FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > FinD-INFO članki > 2018 > P
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica

Računovodske kontrole ob koncu leta

FinD-INFO članki, 2018

Nataša Pustotnik, Palma in drugi d.n.o., 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018Bliža se konec leta, ki mu v računovodstvu sledi priprava letnih poročil. Podjetniki morajo v računovodstvo pravočasno dostaviti vse račune in druge dokumente, ki jih računovodstvo nato poknjiži in upošteva v letnih poročilih.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost delodajalca

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 27.12.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.12.2018Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti za poškodbe, ki jih je delavec utrpel v nesreči pri delu, se ugotavlja tako objektivna odgovornost delodajalca kot odgovornost delavca. Pri ugotavljanju delavčevega soprispevka je treba upoštevati njegovo ravnanje, kamor spada tudi njegovo (ne)upoštevanje...
Naslovnica

Inventura

FinD-INFO članki, 2018

Plahanc Marjanca, Inštitut za računovodstvo, 29.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 29.11.2018Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti. Popis se načeloma izvede ob koncu leta ali čim bliže koncu poslovnega leta, saj tako zagotovijo kakovostnejše podatke za sestavo letnega poročila. Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb, samostojni podjetniki popisujejo po stanju na katerikoli dan v letu.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Varstvo delavcev

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 2.11.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 02.11.2018Zaščita predstavnikov delavcev se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) razlaga tako, da ščiti predstavnike delavcev pred prerazporeditvijo, znižanjem plače, disciplinskim in odškodninskim postopkom ter tudi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 2.11.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 02.11.2018Ga. Guigo je bila od 29. junija 2007 do 14. maja 2012 zaposlena v družbi Evrosileks OOD, ki ima sedež v Varni (Bolgarija). Bolgarsko okrožno sodišče je s sodbo z dne 26. junija 2013 družbi Evrosileks naložilo, naj ge. Guigo plača določene terjatve iz naslova neto nadomestila za plačani dopust, koriščen...
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Kršitev temeljnih pravic delavcev

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 8.10.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 08.10.2018Sklicevanje na nepoznavanje prava oziroma na ravnanje v pravni zmoti v primeru samostojne podjetnice, ki je zaposlovala tri osebe, ni utemeljeno, saj bi morala glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Odškodninska odgovornost za samovoljno ravnanje državnega organa

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 14.9.2018

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 14.09.2018Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
Naslovnica

Sodišče EU: Zavrnitev goljufivih potrdil s področja socialne varnosti

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 3.9.2018

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 03.09.2018Belgijska socialna inšpekcija je opravila pregled zaposlenosti delavcev belgijske družbe Absa, ki je dejavna v gradbenem sektorju v Belgiji. Ugotovili so, da družba Absa od leta 2008 dejansko ni imela zaposlenih in je vsa svoja gradbišča na podlagi podizvajalskih pogodb oddala bolgarskim podjetjem,...
Naslovnica

Sodna praksa: Izkoriščanje poslovnih skrivnosti

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 3.9.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 03.09.2018Očitanje nelojalne konkurence in izkoriščanja poslovnih skrivnosti mora biti določno in konkretizirano, zgolj prepoved abstraktnega dejanja ni dopustna.
Naslovnica

Priznavanje prihodkov s praktičnim primeru skladno s pet-stopenjskim pristopom

FinD-INFO članki, 2018

Aleksandra Petejan, 3.8.2018

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 03.08.2018V skladu z MSRP 15 so prihodki od prodaje blaga pripoznani in evidentirani v računovodskih izkazih na podlagi petstopenjskega postopka:
Naslovnica

Portal E-vem z novo elektronsko storitvijo: Oddaja vloge za dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

FinD-INFO članki, 2018

Nataša Prostor, specialistka za delovno pravo in zaposlovanje tujcev, Trgotur d.o.o., 3.8.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.08.2018Letos junija je v storitvi E-Vem oz. SPOT (Slovenska POslovna Točka) zaživela nova storitev: možnost oddaje e-vloge za prva dovoljenja za prebivanje in delo za tujce. Delodajalci so to možnost z veseljem pozdravili, saj so pričakovali, da bo zadeva delovala na podoben način kot se že sedaj oddajajo...
Naslovnica

Zavrnitev odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.6.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.06.2018Višje sodišče je potrdilo stališče, da predstavlja brezplačno opravljanje funkcije direktorja v kapitalski družbi odpoved premoženjski pravici, to je pravici do plačila za opravljeno delo.
Naslovnica

Pojasnilna dolžnost banke pri kreditih

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.6.2018

Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti

FinD-INFO članki, 29.06.2018Pojasnilna dolžnost banke glede obstoja valutnega tveganja ni izčrpana že z vključitvijo tovrstne določbe v samo pogodbo, temveč je ključna presoja, ali je bilo valutno tveganje tožniku v zadostni meri vsebinsko pojasnjeno.
Naslovnica

Uveljavljanje osebne oprostitve v sistemu DDV

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018Davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo.
Naslovnica

Delo serviserjev in montažerjev v tujini z vidika napotenih delavcev

FinD-INFO članki, 2018

Nataša Prostor, specialistka za delovno pravo in zaposlovanje tujcev, Trgotur d.o.o., 20.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.06.2018Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delodajalec delavca začasno napoti na delo v tujino.
Naslovnica

Ugotavljanje izgubljenega dobička

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.5.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.05.2018Izgubljen dobiček je tisti dobiček, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno pričakovati glede na normalen tek stvari ali glede na posebne okoliščine, ki pa ga zaradi oškodovalčevega dejanja ali opustitve ni bilo mogoče doseči. Pri izračunu izgubljenega dobička se upošteva dobiček, ki je bil ustvarjen do...
Naslovnica

Zaveza štipendista za delo po končanem študiju

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.5.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.05.2018Štipendist, ki je imel sklenjeno pogodbo o štipendiranju, se mora po končanem študiju zaposliti pri štipenditorju za vsaj toliko časa, kolikor je dobival štipendijo. Pri tem je pomembno, da dejansko opravlja dela za delodajalca ter ne zgolj, da je sklenil z njim pogodbo o zaposlitvi.
Naslovnica

Prepoved opravljanja dejavnosti javnih uslužbencev

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 19.4.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2018Tožnik je bil zaposlen kot inšpektor svetnik v Inšpektoratu za notranje zadeve. Opravljal je inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o orožju (ZOro-1) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišč.
Naslovnica

Odmera letnega dopusta 2018

FinD-INFO članki, 2018

Helena Polič Kosi, odvetnica, 27.3.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.03.2018ZDR-1 določa pravila v zvezi z letnim dopustom v členih 159 - 164. Bliža se 31. marec, ko je vsak delodajalec dolžan obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.
Naslovnica

Omejitev izvršb na nepremičnine

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 8.3.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 08.03.2018Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, temeljni zakon, ki določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, bo začela veljati 25. marca.
Naslovnica

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi pri opravljanju dela v tujini

FinD-INFO članki, 2018

Helena Polič Kosi, odvetnica, 7.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 07.02.2018ZDR-1 v 208. členu določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalec napoti delavca na delo v tujino. Ta pravila veljajo tako za začasno napotitev, za katero delodajalci pridobijo A1 obrazce po 12. členu Uredbe ES 883/2004 ter Uredbe ES 987/2009, kot tudi za napotitev z A1 obrazcem po 13. členu Uredbe.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

FinD-INFO članki

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi
2018(21)
> Februar(1) > Marec(2) > April(1) > Maj(2) > Junij(4) > Avgust(2) > September(3) > Oktober(1) > November(3) > December(2)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ