FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > I
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 397)
Publikacija Članek
Naslovnica

Davčni vidiki prejema dividend

FinD-INFO članki, 2019

Vukovič Kristinka, Inštitut za računovodstvo, 6.6.2019

Dohodnina

FinD-INFO članki, 06.06.2019Obdavčitev prejemnika je odvisna od tega, ali je prejemnik fizična ali pravna oseba. Za fizične osebe velja Zakon o dohodnini ZDoh-2, za pravne osebe pa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2.
Naslovnica

Izplačilo dobička oziroma dividend

FinD-INFO članki, 2019

Vukovič Kristinka, Inštitut za računovodstvo, 6.6.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.06.2019Namen gospodarskih družb je opravljanje pridobitne dejavnosti, to je take, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ko je dobiček ustvarjen, ga uporabi poslovodstvo za namene, za katere ga po zakonu mora (npr. za oblikovanje zakonskih rezerv, kritje prenesene izgube, oblikovanje rezerv...
Naslovnica

Identifikacija malih davčnih zavezancev za DDV

FinD-INFO članki, 2019

Prezelj Tamara, Inštitut za računovodstvo, 19.4.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 19.04.2019Vsaka oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na njen namen ali rezultat, neodvisno in kjerkoli, se šteje za davčnega zavezanca po Zakonu o DDV in je dolžna davčnemu organu prijaviti, da je začela opravljati dejavnost, ter vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke...
Naslovnica

Dokončnost, izvršljivost in pravnomočnost odločb

FinD-INFO članki, 2019

Orehek Ručigaj Nina, Inštitut za računovodstvo, 12.3.2019

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 12.03.2019Državni organi svoje sprejete odločitve sprejmejo bodisi z odločbo bodisi sklepom, odredbo ali z drugimi pravnimi akti. Z nekaterimi od njih vsebinsko odločajo o zadevah, v določenih primerih pa z akti odločijo le o procesnih zadevah (npr. o podaljšanju roka, izvedbi kakšnega dokaza, začetku in...
Naslovnica

Darila ob novem letu

FinD-INFO članki, 2018

Udovič Jasmina, Inštitut za računovodstvo, 29.11.2018

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 29.11.2018Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov?
Naslovnica

Kateri poslovni subjekti so upravičeni do obročnega plačila in odloga davka?

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 15.5.2018

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 15.05.2018Poslovni subjekti se lahko znajdejo v situacijah, ko ne morejo izpolnjevati vseh davčnih obveznosti do države v predpisanih rokih. Zato imajo na voljo ugodnejši način odplačevanja davčnih obveznosti, in sicer kot:
Naslovnica

Plačilo startnine zaposlenim in drugim osebam

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 8.3.2018

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 08.03.2018Podjetje omogoča vsem zaposlenim udeležbo na raznih dogodkih (Ljubljanski maraton, Wings for life, Tek trojk …). Pri teh dogodkih je treba plačati startnino, ki je velikokrat 100-odstotno namenjena raziskavam. Na spletni strani za Wings for life piše: »Wings for life World Run je globalno tekaško tekmovanje, ko en dan ves svet teče kot eno za tiste, ki tega ne morejo.
Naslovnica

Obračun DDV ob prodaji rabljenih objektov

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 8.3.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 08.03.2018Zanima nas pravilna obravnava DDV v navedenem primeru. Gre za prodajo objekta, ki je bil kupljen v dveh delih, zdaj pa se prodaja kot celota. Prvi del objekta je bil kupljen leta 1982 z obračunanim prometnim davkom, drugi del pa konec leta 2016.
Naslovnica

Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018

Pravna praksa, 2018/6

Guštin Irena, Medle Irma, Istenič Petra, Rupnik Tadeja, 15.2.2018

mag. Irena Guštin, Irma Medle, mag. Petra Istenič, mag. Tadeja Rupnik, Pravna praksa, 6/2018Državni zbor je 28. novembra 2017 potrdil paket davčnih zakonov. Sveženj obsega novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Predlagane rešitve "gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen".
Naslovnica

Prevoz v tretje države

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 07.02.2018Slovenski prevoznik (d.o.o.) za naročnika slovenskega davčnega zavezanca (SI) opravi prevoz blaga iz Slovenije v tretjo državo - začasni izvoz zaradi oplemenitenja. Razpolagamo z izvozno deklaracijo. Isti prevoznik za naročnika slovenskega davčnega zavezanca opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo - vračilo prej začasno izvoženega blaga zaradi oplemenitenja.
Naslovnica

Dohodki prokurista in poslovodje

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 07.02.2018Družba je d. o. o., 100-odstotna lastnika sta tujca (Irca), družbo pa zastopa in vodi po pogodbi prokurist, redno zaposlen v drugi družbi. Prijavljen je na PIZ z obrazcem M4. Izplačujemo mu po obrazcu REK-1 kot drugi delodajalec, vrsta dohodka 1108, poleg tega še dnevnice in kilometrino po potnem nalogu.
Naslovnica

Obračun DDV pri darilnih bonih

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 07.02.2018Podjetje (d. o. o.) je sklenilo sodelovanje s plačilno kartico, ki poteka prek podjetja A, d. o. o., Ljubljana, ki zastopa reklamiranje tujega partnerja plačilnih kartic.
Naslovnica

Rezervacije za davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 10.1.2018

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.01.2018V letu 2016 smo imeli davčno kontrolo dohodkov fizičnih oseb za leto 2015 glede napotenih delavcev. Dobili smo 1 milijon doplačila prispevkov in dohodnine, ki jih bomo plačali v letu 2017, ker je v tem letu bila izdana tudi odločba.
Naslovnica

Davčna osnova v zadrugi

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 10.1.2018

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 10.01.2018Zadruga, z. o. o., ima po zadružnih pravilih sklad varnosti, obratni sklad in rezervni sklad (kot obvezna rezerva 10 %).
Naslovnica

Vključevanje taks v obdavčljivi promet malega davčnega zavezanca

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 10.1.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.01.2018Ali se plačilo sodne takse, ki jo nezavezanec za DDV plača v imenu svojega naročnika, upošteva v njegovem obdavčljivem prometu?
Naslovnica

Odkup blagovne znamke od fizične osebe

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 8.12.2017

Dohodnina

FinD-INFO članki, 08.12.2017Podjetje bi kupilo blagovno znamko od fizične osebe (ki je hkrati lastnica in direktorica tega podjetja). V blagovno znamko je bilo vloženih kar nekaj sredstev in tudi dela s pridobivanjem domen in načrtovanja proizvodnega procesa.
Naslovnica

Obdavčitev storitev prevoza blaga

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 8.12.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 08.12.2017Slovenski prevoznik prevaža blago za različne naročnike po različnih ozemljih. Zanima nas obravnava DDV za naslednje primere oz. kombinacije, pri katerih podjetje opravlja prevoze znotraj in zunaj EU.
Naslovnica

Nakup novega blaga na dražbi

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 8.12.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 08.12.2017Stranka je imela dolžnika, ki ni plačeval svojih obveznosti. Na podlagi izvršilnega postopka je bilo dolžniku zaplenjeno blago, ki ga je imel v skladišču naše stranke. Blago je bilo ponujeno na javni dražbi, kjer pa je bila edini kupec naša stranka.
Naslovnica

Olajšave za invalide

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 16.11.2017

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 16.11.2017V družbi z omejeno odgovornostjo imamo zaposlenih 8 ljudi. Eden od teh je invalid, prijavljen pod šifro 3 na ZZZS, zaposlen za 4 ure. Zanima nas, ali lahko zanj uveljavimo 50-odstotno olajšavo v obračunu DDPO od njegove bruto plače v letu 2016.
Naslovnica

Storitev potovalne agencije iz tretje države in slovenski DDV

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 16.11.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 16.11.2017Stranka, za katero opravljamo računovodske storitve (javni zavod, slovenski davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV), je prejela je račun iz ZDA. Pri tem javnem zavodu so se odločili, da se učenci glasbene šole, ki sestavljajo šolski pihalni orkester, udeležijo srečanja s sorodnimi šolskimi orkestri iz ZDA.
Naslovnica

Obdobje popravka vstopnega DDV

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 16.11.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 16.11.2017Naša stranka oddaja nepremičnino v najem (za nedoločen čas), zato letno obračunavamo popravek DDV, ki so ga pri investiciji odbili. Predmet pogodbe je tudi oprema. Za nepremičnino upoštevamo 20-letni čas popravka, pri opremi pa 5-letni čas.
Naslovnica

Plačilo v gotovini

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 16.11.2017

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 16.11.2017Zanima nas, ali lahko nekomu, ki smo mu ostali dolžni, plačamo račun v gotovini v znesku, višjem od 420 evrov, z blagajniškim izdatkom, ker je s. p. že zaprl in noče prejeti denarja na svoj zasebni transakcijski račun. Službeni transakcijski račun je zaprl ob zaprtju s. p.
Naslovnica

Posojila družbi

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 9.10.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 09.10.2017Zanima nas, kako je glede obračunavanja obresti za posojilo lastnika podjetja - podjetju. Do sedaj jih nismo obračunavali, ker je bila nekako praksa (tudi z vidika davčnih inšpektorjev), da jih ni bilo potrebno (ker s tem samo zmanjšujemo davčno osnovo podjetja, lastnik pa tudi ni imel tega interesa), sedaj je pa baje to obvezno delat zaradi dohodnine fizičnih oseb.
Naslovnica

Dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 9.10.2017

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 09.10.2017Delodajalec enkrat letno plača vsem zaposlenim Coris zavarovanje, zaposleni pa od tega plačujemo boniteto. Ali se potem po novem (z dodano 4.a točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2) ta boniteta izvzame iz davčne osnove?
Naslovnica

DDV pri storitvah v zvezi z nepremičnino

FinD-INFO članki, 2017

Inštitut za računovodstvo, 9.10.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 09.10.2017Kako je z DDV-jem, če slovenski DDV zavezanec izda račun bosanskemu d.o.o.-ju za storitev projektne dokumentacije za hotel v Sarajevu?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 16 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(394)

Pravna praksa(2)

Revija RDP(1)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2019(4) 2018(11) 2017(43) 2016(38)
2015(43) 2014(37) 2013(32) 2012(34)
2011(43) 2010(61) 2009(50) 2008(1)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHI JKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ