FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > Okoljske dajatve
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica

Prehodno obdobje pri olajšavah za tovorna vozila

FinD-INFO članki, 2018

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o., 20.11.2018

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 20.11.2018Vprašanje
Naslovnica

Dohodki prokurista in poslovodje

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 07.02.2018Družba je d. o. o., 100-odstotna lastnika sta tujca (Irca), družbo pa zastopa in vodi po pogodbi prokurist, redno zaposlen v drugi družbi. Prijavljen je na PIZ z obrazcem M4. Izplačujemo mu po obrazcu REK-1 kot drugi delodajalec, vrsta dohodka 1108, poleg tega še dnevnice in kilometrino po potnem nalogu.
Naslovnica

Avtomobilsko razogljičenje ali sprenevedanje

Pravna praksa, 2017/43

mag. Sandi Kodrič, 9.11.2017

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 43/2017Cerarjeva vlada je sredi oktobra sprejela ambiciozno strategijo o alternativnih gorivih, po kateri naj bi bila po letu 2030 v Sloveniji prepovedana prva registracija klasičnih bencinskih in dizelskih avtomobilov. Skupni ogljični odtis avta bo namreč moral biti pod 50 g ogljikovega dioksida na km, to pa danes dosegajo samo električni avtomobili in priključni hibridi (ti lahko vozijo na elektriko ali na bencin).
Naslovnica

Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve

Pravna praksa, 2017/36-37

Avtor ni naveden, 27.9.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36-37/2017Zavezance za plačilo okoljske dajatve FURS obvešča, da je od septembra 2017 preko informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.
Naslovnica

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru začasnega prebivališča

Pravna praksa, 2015/28

Avtor ni naveden, 16.7.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Pri izračunu okoljske dajatve se dejstvo, da neka oseba ne prebiva na naslovu stalnega prebivališča upošteva v primeru, da gre za obdobje daljše od 6 mesecev; spremembo naslova prebivališča pa mora izvajalcu javne službe (plačniku okoljske dajatve) sporočiti uporabnik ali upravnik stavbe. Ta podatek
Naslovnica

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov

Pravna praksa, 2015/28

Avtor ni naveden, 16.7.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V primeru ko zavezanec vodo iz vodovodnega sistema, torej iz sistema za javno oskrbo s pitno vodo, v okviru svojega gospodinjstva uporablja tudi za polnjene bazena, ki je namenjen kopanju, plavanju in drugim vodnim a
Naslovnica

Iz sodne prakse: Skupni namen pogodbenikov v delovnem pravu

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 12.11.2013

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.11.2013Tudi pri razlagi pogodbe o zaposlitvi se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov.
Naslovnica

Z novim letom nove ekološke dajatve in bolj urejeno ravnanje z odpadki

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2012

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 10.12.2012Predstavljamo del ukrepov okoljske politike in nove ekološke dajatve, ki jih bo potrebno upoštevati od 1. januarja 2013 dalje.
Naslovnica

Od 1 januarja 2011 veljajo nove ekološke dajatve

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 12.1.2011

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.01.2011V sklop številnih sprememb predpisov, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011, sodijo tudi spremembe ekoloških predpisov o novi višini ekoloških dajatev, ki jih bodo morale pravne osebe upoštevati že pri obračunu za januar.Vse nove ekološke dajatve podajamo v naslednji preglednici: Vrsta obrem...
Naslovnica

Od 1 januarja 2011 veljajo nove ekološke dajatve

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 12.1.2011

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.01.2011V sklop številnih sprememb predpisov, ki se uporabljajo od 1. januarja 2011, sodijo tudi spremembe ekoloških predpisov o novi višini ekoloških dajatev, ki jih bodo morale pravne osebe upoštevati že pri obračunu za januar.Vse nove ekološke dajatve podajamo v naslednji preglednici: Vrsta obrem...
Naslovnica

Določene so ekološke dajatve za leto 2010

FinD-INFO članki, 2010

mag. Mojca Kunšek, 12.1.2010

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 12.01.2010Vse pravne osebe so zavezane za plačilo ekoloških dajatev, ki jih podajamo v naslednji tabeli: Vrsta onesnaževalca Podlaga za dajatev Predpis Vrednost CO2 2. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Sklep o dolo...
Naslovnica

Stroški za prevoz na delo in z dela – previsoki za delodajalce in prenizki za delavce

Revija RDP, 2008/10

Alenka Zaveršek, univ. dipl. prav., 1.10.2008

Okoljske dajatve

Revija RDP, 01.10.2008V prispevku je nazorno prikazano, kako nejasna je slovenska delovnopravna zakonodaja na področju povračil stroškov in kako visoki slo lahko stroški prevoza na delo. Ravno zaradi višine pa so pogosto predmet izigravanja tako s strani delavcev kot s strani delodajalcev....
Naslovnica

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 30.10.2007Davčni zavezanec plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu s 403. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) za podlagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.Davčni organ izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na podlag...
Naslovnica

Pogoj za NUSZ

Pravna praksa, 2007/6

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št U-I-53/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Člen 13 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 65/99 in 5/04), kolikor ureja merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča ...
Naslovnica

Nujnost različnega obravnavanja

Pravna praksa, 2007/4

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 4/2007Odločba US RS, št U-I-46/05 z dne 11. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.???/07 Člen 11 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2000 in 28/03), kolikor dejavnost odvetništva vrednoti z dodatnimi to...
Naslovnica

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Pravna praksa, 2007/2

Avtor ni naveden, 18.1.2007

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 2/2007Odločba US RS, št. U-I-271/04 z dne 14. 12. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 139/06 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 114/00, 100/03, 23/04, 112/04 in 43/05 – UPB) in Pravilnik o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbni...
Naslovnica

Komunalna opremljenost zemljiških parcel

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 47/2006Odločba US RS, št. U-I-286/04 z dne 26. 10. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 120/06 Četrti odstavek 218.b člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - UPB), kolikor se nanaša na zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, ni v neskladju z...
Naslovnica

Status ogroženega okolja

Pravna praksa, 2006/46

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-30/06 z dne 28. 9. 2006 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Ur. l. RS, št. 135/03 in 23/05) se razveljavi. Odlok je razglašal status ogroženega okolja brez določitve režima posebne ureditve v zvezi s njegovo sanacijo, kot je to nalagal prej veljavni zakon o varstvu o...
Naslovnica

Zemljišča za počitniški namen

Pravna praksa, 2006/23

Avtor ni naveden, 22.6.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 23/2006Odločba US RS, št. U-I-65/04 z dne 11. 5. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 56/06 Člen 9 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Osilnica (Ur. l. RS, št. 109/99 in 124/03) se v delu, ki se nanaša na ovrednotenje stavbnega zemljišča za počitniški namen uporabe (vikendi - C toč...
Naslovnica

Stavbna zemljišča – telekomunikacije

Pravna praksa, 2006/21

Avtor ni naveden, 8.6.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 21/2006Odločba US RS, št. U-I-122/04, z dne 11. 5. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 52/06 Člen 8 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/05 – ur. p. b.), kolikor v 2. skupino uvršča stavbna zemljišča gospodarskih subjektov, ki po standardni klasifikaciji ...
Naslovnica

Komunalni prispevek

Pravna praksa, 2006/21

Avtor ni naveden, 8.6.2006

Okoljske dajatve

, Pravna praksa, 21/2006Odločba US RS, št. U-I-220/04 z dne 13. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 45/06 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 51/96, 61/96, 131/03 in 125/04), kolikor predpisuje plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju poč...
Naslovnica

Okoljevarstveno dovoljenje

Pravna praksa, 2006/19-20

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 25.5.2006

Okoljske dajatve

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19-20/2006Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja (ZVO-1) v letu 20041 je postalo slovensko pravo varstva okolja bogatejše za novi upravni akt, tj. okoljevarstveno dovoljenje. Člen 17 ZVO-1 izrecno določa, da mora povzročitelj onesnaževanja okolja za napravo, v kateri poteka dejavnost, ki lahko onesnažuje oko...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(8)

Pravna praksa(13)

Revija RDP(1)
 

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Okoljske dajatve

Leto objave

2018(2) 2017(2) 2015(2) 2013(1)
2012(1) 2011(2) 2010(1) 2008(1)
2007(4) 2006(6)

Avtorji

ABC ĆČDĐEFGHI JK LMNOPQRSŠTU V WXYZ Ž