FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > G
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica

Predlagani ukrepi za zajezitev agresivnega davčnega načrtovanja

FinD-INFO članki, 2018

Košar Dean, Grant Thornton Consulting d.o.o., 23.10.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 23.10.2018Vlada RS je v začetku oktobra tega leta v Državni zbor vložila predlog novele ZDDPO-2P, ki naj bi se uporabila že s 1. januarjem 2019. S predlogom novele ZDDPO-2 se v slovenski pravni red deloma prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.
Naslovnica

Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018

Pravna praksa, 2018/6

Guštin Irena, Medle Irma, Istenič Petra, Rupnik Tadeja, 15.2.2018

mag. Irena Guštin, Irma Medle, mag. Petra Istenič, mag. Tadeja Rupnik, Pravna praksa, 6/2018Državni zbor je 28. novembra 2017 potrdil paket davčnih zakonov. Sveženj obsega novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Predlagane rešitve "gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen".
Naslovnica

Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v davčnih zadevah

Pravna praksa, 2016/15

Grlica Ivo, Pirnat Sabina, 14.4.2016

Ivo Grlica, Sabina Pirnat, Pravna praksa, 15/2016Postopek skupnega dogovora (angl. Mutual agreement procedure - MAP) je v praksi pogosto uporabljeno sredstvo za odpravo dvojnega obdavčevanja. Zaradi okrepljenega sodelovanja med državami in boja proti davčnemu izogibanju v prihodnje pričakujemo povečanje števila primerov dvojne obdavčitve. Posledično bo to vodilo tudi v občutno povečanje števila postopkov skupnega dogovora. Ob tem se postavlja vprašanje, ali sta struktura in učinkovitost postopka skupnega dogovora primerni za učinkovito soočenje s prihajajočimi izzivi.
Naslovnica

Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku

Pravna praksa, 2015/24-25

Ivo Grlica, 18.6.2015

Ivo Grlica, Pravna praksa, 24-25/2015Ministrstvo za finance je 1. junija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Gre za obsežnejšo novelo, ki prinaša pomembne novosti na področju uvedbe novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, odprave administrativnih ovir, širitve možnosti obročnega ali odloženega plačila davka, ureditve davčne izvršbe in avtomatične izmenjave informacij. Najpomembnejše novosti predvidene novele bodo predstavljene v nadaljevanju.
Naslovnica

Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev od 1. januarja 2015

Pravna praksa, 2015/6

Andrej Grah Whatmough, 12.2.2015

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 6/2015Jeseni 2014 sem pisal o novostih na področju davka na dodano vrednost (DDV) v državah članicah Evropske unije (EU), ki so začele veljati 1. januarja 2015. Uvedene spremembe niso vplivale na vse davčne zavezance, temveč zgolj na tiste, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Tokrat pa predstavljam praktične posledice, ki jih bodo zavezanci, ki opravljajo take storitve, morali upoštevati pri svojem vsakodnevnem poslovanju.
Naslovnica

Obdavčitev telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronsko opravljenih storitev, opravljenih končnim potrošnikom v drugih državah članicah po 1. januarju 2015

FinD-INFO članki, 2015

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 9.2.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 09.02.2015Prvega januarja 2015 so stopile v veljavo spremembe pravil, ki določajo kraj opravljene storitve v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami, storitvami radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljenimi storitvami. Pred uveljavitvijo te spremembe so bile navedene storitve, opravljene...
Naslovnica

Odmevni nedavni primeri izogibanja davkom

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 5.12.2014

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 05.12.2014V zadnjem času je v Evropski uniji izogibanje davkom izredno aktualna tema. Tako so v zadnjih nekaj letih v tujini odmevali številni primeri domnevnega izogibanja davkom s strani multinacionalnih podjetij.
Naslovnica

Sporno izogibanje davkom v sodobnem globaliziranem svetu

Pravna praksa, 2014/47

Andrej Grah Whatmough, 4.12.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 47/2014V zadnjem času je izogibanje davkom zelo aktualna tema tako v EU kot tudi širše. Poglejmo si nekatere konkretne primere, o katerih so mediji pisali v zadnjih letih, in hkrati osvetlimo nekatera vprašanja spornosti izogibanja davkom.
Naslovnica

Nove predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 20.11.2014

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 20.11.2014Konec oktobra je Ministrstvo za finance objavilo nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (predlog novele ZDavP-2H), ki poleg sprememb, pomembnih zaradi sklenitve FATCA (o katerih sem že pisal), obsega tudi nekatere druge spremembe, ki se nanašajo predvsem na gotovinsko...
Naslovnica

Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku

Pravna praksa, 2014/42-43

Andrej Grah Whatmough, 6.11.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 42-43/2014Konec oktobra je Ministrstvo za finance objavilo nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (predlog novele ZDavP-2H). Kot sem že pisal v eni od prejšnjih številk revije, je ministrstvo sicer že 22. septembra objavilo prvi predlog novele Zakona o davčnem postopku, v katerem pa so bile vključene le predlagane spremembe ZDavP-2, ki so posledica uveljavitve Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju sporazuma z ZDA FATCA. Gre za sporazum, ki je bil sklenjen 2. junija 2014 in velja že od 1. julija 2014. Najnovejši predlog novele ZDavP-2 poleg sprememb, pomembnih zaradi sklenitve FATCA, obsega tudi dodatne spremembe, ki si jih poglejmo v nadaljevanju.
Naslovnica

Spremembe, ki stopijo v veljavo prvega januarja 2015

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 13.10.2014

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 13.10.2014Še pred leti so bile telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljene storitve v praksi omejene na relativno ozek krog zavezancev, predvsem velikih multinacionalk in državnih monopolov. Zaradi razmaha modernih tehnologij pa se danes vedno več...
Naslovnica

Nekatere spremembe na področju davka na dodano vrednost v letu 2015

Pravna praksa, 2014/38

Andrej Grah Whatmough, 2.10.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 38/2014Prvega januarja 2015 bodo v državah članicah Evropske unije (EU) v uporabi nova pravila na področju davka na dodano vrednost (DDV), ki bodo vplivala na način obračunavanja DDV pri nekaterih davčnih zavezancih. V nasprotju z večjimi spremembami, ki so začele veljati 1. januarja 2010, predmetne spremembe ne bodo vplivale na vse davčne zavezance, temveč zgolj na tiste, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah.
Naslovnica

Odprta pravna vprašanja sedanje ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Podjetje in delo, 2014/6-7

Franci Gerbec, 1.10.2014

Franci Gerbec, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor obravnava pravna vprašanja glede nadaljnje uporabe zakonskih predpisov, ki urejajo pravno podlago za veljavne občinske odloke o osnovah in merilih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in se v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-313/13 z dne 21. marca 2014 še naprej uporabljajo, do sprejetja novega sistema obdavčitve nepremičnin. Pri tem povzema ključne ugotovitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede ocene ustavnosti in zakonitosti številnih občinskih odlokov, ki urejajo odmero nadomestila, in jih primerja z odloki 39 največjih slovenskih občin na podlagi lastne analize vsebine teh odlokov. Avtor na koncu prispevka predlaga nekatera možna izhodišča za morebitne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje s tega področja, če ne bo kmalu sprejet nov sistem obdavčitve nepremičnin, saj so številni odloki neskladni s sprejetimi ugotovitvami in odločitvami Ustavnega sodišča Republike Slovenije oziroma z Ustavo Republike Slovenije ter zakoni s tega področja.
Naslovnica

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 24.7.2014

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 24.07.2014Konec junija je Državni zbor sprejel noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K). Obe sta namenjeni spremembi oziroma dopolnitvi sistema pavšalne obdavčitve, ki ga v trenutni obliki uporabljamo od leta 2013.
Naslovnica

Uveljavitev Zakona o finančni upravi in horizontalni monitoring

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 24.7.2014

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 24.07.2014Prvega avgusta, ko se bo začel uporabljati Zakon o finančni upravi (ZFU) bo Finančna uprava Republike Slovenije prevzela naloge, ki jih trenutno opravljajo Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) in Carinska uprava Republike Slovenije (CURS). S tem bo prišlo tudi do dejanske združitve dveh organov, ki sta v zadnjem času vedno več sodelovala tudi v praksi.
Naslovnica

Vzpostavitev Finančne uprave RS in horizontalni monitoring

Pravna praksa, 2014/29-30

Andrej Grah Whatmough, 24.7.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 29-30/2014Prvega avgusta se bo začel uporabljati Zakon o finančni upravi (ZFU). Finančna uprava bo od tega dne prevzela naloge, ki jih trenutno opravljajo Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) in Carinska uprava Republike Slovenije (CURS). Z uveljavitvijo tega zakona slovenski pravni red pridobiva nekaj novih institutov, med katerimi bo prvič uzakonjen tudi institut horizontalnega monitoringa. Poglejmo si novosti, ki jih prinaša ZFU, s poudarkom na institutu horizontalnega monitoringa.
Naslovnica

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve v skladu z novelama ZDoh-2N in ZDDPO-2K

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 22.7.2014

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 22.07.2014Državni zbor RS je na svoji seji 20. junija 2014 sprejel noveli ZDoh-2N in ZDDPO-2K, ki sta bili v Uradnem listu objavljeni dne 4. 7. 2014. Obe noveli sta kratki, saj uvajata zgolj spremembe sistema pavšalne obdavčitve.
Naslovnica

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe

Pravna praksa, 2014/27

Andrej Grah Whatmough, 10.7.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 27/2014Konec junija je Državni zbor sprejel noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Obe sta namenjeni spremembi oziroma dopolnitvi sistema pavšalne obdavčitve, ki ga v trenutni obliki uporabljamo od leta 2013. Takrat je bila manjšim zavezancem namreč dana možnost, da se odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti, pred tem pa je bil sistem pavšalne obdavčitve manj privlačen, uporaben za manjši krog zavezancev in bolj administrativno zapleten. Zaradi sprememb, ki jih predstavljam v tem prispevku in ki se bodo uporabljale za davčna obdobja po 1. januarju 2015, pa bo sistem pavšalne obdavčitve privlačnejši in tudi dostopen širšemu krogu zavezancev.
Naslovnica

Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah članicah EU

Pravna praksa, 2014/24-25

Andrej Grah Whatmough, 19.6.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 24-25/2014Konec septembra poteče rok, v katerem morajo zavezanci za DDV zahtevati vračilo DDV, obračunanega v drugih državah članicah Evropske unije (EU). V prispevku bom na kratko spomnil na sistem vračil DDV, ki smo ga uporabljali še pred nekaj leti, opisal bom sistem za vračilo DDV, ki ga trenutno uporabljamo, opozoril na nekatere posebnosti, na katere morajo biti slovenski zavezanci pozorni, hkrati pa bom bralcu predstavil tudi nekaj praktičnih izkušenj, ki so lahko zavezancem v pomoč pri vračilih DDV.
Naslovnica

Bliža se rok za vračilo DDV, plačanega v tujih državah

FinD-INFO članki, 2014

Andrej Grah Whatmough, univ. dipl. pravnik, specialist davčnega prava v družbi Grah in partnerji, d.o.o., 13.6.2014

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 13.06.2014Vsi bralci, ki ste računovodje, mi boste zagotovo pritrdili, da je z davčnega stališča celo leto pestro. Šele dodobra smo si opomogli od druge polovice aprila, ko smo oddali bilance in davčne obračune tistih podjetij, ki so izkoristila možnost kasnejše oddaje letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2013.
Naslovnica

Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji prihodnosti?

Pravna praksa, 2014/13

Andrej Grah Whatmough, 3.4.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 13/2014V petek, 28. marca 2014, je postalo jasno, da prebivalci Slovenije in slovensko gospodarstvo davka na nepremičnine še vsaj nekaj časa ne bomo plačevali. Ustavno sodišče RS je namreč objavilo dolgo pričakovano odločbo v postopku ocene skladnosti Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) z Ustavo in soglasno razveljavilo celoten ZDavNepr. Sodišče je ugotovilo tudi neskladnost nekaterih določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) z Ustavo, kolikor se nanašajo na obdavčenje nepremičnin.
Naslovnica

Novosti na področju davka na nepremičnine

Pravna praksa, 2014/8

Andrej Grah Whatmough, 27.2.2014

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 8/2014O davku na nepremičnine je bilo v zadnjih letih, predvsem pa v zadnjih nekaj mesecih, prelitega že ogromno črnila. K razpravi sem deloma prispeval tudi sam, saj sem v dveh prispevkih, ki sta bila na straneh te revije objavljena konec prejšnjega leta, podrobneje predstavil dotedanji in nov sistem obdavčitve posedovanja nepremičnin v Sloveniji, ki ga bomo (po vsej verjetnosti) uporabljali že letos. Tudi v tem mesecu so prispevki na temo davka na nepremičnine redno polnili prve strani tiskanih in spletnih medijev. Najprej je ledena ujma, ki je v svoj oklep stisnila velik del Slovenije, sprožila ugibanja o tem, kako (če sploh) bo škoda, ki je bila ponekod velikanska, največja pa prav gotovo v gozdovih, upoštevana pri odmeri davka na nepremičnine. K nadaljnji zanimivosti te teme je nato prispevalo še Ustavno sodišče RS, ki je 6. februarja letos v postopku ocene skladnosti določenih členov Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) z Ustavo sklenilo, da zadrži nekatere člene zakona, ki se nanašajo na izdajanje odločb o odmeri davka. Že 20. februarja pa je tudi Vlada RS uskladila in Državnemu zboru poslala v odločanje besedilo novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ki odpravlja nekatera vprašanja v zvezi z obračunavanjem davka na nepremičnine, po drugi strani pa pri obračunu davka na nepremičnine tudi že predvideva možnost upoštevanja škode zaradi ledene ujme oziroma podobnih dogodkov.
Naslovnica

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (2)

Pravna praksa, 2013/48

Andrej Grah Whatmough, 12.12.2013

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2013V PP, št. 47/2013, sem pisal o veljavnem sistemu obdavčitve nepremičnin v Sloveniji s poudarkom na davkih, katerih predmet je posedovanje nepremičnine. Tokrat pa se osredotočam na novo ureditev, ki začne veljati 1. januarja 2014 z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Pri tem bom komentiral sprejeti ZDavNepr in ga hkrati primerjal s predlogom zakona iz leta 2010.
Naslovnica

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (1)

Pravna praksa, 2013/47

Andrej Grah Whatmough, 5.12.2013

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 47/2013V zadnjem času je precej prahu dvignil Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki ga je Državni zbor RS prvič sprejel 15. novembra letos, po vetu Državnega sveta pa ponovno s potrebno absolutno večino 29. novembra. V strokovnem tisku, pa tudi v dnevnem časopisju je bilo o predlogu zakona prelitega veliko črnila že v mesecih pred njegovim sprejemom, saj je Vlada že kmalu po začetku svojega mandata napovedala, da bo novi davek na nepremičnine pomemben vir povečanja proračunskih prihodkov.
Naslovnica

Meja obdavčitve daril

Pravna praksa, 2013/37

Andrej Grah Whatmough, 26.9.2013

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 37/2013vprašanja & odgovori • Kje je določeno, da poslovna darila pod vrednostjo 42 evrov niso obdavčena? Drugi odstavek 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se v davčno osnovo ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 evrov oziroma če skupna vrednost vseh daril, p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(12)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(28)

Revija RDP(14)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2018(2) 2016(1) 2015(3) 2014(16)
2013(6) 2012(2) 2011(5) 2010(2)
2009(6) 2008(11) 2007(2)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ