FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > P
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica

Davčne implikacije pri prenosu osnovnih sredstev

FinD-INFO članki, 2019

Dejan Pektovič, davčni svetovalec, 26.6.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 26.06.2019Zdravstveni dom ima v svojih osnovnih sredstvih počitniško hišico, ki je last zdravstvenega doma (ni med sredstvi v upravljanju) in so lastniki cca 6 let.
Naslovnica

Identifikacija malih davčnih zavezancev za DDV

FinD-INFO članki, 2019

Prezelj Tamara, Inštitut za računovodstvo, 19.4.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 19.04.2019Vsaka oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na njen namen ali rezultat, neodvisno in kjerkoli, se šteje za davčnega zavezanca po Zakonu o DDV in je dolžna davčnemu organu prijaviti, da je začela opravljati dejavnost, ter vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke...
Naslovnica

Sodišče EU: Zavrnitev goljufivih potrdil s področja socialne varnosti

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 3.9.2018

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 03.09.2018Belgijska socialna inšpekcija je opravila pregled zaposlenosti delavcev belgijske družbe Absa, ki je dejavna v gradbenem sektorju v Belgiji. Ugotovili so, da družba Absa od leta 2008 dejansko ni imela zaposlenih in je vsa svoja gradbišča na podlagi podizvajalskih pogodb oddala bolgarskim podjetjem,...
Naslovnica

Uveljavljanje osebne oprostitve v sistemu DDV

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018Davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo.
Naslovnica

Ameriška izravnava obsega uvoza s carinami

Pravna praksa, 2018/11

dr. Irena Peterlin, 22.3.2018

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 11/2018Dogovor na ravni držav, da je mednarodno sodelovanje vzajemno in v korist vseh, sam po sebi ne zagotavlja, da bodo države tako tudi ravnale. In če so enostranska "patriotska" ravnanja še tako sprejemljiva za konkretno državo, lahko povzročijo nenadzorovani protekcionistični ukrepi škodo globalnih razsežnosti.
Naslovnica

Reorganizacija centrov za socialno delo

FinD-INFO članki, 2017

mag. Jasmina Potrč, 16.11.2017

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 16.11.2017Bodo reorganizacija centrov za socialno delo ter kasneje poenostavitev nekaterih postopkov in uvedba socialne aktivacije omogočili hitrejše in učinkovitejše delo centrov?
Naslovnica

Zastaranje v davčnem pravu pomeni prenehanje obveznosti

Pravna praksa, 2017/41-42

dr. Jernej Podlipnik, 26.10.2017

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 41-42/2017Približno leto dni je minilo od objave sodbe Upravnega sodišča, v kateri je odločilo, da zastaranje odmere davčne obveznosti pravzaprav pomeni prenehanje (ugasnitev, prekluzijo) obveznosti. Stališče ni novo in se sklada s tem, kar (izrecno) velja v pravnih redih, v katerih je davčnopravna ureditev primerljiva s slovensko. V tem prispevku želim opozoriti na stališče v sodbi, obenem pa navesti in obrazložiti še določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki stališče utemeljujejo, saj je obrazložitev sodbe v tem delu precej skopa.
Naslovnica

Spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki že veljajo

Pravna praksa, 2017/32

dr. Ivanka Demšar Potočnik, 31.8.2017

dr. Ivanka Demšar-Potočnik, Pravna praksa, 32/2017Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) je bil objavljen 27. februarja 2017. V veljavo je stopil 15. dan po objavi, torej 14. marca 2017. Uporabljati pa se bo začel šest mesecev po uveljavitvi, torej 14. septembra 2017, razen določb 107., 108. in 109. člena ZPP-E, ki so začele veljati z dnem uveljavitve tega zakona. V tem prispevku bom predstavila, kaj nam prinašajo že veljavne novosti, zakaj so bile te spremembe potrebne in kakšen je njihov pomen za sodno prakso. Obenem bom opozorila na pomanjkljivosti nove ureditve, ki bi bile lahko sporne.
Naslovnica

Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku

Pravna praksa, 2017/32

dr. Jernej Podlipnik, 31.8.2017

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 32/2017Spodnji zapis bi morda bolj spadal v publikacije z rubriko "saj ni res, pa je" kot pa v strokovno pravniško revijo, pa vendar se pisec teh vrstic že v tretjem postopku, ki teče pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ukvarjam s pravnim vprašanjem, ki ga je tej instituciji nadrejeni organ, tj. Ministrstvo za finance (MF), že razrešil konec leta 2016, toda prvostopenjski organ njegovega stališča bodisi ne pozna bodisi ga brez obrazložitve ignorira. Sledila bo ponovna pritožba in brez vsakršne potrebe nastajajo dodatni stroški za državo (honorarji za pooblaščence in čas, potreben za ukvarjanje z nepotrebnimi zadevami) in zavezance. Morda pa bo ta zapis pripomogel k razmisleku, kako bi se dalo temu v prihodnosti izogniti.
Naslovnica

Ustreznost splošne dohodninske olajšave

Pravna praksa, 2016/38

dr. Jernej Podlipnik, 6.10.2016

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 38/2016Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 111. členu ureja splošno dohodninsko (davčno) olajšavo, vendar na precej neobičajen način, in sicer tako, da poleg "redne" splošne olajšave predpisuje še dve dodatni splošni davčni olajšavi, ki sta odvisni od višine nekaterih dohodkov, obdavčenih z dohodnino. V tem prispevku je na kratko predstavljen institut splošne dohodninske olajšave, veljavna ureditev, nazadnje pa s pomočjo treh primerov analizirana njena ustreznost z vidika enakosti pred zakonom. Velja omeniti, da ne gre za poglobljeno predstavitev in analizo, ki bi terjala precej prostora in časa.
Naslovnica

Pravna narava obveznosti po 68.a členu Zakona o davčnem postopku

Podjetje in delo, 2016/6-7

Jernej Podlipnik, 1.10.2016

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Članek obravnava pravno naravo denarne obveznosti po 68.a členu slovenskega Zakona o davčnem postopku. Čeprav je ta poimenovana kot posebni davek na posameznikov neprijavljeni dohodek, avtor trdi, da je ni mogoče, vsaj ne v celoti, opredeliti kot davek, temveč kot posebno administrativno (upravno) sankcijo, saj so posamezniki obremenjeni bolj, kot bi bili, če bi se jim odmeril splošni davek na dohodek. Čeprav so administrativne (upravne) sankcije eno od sredstev za boj proti davčnemu utajevanju, pa je ustavnost obravnavane ureditve dvomljiva, in sicer tako z materialnopravnega kot s procesnopravnega vidika. Ključne besede: davek, nenapovedani dohodek, dohodek neznanega izvora, sankcija, administrativna (upravna) sankcija, zastaranje, davčna stopnja Title: Legal Nature of the Obligation under Article 68.a of Tax Procedure Act Abstract: The article deals with the legal nature of the monetary obligation according to Article 68.a of the Slovenian Tax Procedure Act. Although it is named special tax on individuals'' unreported income the author argues that it cannot be, at least not as a whole, classified as tax, but rather as a special administrative sanction, because individuals are burdened more than they would be if regular income taxes were levied on them. Despite administrative sanctions are one of means to tackle tax frauds, the constitutionality of the legislation in question is doubtful from the substantive and procedural point of view. Key words: tax, undeclared income, unknown source of income, sanction, administrative sanction, statute of limitations, tax rate
Naslovnica

Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v davčnih zadevah

Pravna praksa, 2016/15

Grlica Ivo, Pirnat Sabina, 14.4.2016

Ivo Grlica, Sabina Pirnat, Pravna praksa, 15/2016Postopek skupnega dogovora (angl. Mutual agreement procedure - MAP) je v praksi pogosto uporabljeno sredstvo za odpravo dvojnega obdavčevanja. Zaradi okrepljenega sodelovanja med državami in boja proti davčnemu izogibanju v prihodnje pričakujemo povečanje števila primerov dvojne obdavčitve. Posledično bo to vodilo tudi v občutno povečanje števila postopkov skupnega dogovora. Ob tem se postavlja vprašanje, ali sta struktura in učinkovitost postopka skupnega dogovora primerni za učinkovito soočenje s prihajajočimi izzivi.
Naslovnica

Sporočanje podatkov o osnovah z iREK obrazcem

FinD-INFO članki, 2015

Martin Poček, univ. dipl. iur. in oec., 14.12.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 14.12.2015Nova ureditev sporočanja podatkov o osnovah in oblikovanja osnov sicer na videz razbremenjuje delodajalce - izplačevalce dohodkov z ukinitvijo M-4 obrazcev, ustvarja pa sivo polje na področju obveščenosti delavcev o sporočenih podatkih in o kovanju njihove usode upokojenca.
Naslovnica

Pojasnila in navodila po Zakonu o davčnem postopku

FinD-INFO članki, 2015

dr. Jernej Podlipnik, 12.8.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 12.08.2015Pojasnila in navodila po Zakonu o davčnem postopku
Naslovnica

Kaj bi še lahko vsebovala novela Zakona o davčnem postopku

Pravna praksa, 2015/26

dr. Jernej Podlipnik, 2.7.2015

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 26/2015V PP, št. 24-25, je kolega Grlica pregledno predstavil kar obsežne spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki jih je Ministrstvo za finance predlagalo 1. junija letos. Večino predlogov gre seveda pozdraviti, žal pa pogrešam še nekatere druge, ki so bodisi vsebinski bodisi zgolj tehnični. Na nekatere od njih, ki sem jih mimogrede opazil pri svojem delu, na kratko opozarjam v nadaljevanju.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Odpis davčnega dolga

FinD-INFO članki, 2015

mag. Jasmina Potrč, 17.3.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 17.03.2015Davčni zavezanec mora za odpis davčnega dolga kumulativno izpolnjevati pogoje tako glede nizkih dohodkov kakor tudi premoženja. Če eden izmed navedenih pogojev ni izpolnjen, odpisa davčnega dolga ni mogoče dovoliti.
Naslovnica

Posebnosti pri sestavljanju obračuna DDPO za poslovno leto 2014

FinD-INFO članki, 2015

Aleksandra Petejan, 6.3.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.03.2015Podjetja so sedaj v procesu priprave obračuna davka od dohodka pravnih oseb in vsako leto je veliko vprašanj kako ga pripraviti in katere novosti je potrebno upoštevati.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Davčne olajšave pri dohodninski napovedi

FinD-INFO članki, 2015

mag. Jasmina Potrč, 9.2.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 09.02.2015Davčni zavezanec mora uveljavljati davčne olajšave že v davčni napovedi, ki jo lahko popravi najpozneje do izdaje davčne odločbe, izjemoma pa tudi po njeni izdaji v pritožbenem postopku.
Naslovnica

Dovoljenost davčne izvršbe po začetku stečajnega postopka zoper davčnega dolžnika

FinD-INFO članki, 2015

dr. Jernej Podlipnik, 6.1.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 06.01.2015V želji, da bi čim prej dosegli poplačilo davčnih terjatev, davčni organi, ki se izvajajo davčne izvršilne postopke, pred izdajo sklepa o izvršbi pogosto ne preverijo, ali se je zoper davčne dolžnike morda začel stečajni postopek in ali zaradi sploh lahko izdajo sklep o izvršbi.
Naslovnica

Davčne spodbude poklicnih športnikov iz naslova premostitvenega zavarovanja

FinD-INFO članki, 2014

dr. Jernej Podlipnik, 13.10.2014

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 13.10.2014Zakon o športu (ZSpo) v četrti alineji prvega odstavka 3. člena določa, da država uresničuje javni interes v športu tudi tako, da vodi stimulativno davčno politiko. Gre za programsko normo, ki je do zdaj ostala bolj ali manj spregledana, ko se je sprejemala davčna zakonodaja, saj redke določbe davčno...
Naslovnica

Davek na nepremičnine in lokalna samouprava

Podjetje in delo, 2014/6-7

Rajko Pirnat, 1.10.2014

Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor obravnava zahteve, ki jih glede nove ureditve davka na nepremičnine postavljajo zakonodajalcu določbe Ustave o lokalni samoupravi. Pri tem izhaja iz ugotovitev Ustavnega sodišča glede neskladnosti nekaterih določb sicer razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine zaradi neskladnosti s 140. in 142. členom Ustave. Sodišče je zlasti poudarilo, da mora ta davek večinsko pripadati občinam in da mora zakon omogočiti tolikšna pooblastila občin glede urejanja tega davka, da občine lahko zagotovijo financiranje svojih nalog z lastnimi viri (kar vključuje ta davek) in da lahko tudi z njim uveljavljajo občinske politike. Na podlagi tega avtor oblikuje več predlogov glede prihodnje zakonske ureditve davka na nepremičnine, za katerega predlaga, da v celoti pripada občini in da ima občina široko avtonomijo glede njegovega urejanja, hkrati pa navaja tudi meje in pogoje tega urejanja, ki jih mora določiti zakon.
Naslovnica

Davek na nepremičnine: osnovne značilnosti, nekateri razlogi za sprejetje in proti njemu ter temeljni elementi za prihodnjo ureditev

Podjetje in delo, 2014/6-7

Jernej Podlipnik, 1.10.2014

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 6-7/2014Prispevek obravnava letno obdavčitev nepremičnin, ki jo mora Republika Slovenija bodisi reformirati ali pa trenutno zakonodajo razveljaviti in lokalnim skupnostim zagotoviti drugačen lastni in neodvisni vir financiranja. Avtor pojasni nekatere osnovne značilnosti letnih davkov na nepremičnine, razloge za njihovo uvedbo in proti njej ter obravnava bistvene osnovne elemente letnega davka na nepremičnine, ki jih mora zakonodajalec urediti (predmet obdavčitve, davčna osnova, davčni zavezanec, davčna stopnja, davčne oprostitve in olajšave ter ali naj bo letni davek na nepremičnine državni ali lokalni davek). Avtor sklene, da glavni razlog za morebitno reformo letnega nepremičninskega davka v Sloveniji ne bi smel biti pridobitev dodatnih proračunskih prejemkov, ampak enakomerna razporeditev davčnega bremena med zavezanci.
Naslovnica

Plačnik davka in posredništvo

Pravna praksa, 2014/31-32

dr. Jernej Podlipnik, 21.8.2014

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 31-32/2014Nedavno smo lahko v Pravni praksi prebrali članek mag. Kuzme, ki kritično analizira odločbo Ustavnega sodišča št. Up-879/12 z dne 24. marca 2014. Čeprav sem bil tudi sam nekoliko presenečen nad odločitvijo, pa menim, da Ustavno sodišče ni tako grobo poseglo v razmerja med plačniki davka in davčnimi zavezanci, kot izhaja iz kolegove analize. Namen tega prispevka je predvsem odgovoriti na vprašanja, na katera je opozoril v svojem prispevku glede postopka obračuna davka in pravnega položaja plačnika davka.
Naslovnica

Vpliv postopkov odvzema premoženja na postopke odmere davkov

FinD-INFO članki, 2014

dr. Jernej Podlipnik, 13.8.2014

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 13.08.2014Od 26. aprila 2014 dalje velja prva novela Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki je delno posegla tudi v ureditev vpliva postopkov odvzema premoženja nezakonitega izvora na davčne postopke. Predlagatelj z novelo ZOPNI-A zasledoval logičen cilj, da začetek postopka odvzema premoženja...
Naslovnica

Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin na odmero dinamičnih premoženjskih davkov

Pravna praksa, 2014/18

dr. Jernej Podlipnik, 8.5.2014

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 18/2014Splošno znano je, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/13 z dne 21. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) in da morajo davčni zavezanci do nadaljnjega plačevati enake javne dajatve, kot so jih plačevali do 31. decembra 2013, razen davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Eden od razlogov za odločitev je neskladnost Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) z Ustavo RS, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Vrednost, ki izhaja iz evidenc Geodetske uprave RS (GURS), pa (lahko) vpliva tudi na odmerne postopke pri dveh drugih premoženjskih davkih, in sicer davku na dediščine in darila ter davku na promet nepremičnin. Zato si poglejmo vpliv in posledice citirane ustavne odločbe na postopke odmere davkov po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD) ter Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(15)

Podjetje in delo(11)

Pravna praksa(22)

Revija RDP(4)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2019(2) 2018(3) 2017(4) 2016(3)
2015(7) 2014(10) 2013(2) 2012(6)
2011(4) 2008(6) 2007(2) 2006(3)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ