FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > C
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Publikacija Članek
Naslovnica

Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja

Pravna praksa, 2018/20-21

Suzana Cvikl, 24.5.2018

Suzana Cvikl, Pravna praksa, 20-21/2018V članku se ukvarjam z vprašanji, ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki oziroma ali sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) odloča tudi o tem, ali je delodajalec ob prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke ter prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Skupni namen pogodbenikov v delovnem pravu

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 12.11.2013

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.11.2013Tudi pri razlagi pogodbe o zaposlitvi se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov.
Naslovnica

Odslej po zdravje v tujino?

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 8.11.2013

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 08.11.2013Čeprav Slovenija zamuja z obveznostjo države članice do 25. oktobra prenesti v nacionalno zakonodajo Direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu, se le-ta pri iskanju zdravstvene pomoči v tujini že uporablja tudi za Slovence, ki bi zdravstveno oskrbo radi poiskali v tujini.
Naslovnica

Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje vrednosti

Pravna praksa, 2013/36

Nataša Cankar, 19.9.2013

Nataša Cankar, Pravna praksa, 36/2013V začetku poletja 2013 sem se pri delu srečala z zanimivim davčnim primerom, ki me je nehote napeljal k razmišljanju o učinkovitosti naše davčne ureditve v teh t. i. težkih kriznih časih. V moji pisarni se je oglasila stranka, ki je prejela odločbo o odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti v znesku približno 2.000 evrov. Šlo je za fizično osebo, člana družine z dvema mladoletnima otrokoma, katere skupni mesečni prihodek je znašal približno 2.400 evrov. Plačilo davka ji je bilo odmerjeno v treh zaporednih mesečnih obrokih, po več kot 650 evrov. En mesečni obrok davka je torej znašal več, kot pa je glede na njihove redne prihodke mesečno odpadlo na posameznega člana te družine.
Naslovnica

Pristojnosti davčnih organov ostajajo še naprej široke

Pravna praksa, 2013/16-17

Matej Cerar, 25.4.2013

Davčna praksa EU

Matej Cerar, Pravna praksa, 16-17/2013Pritožniki, tri gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (B.L.H, Kver, I.O.R), so pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zaman zatrjevali kršitev 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP). Precej široka zahteva davčnega urada, da za potrebe revizije ene od družb pripravijo kopijo podatkov s strežnika, ki ga skupno uporabljajo vsa podjetja, namreč po mnenju ESČP ne pomeni kršitve nobene od konvencijskih določb.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Odbitek vstopnega DDV

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 24.4.2013

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.04.2013Upravno sodišče je zavrnilo zahtevek tožnika za priznanje vstopnega DDV, saj ni uspel dokazati, da so mu izdajatelji računov tudi dejansko opravili zaračunane storitve oz. dobave, prav tako pa ne razpolaga z verodostojno poslovno dokumentacijo.
Naslovnica

Iz sodne prakse: v bruto dohodek družine se vštevajo tudi prejemki iz študentskega dela

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 4.4.2013

Davčni članki in nasveti

FinD-INFO članki, 04.04.2013Višje delovno in socialno sodišče je potrdilo, da se v bruto dohodek družine vštevajo tako prejemki učencev in dijakov, zmanjšani za normirane stroške, kot tudi tudi nadomestila preživnin, ki jih izplača jamstveni sklad.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Obdavčitev dohodka iz pretekle zaposlitve

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 12.3.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 12.03.2013Za glavnega delodajalca se po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2) šteje tudi nekdanji delodajalec davčnega zavezanca, ki je nekdanjemu delavcu izplačal odškodnino zaradi prenehanja delovnega razmerja.
Naslovnica

Pravno-ekonomska analiza sprememb davčno-socialne obremenitve dohodka v letu 2013

Pravna praksa, 2013/6

Cepec Jaka, Vitrih Vito, 14.2.2013

Davčni postopek in davčna služba

Jaka Cepec, dr. Vito Vitrih, Pravna praksa, 6/2013V prispevku bova predstavila vpliv sprememb davčne in socialne zakonodaje na davčno-socialno obremenitev dohodka posameznika. Pri tem bova predstavila oziroma primerjala položaj delavca, samostojnega podjetnika, družbenika poslovodje v družbi z omejeno odgovornostjo in družbenika poslovodje v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo. V prispevku želiva tako predstaviti predvsem: 1. sistem davčno-socialne obremenitve dohodka delavca, samostojnega podjetnika in družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo, 2. obremenitev njihovega dohodka s prispevki za obvezna socialna zavarovanja in davki ter 3. spremembe, ki jih je z letom 2013 prinesla nova zakonodaja.
Naslovnica

Okrepljeno sodelovanje na področju obdavčitve finančnih storitev

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 4.2.2013

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 04.02.2013Z uveljavitvijo novega ZDFS je bil postavljen prvi pogoj za okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe skupnega sistema davka na finančne storitve v EU.
Naslovnica

Naknadno zmanjšanje davčne osnove iz naslova DDV (primer sodne prakse EU)

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 23.1.2013

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 23.01.2013Sodišče EU je v zadevi C-310/11 skladno z drugo davčno direktivo preučevalo upravičenost do vračila davka na dodano vrednost v višini provizij, plačanih zastopnikom.
Naslovnica

Odslej tudi obdavčitev finančnih storitev

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 17.12.2012

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 17.12.2012Po ZDFS bodo obdavčene finančne in zavarovalne storitve, ki so bile sicer plačila davka na dodano vrednost oproščene.
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov s povprečenjem ni v nasprotju z ustavo

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 25.9.2012

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 25.09.2012Po mnenju ustavnega sodišča 1. odstavek 120. člena ZDoh-2 ni v nasprotju z ustavo.
Naslovnica

Odslej učinkovitejše preprečevanje utaje davka

FinD-INFO članki, 2010

mag. Jasmina Cigrovski, 22.11.2010

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 22.11.2010Z novo uredbo do učinkovitejšega sistemskega boja proti davčnim goljufijam.Zaradi številnih sprememb je bila prenovljena Uredba Sveta (EU) št.904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na podrocju davka na dodano vrednost, ki bo začela veljati 1. novembra letos. ...
Naslovnica

Odslej učinkovitejše preprečevanje utaje davka

FinD-INFO članki, 2010

mag. Jasmina Cigrovski, 22.11.2010

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 22.11.2010Z novo uredbo do učinkovitejšega sistemskega boja proti davčnim goljufijam.Zaradi številnih sprememb je bila prenovljena Uredba Sveta (EU) št.904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost, ki bo začela veljati 1. novembra letos. ...
Naslovnica

Ali predstavljajo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih plačuje delodajalec javnega sektorja, davčno olajšavo?

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Ali predstavljajo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih plačuje delodajalec javnega sektorja v skladu z zakonom, davčno olajšavo iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?Odgovor: Skladno z določili 58. člena ZDDPO-2 lahko zavezanec - delodajale...
Naslovnica

Kaj so nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na zasebno življenje zavezanca za davek? (postavka 6.9)

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Kaj so nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na zasebno življenje zavezanca za davek? (postavka 6.9)Odgovor: V 30. členu ZDDPO-2, ki ureja nepriznane odhodke, so med davčno nepriznanimi odhodki navedeni tudi stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje, primeroma za zabavo, oddih,...
Naslovnica

Kako uveljavljati strošek z donacijami? (postavki 6.16 in 15.10)

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Kako uveljavljati strošek z donacijami? (postavki 6.16 in 15.10)Odgovor: (1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ku...
Naslovnica

Ali lahko pri prodaji novega stanovanja obračunamo Davek od prodaje nepremičnin (v nadaljevanju DPN)?

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Podjetje A je pred enim letom kupilo stanovanje z 8,5 % DDV. Če ga sedaj prodamo, ali lahko obračunamo samo 2 % DPN in ali moramo poračunati razliko DDV, ki smo ga odbili ob nakupu?Odgovor: V konkretnem primeru je družba A opravila nakup stanovanja za nadaljnjo prodajo. To pomeni, da so ...
Naslovnica

Kako se obračunavajo javne dajatve v primeru nagrade iz dobička poslovodni osebi?

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Direktor je 100 % lastnik družbe A s pogodbo o zaposlitvi po kolektivni pogodbi trgovine in je, po pogodbi, upravičen do dela dobička kot nagrado za delo po zaključnem računu. Zanima nas, ali je od prejetega zneska potrebno obračunati samo 20 % akontacijo dohodnine ali je to dobiček iz de...
Naslovnica

Kaj pomeni ugotavljanje davčne osnove na način normiranih odhodkov?

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Kaj pomeni ugotavljanje davčne osnove na način normiranih odhodkov?Odgovor: Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske ter z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premože...
Naslovnica

Ali je možno, da bi zaposlenim med letom pri izplačilih plače upoštevali višjo stopnjo dohodnine kot jo določi/izračuna program za obračun plač?

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Nekateri zaposleni v našem podjetju so že prejeli informativne izračune za dohodnino, ki jo morajo v določenem znesku doplačati. Zaradi tega so se obrnili na kadrovsko službo z vprašanjem, ali je možno, da bi jim med letom pri izplačilih plače upoštevali višjo stopnjo dohodnine kot jo dol...
Naslovnica

Davčno priznavanje obresti iz naslova nakupa poslovnega deleža po pripojitvi družb

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Podjetje A d.o.o. ima 2 lastnika. Odločila sta se, da svoje deleže prodajo. Deleži so bili prodani družbi B d.o.o. , katera lastnik je eden izmed družbenikov A. Družba B je vzela v tem času posojilo pri banki, ki se je dejansko porabilo za financiranja nakupa družbe A. Kasneje se je družb...
Naslovnica

Kakšna razlika je med komisionarjem - posrednikom pri prepisu vozila, ki je davčni zavezanec in tistim, ki to ni oziroma kako to vpliva na kupca?

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., 11.2.2010

Davek na motorna vozila

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Smo mlado, novo ustanovljeno podjetje, registrirano 17. 11. 2008. Ukvarjali se bomo predvsem s prodajo vozil in trženjem s spletne strani, del naše ponudbe bodo prepisi vozil- komisijska prodaja. Zaenkrat še nismo zavezanci za DDV, zanima nas, kako bo vplivalo to na naše poslovanje pri p...
Naslovnica

Kako uveljavljati strošek z donacijami? (postavki 6.16 in 15.10)

FinD-INFO članki, 2010

Cedara d. o.o., RDP, 11.2.2010

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 11.02.2010Vprašanje: Kako uveljavljati strošek z donacijami? (postavki 6.16 in 15.10)Odgovor: (1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ku...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(30)

Pravna praksa(29)
   

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2018(1) 2013(10) 2012(2) 2010(20)
2009(2) 2007(2) 2006(22)

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ