FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > FinD-INFO članki > K
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 43
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1055)
Publikacija Članek
Naslovnica

Katere spremembe DDV nas čakajo v letu 2020?

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 14.11.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 14.11.2019Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2019, je bil v Uradnem listu RS objavljen 4.10.2019. Razen nekaj redakcijskih popravkov, ki se že uporabljajo, se spremembe, ki jih uvaja novela ZDDV-1K začnejo uporabljati 1.1.2020.
Naslovnica

Še je čas, da najemniki uredijo svoje računovodske in davčne evidence

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 13.11.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 13.11.2019Spremembe Slovenskih računovodskih standardov SRS (2016) in zadnje davčne spremembe, ki se nanašajo na najeme sredstev se uporabljajo za celotno leto 2019, kar pomeni, da morajo najemniki sredstev pohiteti, da uskladijo knjigovodske evidence in obračunajo ustrezno amortizacijo za celotno leto 2019...
Naslovnica

Z novelo ZDDV-1K do novih obveznosti za uvoznike avtomobilov

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 13.11.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 13.11.2019Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K) na novo ureja status skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobav, od 1. januarja pa bodo veljale nove obveznosti uvoznikov avtomobilov.
Naslovnica

Spremembe SRS 2019 in MSRP 16 prve izkušnje – praktični primeri s predstavitvijo pripomočka za izračun vrednosti sredstva iz naslova najema

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 11.11.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 11.11.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena in še druga vprašanja, ki jih v prispevku obravnavamo. Nekatere dileme je poskušala stroke rešiti s tem, ko je zavzela strokovne razlega, nekatere dileme pa ostajajo odprte.
Naslovnica

Obdavčevanje dohodka pravnih oseb v obdobju digitalizacije

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 21.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 21.10.2019Cilj predloga Direktive Sveta 2018/0072 CNS o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo je obravnavati vprašanja, ki se pojavljajo zaradi digitalnega gospodarstva z opredelitvijo celovite rešitve v okviru obstoječih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb držav članic.
Naslovnica

Poslovanje z elektronskimi računi kmalu obvezno za vse udeležence javnega naročanja

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 21.10.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 21.10.2019Z zadnjo spremembo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A) so se v pravni red Republike Slovenije prenesle določbe Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (UL L št. 133 z...
Naslovnica

Posebnosti povračil stroškov iz naslova opravljanja službene poti

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 15.10.2019

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 15.10.2019Pravico delavca do povračil stroškov ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju na katerega ga napoti delodajalec.
Naslovnica

Ukrepi za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 15.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 15.10.2019Dvojno obdavčenje zelo negativno vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v drugo državo pogodbenico. Pri tem je potrebno upoštevati dve vrsti dvojnega obdavčenja. Pravno dvojno obdavčenje obravnavamo takrat, kadar je isti davčni zavezanec dolžan dvakrat plačati davek od istega dobička.
Naslovnica

Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 10.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 10.10.2019Kot sem omenil že v predhodno objavljenem članku na temo davčna integracija na stopnji pravne osebe in delničarjev, obravnavamo dva modelna pristopa integracije. Klasični pristop obdavčuje dobiček ne glede na pravni subjekt, ki ga pridobiva, kar pomeni, da je dobiček najprej obdavčen na stopnji pravne osebe in nato, v primeru razdelitve dividend, še kot postavka dohodka delničarjev.
Naslovnica

Davčna integracija dobička pravne osebe

FinD-INFO članki, 2019

Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav., 2.10.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 02.10.2019Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe...
Naslovnica

Stroški raziskovanja in razvijanja

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 2.10.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 02.10.2019V praksi se pojavlja veliko dilem vezanih na razlikovanje med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi vezano na to, ker stroške raziskovanja na smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročno sredstva.
Naslovnica

Trajanje najema pri pogodbi za nedoločen čas

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.09.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost.
Naslovnica

Določitev obrestne mere pri izračunu pravice do uporabe

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.09.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost.
Naslovnica

Subjekti javnega interesa po novem

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 20.9.2019

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 20.09.2019Ena od pomembni novosti, ki jih je prinesla novela Zakona o revidiranju (ZRev-2A) je tudi razširitev nabora subjektov javnega interesa.
Naslovnica

Ali so elektroinštalacije na mobilni enoti predmet DDV po 76a členu ZDDV-1?

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 18.9.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 18.09.2019Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da slovenski davčni zavezanec opravlja dejavnost elektroinštalaterstva, kar pomeni da sodijo pod klasifikacijo dejavnosti F - gradbeništvo. Za poslovnega partnerja, slovenskega davčnega zavezanca vgrajujejo električne inštalacije v mobilne hiške.
Naslovnica

Pri obračunu povračil stroškov v zvezi z delom je potrebno poznati tudi posebnosti

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 18.9.2019

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 18.09.2019Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
Naslovnica

Obdavčevanje digitalnih storitev na primeru kriptovalut

FinD-INFO članki, 2019

mag. Matjaž Kovač, 30.8.2019

Obračunavanje in plačevanje davka

FinD-INFO članki, 30.08.2019Kriptovalute v Republiki Sloveniji niso zakonito plačilno sredstvo, a je plačevanje z njimi vseeno legalno. Pravne in fizične osebe, ki trgujejo oziroma izdajajo kriptovalute, zavezane izvajati naloge, določene v 5. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)...
Naslovnica

Kmalu dosledneje nad nepoštene direktorje

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 30.8.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 30.08.2019Evropska komisija v zadnjih letih vse bolj usmerja države članice k zagotavljanju transparentnosti poslovnega okolja, kot temeljno podlago za zmanjševanje poslovnih tveganj in omejevanje nepoštenih poslovnih praks. V smeri povezovanja informacij v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je bil vzpostavljen...
Naslovnica

Ali je način ugotavljanja davčne osnove med letom možen?

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 30.8.2019

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 30.08.2019Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi možnostjo spremembe načina ugotavljanja davčne osnove za namene DDPO med letom. Naročnica navaja, da je podjetje ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Zanima jo ali lahko podjetje med letom preide iz ugotavljanja davčne...
Naslovnica

Revizorji odslej z novimi pravili delovanja

FinD-INFO članki, 2019

mag. Mojca Kunšek, 27.8.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 27.08.2019Z novelo Zakona o revidiranju (ZRev-2A) je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju ANR) prevzela tudi urejanje revidiranja, strokovna področja, povezana z revidiranjem in nadzor nad revidiranjem. V skladu s 25. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) namreč strokovni svet ANR določa...
Naslovnica

DDV obravnava storitev na plovilih?

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 27.8.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.08.2019Prejeli smo vprašanje naročnice ki navaja, da ima slovensko podjetje zaposlene delavce, ki so državljani EU in opravlja dela na potniških ladjah (križarkah) v tujini. Dela potekajo po predhodnem dogovoru, in sicer vedno za podjetje iz ZDA. Dela se izvajajo na različnih koncih sveta in sicer na potniških...
Naslovnica

DDV ob nakupu jadrnice

FinD-INFO članki, 2019

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 9.8.2019

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 09.08.2019Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja da bi fizična oseba, rezident Slovenije kupil jadrnico v Saint Martinu (del Francije na Karibih). Nadalje naročnik navaja, da je DDV v Saint Martinu 2 %. Naročnika zanima ali to pomeni, da bo jadrnica kupljena z 2 % DDV, glede na to da je kupec fizična oseba.
Naslovnica

Razporejanje stroškov na stroškovne nosilce s pomočjo kalkulacij - praktičen primer

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 1.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 01.08.2019Računovodenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih obravnava Pravilo skrbnega računovodenja 3, saj sodi ta način računovodenja kot notranja informacija za odločanje v podjetju. V opredelitvi pojmov se srečamo z naslednjo definicijo stroškovnega mesta in nosilca.
Naslovnica

Predčasno poplačilo finančnega leasinga - evidentiranje

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 1.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 01.08.2019Družba je pred tremi leti pridobila osnovno sredstvo in ga financirala s finančnim leasingom. Sedaj se je odločila, da ga predčasno poplača in se z leasing hišo dogovorila za odkup. Uspela se je dogovoriti, da poplača preostanek glavnice brez dodatnih stroškov.
Naslovnica

Evidentiranje leasinga za nakup osnovnega sredstva

FinD-INFO članki, 2019

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 1.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 01.08.2019Nakup večjega osnovnega sredstva običajno predstavlja tudi večjo postavko financiranja in ena izmed možnosti financiranja se zagotovo ponudi finančni najem. Kako evidentiramo osnovno sredstvo pridobljeno s finančnim leasingom in kako sam finančne leasing bomo prikazali v našem prispevku.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 43 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

FinD-INFO članki

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(65) 2018(62) 2017(52) 2016(49)
2015(60) 2014(43) 2013(65) 2012(77)
2011(93) 2010(98) 2009(173) 2008(117)
2007(101)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ