FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > H
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica

Povračilo stroškov za službeno pot v tujino

FinD-INFO članki, 2019

Jolanda Hlačun, Trgotur d.o.o., 9.8.2019

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 09.08.2019VPRAŠANJE
Naslovnica

50 let carinske unije EU: več kot le odprava carin

Pravna praksa, 2018/28-29

dr. Janja Hojnik, 19.7.2018

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 28-29/2018V času razraščajočih se trgovinskih vojn, ki jih proti svojim največjim trgovinskim partnerkam sproža ameriški predsednik Donald Trump, zoper ukrepe čigar se države branijo s sprožanjem postopkov pred organi Svetovne trgovinske organizacije (STO) in s povračilnimi ukrepi, EU obeležuje 50. obletnico carinske unije. Predmetni prispevek carinsko unijo EU postavlja v širši kontekst, tako zgodovinsko kot geografsko, ter podaja nekatere primerjave med načeli carinskega prava EU in carinskega prava STO, po katerem se bo presojala nedavna tožba EU zoper ZDA. Namen prispevka je pokazati, da imajo carinske unije večji pomen, kot je le odpravljanje carin med državami.
Naslovnica

Udeležba davčnih zavezancev v davčnem inšpekcijskem nadzoru pri plačniku davka

FinD-INFO članki, 2017

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 14.3.2017

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 14.03.2017Problem udeležbe davčnih zavezancev - fizičnih oseb v davčnem inšpekcijskem nadzoru pri pravni osebi, ki za fizične osebe nastopa kot plačnik davka, je bil na portalu Find-Info obravnavan že v članku Problematika pridobivanja statusa stranskega udeleženca v davčnem inšpekcijskem postopku zoper pravno osebo avtorice Tamare Kek.
Naslovnica

Davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve odslej le še za nesporne terjatve

FinD-INFO članki, 2016

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 11.4.2016

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 11.04.2016Ustavno sodišče je z odločbo U-I-6/13-12, Up-24/13-16 z dne 11. 2. 2016 zaradi kršitve pravice do sodnega varstva razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča X Ips 370/2011 z dne 13. 9. 2012, pobudo za oceno ustavnosti 172. do 175. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) pa zavrglo.
Naslovnica

Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene - odgovor Sodišča Evropske unije

FinD-INFO članki, 2015

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 2.9.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 02.09.2015Pred časom so bile na portalu FinD-INFO v prispevku Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene predstavljene dejanske okoliščine zadeve Petar Kezič, s. p., Trgovina Prizma proti Republiki Sloveniji, ter predlog za predhodno odločanje, ki ga je Vrhovno sodišče...
Naslovnica

Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene - odgovor Sodišča Evropske unije

FinD-INFO članki, 2015

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 24.8.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.08.2015Pred časom so bile na portalu FinD-INFO v prispevku Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene predstavljene dejanske okoliščine zadeve Petar Kezič, s. p., Trgovina Prizma proti Republiki Sloveniji, ter predlog za predhodno odločanje, ki ga je Vrhovno sodišče...
Naslovnica

Vračilo davka na motorna vozila - primeri iz sodne prakse

FinD-INFO članki, 2015

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 12.8.2015

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 12.08.2015V tem prispevku predstavljam nekaj novejših primerov iz sodne prakse slovenskih sodišč glede vračila davka na motorna vozila. Največ problemov v praksi povzroča obravnava zahtev za vračilo plačanega davka od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU.
Naslovnica

Posledice ugotovitve neustavnosti davka na nepremično premoženje večje vrednosti za odprte postopke

FinD-INFO članki, 2015

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 22.5.2015

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

FinD-INFO članki, 22.05.2015Ustavno sodišče je z odločbo U-I-125/14-17 z dne 19. 2. 2015 odločilo, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) v neskladju z 22., 25. in 147. členom Ustave. V tem prispevku bo predstavljeno stališče Vrhovnega sodišča RS, sprejeto...
Naslovnica

Odmera dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine - stroški dela v lastni režiji ne zvišujejo vrednosti nepremičnine ob pridobitvi

FinD-INFO članki, 2015

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 12.2.2015

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 12.02.2015Če se pri prodaji nepremičnine ustvari dobiček, je treba po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) od tega dobička plačati davek. V tem prispevku predstavljam aktualno stališče Vrhovnega sodišča RS, sprejeto v zadevi X Ips 20/2013 z dne 11. 12. 2014, glede vprašanja, kateri stroški se upoštevajo kot priznani...
Naslovnica

Vpliv lastnega deleža družbe na izračun vrednosti poslovnega deleža družbenika ob pridobitvi

FinD-INFO članki, 2015

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 6.1.2015

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 06.01.2015V zvezi z obdavčitvijo dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki nastane pri prodaji poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, se v praksi pri izračunu davčne osnove pogosto pojavi problem ugotavljanja vrednosti kapitala ob pridobitvi.
Naslovnica

Posledice razveljavitve ureditve obdavčevanja dividend v osebnih družbah za odprte postopke

FinD-INFO članki, 2014

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 13.10.2014

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 13.10.2014Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti z odločbo št. U-I-175/11 z dne 10. 4. 2014 odločilo, da se razveljavijo besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini (v...
Naslovnica

Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene

FinD-INFO članki, 2014

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 26.8.2014

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 26.08.2014V zadnjem času je v slovenski sodni praksi na področju davčnega prava mogoče opaziti pozitiven premik v stališčih glede uporabe in razlage prava EU ter glede upoštevanja sodne prakse Sodišča EU. Vrhovno sodišče je s sklepom X Ips 346/2013 z dne 12. 6. 2014 prekinilo odločanje o reviziji in Sodišču EU predlagalo sprejetje predhodne odločbe na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju EU .
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov tujega gledališča (pravne osebe) v Sloveniji

FinD-INFO članki, 2014

Nika Hudej, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 3.7.2014

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije

FinD-INFO članki, 03.07.2014Obdavčitev dohodkov tujega gledališča (pravne osebe) v Sloveniji - razlaga tretjega odstavka 17. člena Mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja
Naslovnica

Preživljanje polnoletnega brata

Pravna praksa, 2013/34

mag. Petra Hribar Habjan, 5.9.2013

mag. Petra Hribar-Habjan, Pravna praksa, 34/2013Želim uveljavljati posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, svojega polnoletnega brata, ki nima sredstev za preživljanje in je prijavljen v registru brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje, vendar ne prejema niti denarne socialne pomoči ali nadomestila za brezposelnost. V Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je navedeno, da se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, prizna zmanjšanje letne davčne osnove. Osmi odstavek 115. člena ZDoh-2 določa, da se za otroka šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča. Na spletni strani Davčne uprave RS je navedeno, da je vzdrževani družinski član druga oseba (brat ali sestra), če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča. • Kako se pridobi odločba (sodna ali odločba centra za socialno delo), da vzdržujem svojega brata?
Naslovnica

Božičnica oziroma trinajsta plača

Revija RDP, 2009/1

Dr. Etelka Korpič Horvat, 1.1.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Revija RDP, 01.01.2009Po vzoru nekaterih držav članic Evropske unije (npr. Avstrije, Nemčije idr.) podjetja uveljavljajo božičnico oziroma trinajsto plačo tudi pri nas. Če se božičnica oziroma trinajsta plača obračuna in izplača kot del plače za poslovno uspešnost, jo je treba izplačati v denarju. Božičnica oziroma trina...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(12)

Pravna praksa(2)

Revija RDP(1)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(1) 2016(1)
2015(6) 2014(3) 2013(1) 2009(1)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGH IJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ