v prispevku je dan možnosti zmanjševanja davčne osnove za dobiček iz k...
Naslovnica

Spremembe pri izvozu in uvozu blaga v letu 2009

Revija RDP, 2008/12

Darko Medved, univ. dipl. ekon., 1.12.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.12.2008V prispevku so prikazane spremembe pri uvozu in izvozu in tranzitu blaga, ki bodo začele veljati v letu 2009. Spremembe postavljajo nove naloge za carinske službe držav članic Evropske unije, gospodarskim subjektom pa nalagajo nove zahteve pri poslovanju s carinskimi službami. Ti ukrepi naj bi delov...
Naslovnica

Posebnosti in razlike pri davčnem odtegljaju od dividend, obresti in licenčnin

Revija RDP, 2008/12

Ingrid Andrejasič, univ. dipl. prav., 1.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.12.2008Namen tega prispevka je prikazati zavezanost nerezidenta za davek od nekaterih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in so plačani temu nerezidentu v drugo državo (tj. čezmejno), torej niso plačani poslovni enoti, ki jo ima ta nerezident v Sloveniji, ter za katere je v ZDDPO-2 določeno, da se od teh do...
Naslovnica

Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov

Revija RDP, 2008/12

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.12.2008Pred poletjem so precej prahu dvignili predlog, obravnava in potem tudi sprejem obdavčitve kapitalskih dobičkov iz naslova odsvojitve finančnih instrumentov....
Naslovnica

Zagotavljanje kakovosti davčnega svetovanja – v luči ameriške prakse

Revija RDP, 2008/10

Vili Perner, univ. dipl. ekon., 1.10.2008

Davčna praksa EU

Revija RDP, 01.10.2008Splošno znano je, da je za vsako fizično ali pravno osebo (takšno, ki svoje storitve ponuja na trgu), za njen obstoj oziroma preživetje ključnega pomena, da nenehno vzdržuje in izboljšuje kakovost svojih storitev, pri čemer davčno svetovanje ne more biti nikakršna izjema. V našem prispevku bomo poje...
Naslovnica

Stroški za prevoz na delo in z dela – previsoki za delodajalce in prenizki za delavce

Revija RDP, 2008/10

Alenka Zaveršek, univ. dipl. prav., 1.10.2008

Okoljske dajatve

Revija RDP, 01.10.2008V prispevku je nazorno prikazano, kako nejasna je slovenska delovnopravna zakonodaja na področju povračil stroškov in kako visoki slo lahko stroški prevoza na delo. Ravno zaradi višine pa so pogosto predmet izigravanja tako s strani delavcev kot s strani delodajalcev....
Naslovnica

Nov Stabilizacijsko – pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Bosno in Hercegovino

Revija RDP, 2008/10

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.10.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.10.2008V prispevku bodo podrobneje predstavljene trgovinske določbe novega Stabilizacijsko - pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino, ki so začele veljati 1. julija 2008, s posebnim poudarkom na trgovinskih ugodnostih in pravilih o poreklu blaga, ki morajo biti izpolnjena , da...
Naslovnica

Investiranje v nepremičnine v Srbiji

Revija RDP, 2008/10

Dr. Milan Negovanović, 1.10.2008

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.10.2008V tem prispevku so predstavljeni davčni in računovodski vidiki investiranja v nepremičnine v Srbiji tako za družbe kot druge pravne in fizične osebe iz Slovenije. Predstavljeno je, pod katerimi pogoji lahko slovenske fizične in pravne osebe kupujejo nepremičnine v Srbiji. Poseben poudarek je na pose...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

Revija RDP

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve

Leto objave

2009(17) 2008(36)

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H I JK LM N OP QR S Š T U VWXYZ Ž