FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > B
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 193)
Publikacija Članek
Naslovnica

Davčna utaja in njena finančna preiskava

Podjetje in delo, 2017/3-4

Primož Baucon, 1.6.2017

Primož Baucon, Podjetje in delo, 3-4/2017Povzetek: Popolno ali delno izogibanje davčnim obveznostim ter nepravočasno izpolnjevanje teh obveznosti in drugih povezanih obveznosti (dajatev) ne pomeni le kršitve pravnih norm, ampak povzroča tudi nedopustne posledice in protipravna stanja. Zaradi tega vse sodobne zakonodaje predvidevajo sistem davčnih kaznivih dejanj in kazenskih sankcij. Zaradi varstva fiskusa je treba zagotoviti pravilno uporabo materialnega davčnega in kazenskega prava, in to enako za vse storilce teh dejanj. Države pogosto zaostrujejo kazni zoper tiste, ki svojih davčnih obveznosti ne izpolnjujejo pravočasno. Avtor analiza glavne značilnosti in elemente kaznivega dejanja davčne utaje kot temeljnega fiskalnega kaznivega dejanja. Ukrepi (finančna preiskava), ki se izvajajo z namenom odkrivanja davčnih kaznivih dejanj, so ena izmed oblik davčne kontrole. Avtor opredeli pojem finančne preiskave in predstavi njene glavne značilnosti, metode, tehnike oziroma elemente. Ključne besede: davčna utaja (zatajitev), izogibanje plačevanja davkov, davčna goljufija, davčna kazniva dejanja, kaznivo dejanje, odkrivanje, dokazovanje, finančna preiskava Title: Tax Evasion and its Financial Investigation Abstract: A complete or partial evasion of the duty to pay taxes as well as an untimely fulfilment of this duty and of the other tax related duties (amounts) is not only a breach of the legal norms but it also causes wrongful consequences and unlawful situations. For the given reason, all the contemporary criminal legislations envision a system of the tax-related criminal offences and sanctions. In order to protect the fiscus, it is necessary to provide proper application of the substantive tax and criminal laws, and law should be applied equally to all perpetrators of these criminal acts. Countries often resort to tightening of criminal sanctions against those who do not fulfil their tax obligations on time. The author analyses the main features and elements of the criminal offence of
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.8 - izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.8 - izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2 - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 2.8 - izvzem do...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.14 - zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.14 - zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.11 - izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.11 - izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.9 - izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.9 - izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja- na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 2.9 - izvzem prihodkov na podlagi medn...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.12 - izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.12 - izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov- na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 2.12 - izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriz...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.13 - izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.13 - izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah- na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedn...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 3 - popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 3 - popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb DDPO?Odgovor:Pod zaporedno številko 3 na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 3.3 - Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 3.3 - povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena- na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb DDPO?Odgovor:Pod zaporedno številko 3.3 - povečanje prih...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.6 - izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, razen dobičkov, ki se izvzemajo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.6 - izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, razen dobičkov, ki se izvzemajo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2 - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številk...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.4 - izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.4 - izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 2.4 - izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.2 - izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.2 - izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb? Odgovor: Pod zaporedno številko 2.2 bomo vpisali znesek prihodkov pri odpravi in po...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.3 - izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.3 - izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor: Pod zaporedno številko 2.3 - izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi od...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.5 - izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.5 - izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb? Odgovor:Pod zaporedno številko 2.5 - izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam vpišemo znesek prihodkov od divid...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 2.1. - izvzem prihodkov od nepridobitvene dejavnosti

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 2.1 -Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti, na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO)?Odgovor:Zavezanci, ki izpolnjujejo določila 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), sem vpišejo de...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.2 - Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.2 - Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 6.2 - Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med pove...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.9 - Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.9 - zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb ...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.7 - Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.7 - zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ne pr...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.3 - Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.3 - zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb DDPO?Odgovor:Pod zaporedno številko 6.3 - Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi os...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.6 - Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.6 - zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb DDPO?Odgovor:Pod zaporedno številko 6.6 - zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odsto...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.8 - Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ne priznajo

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.8 - Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ne priznajo na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 6.8 - zmanjšanje odhodkov za odhodke prevre...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 6.11 - Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 6.11 - izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb DDPO?Odgovor:Pod zaporedno številko 6.11 - izvzem odhodko...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 3.4 - Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom iz 17. člena

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke številka 3.4 - povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom iz 17. člena- na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb DDPO?Odgovor:Pod zaporedno številko 3.4 - pov...
Naslovnica

Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.20 - Olajšava za investiranje po 6.členu ZRPPR1015

FinD-INFO članki, 2017

Vesna Bartolj Maver, 1.1.2017

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 01.01.2017Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.20 - olajšava za investiranje po 6. Členu ZRPPR1015 - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb?Odgovor:Pod zaporedno številko 15.20 - olajšava za zaposlovanje po 6 .členu ZRPPR1015 - na obrazcu za obračun davka od dohodka ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(180)

Podjetje in delo(1)

Pravna praksa(6)

Revija RDP(6)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2017(118) 2016(2) 2015(5) 2014(1)
2013(2) 2011(11) 2010(28) 2009(24)
2008(2)

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ