FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > FinD-INFO članki > 2018 > V
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
Publikacija Članek
Naslovnica

Pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018V praksi se dogaja, da časovno zaporedje dokumentov ne sledi kronološkemu številčenju, za kar so razlogi lahko različni. Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki so priloga SRS na več mestih opredeljujejo pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo.
Naslovnica

Razmejitev odgovornosti in nalog pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018Pri izvedbi popisa kot člani popisnih komisij pogosto sodelujejo zaposleni, katerih rokovanje z zalogami sodi v opis njihovih del in nalog (npr. blagajnik je član popisne komisije za popis blagajne in denarnih sredstev, skladiščnik ali oseba iz računovodstva, ki je odgovorna za knjiženje materialnih...
Naslovnica

Evidentiranje najema v primeru, če se trajanje najema ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti.
Naslovnica

Kratko in jedrnato o rezervacijah

FinD-INFO članki, 2018

Vukovič Kristinka, Inštitut za računovodstvo, 18.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 18.12.2018Rezervacije obravnava SRS 10, analitično in bilančno se razvrščajo med dolgove. Definicija rezervacij se včasih zdi ohlapna, pa vendarle zelo močna in je za njihovo pripoznanje potrebno izpolnjevanje vseh treh komponent oblikujejo se za sedanje (pravne ali posredne) obveze, ki izhajajo iz obvezujočih...
Naslovnica

Kratko in jedrnato o poslovnih najemih po 1.1.2019

FinD-INFO članki, 2018

Kristinka Vukovič, Inštitut za računovodstvo, 27.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.11.2018Na kratko povzemamo bistvene vsebinske novosti o poslovnih najemih po 1.1.2019 s pojasnilom glede vpliva na računovodske izkaze, za koga je uvedba novih pravil obvezna, in katerih najemov ni treba usredstviti ter prikaz primera knjiženja.
Naslovnica

Praktični primeri konsolidacijskih knjižb prvo leto ob nakupu naložbe in naslednje leto

FinD-INFO članki, 2018

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.11.2018Nakup odvisnega podjetja je bil izveden 10. januarja leta za katerega bomo izdelali konsolidirane računovodske izkaze. Z nakupom smo pridobili 75% delež kapitala odvisnega podjetja. Za pridobljen delež smo plačali 75.000 EUR.
Naslovnica

Prikaz združitve dveh podjetij po nakupni metodi

FinD-INFO članki, 2018

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.11.2018V primeru bomo obdelovali podjetje A in B na dan 31.12.200X. Podjetji imata skupnega večinskega lastnika, tako, da je bila z njegove strani dana pobuda za združitev. Zahteve po združitvi so se pojavile iz naslednjih razlogov:
Naslovnica

Prikaz združitve dveh podjetij po spajalni metodi

FinD-INFO članki, 2018

Kamenšek Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 27.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.11.2018
Naslovnica

Prejeta bančna garancija za dobro izvedlo posla in vnovčitev

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 6.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 06.11.2018Podjetje je za dobro izvedbo gradbenih del kupcu izstavilo bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, ki je znašala 500.000 EUR. Ker se je izkazalo, da dela niso bila kvalitetno opravljena, se je kupec odločil za namen odprave napak vnovčiti garancijo.
Naslovnica

Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 6.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 06.11.2018Podjetje A je porok v skladu z posojilno pogodbo sklenjeno med drugim podjetjem (podjetje B) in banko porok za najeto posojilo druge pravne osebe. Podjetje B je od banke prejelo kratkoročno posojilo za namen financiranja investicije v višini 500.000 EUR.
Naslovnica

Evidentiranje najetega kredita, zastava premoženja in vnovčitev zastave

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 5.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 05.11.2018Podjetje je od banke prejelo posojilo v višini 1.000.000 d.e. za namen financiranja investicije za dograditev skladišča. V pogodbi o dolgoročnem kreditu se dogovorita, o vračilu kredita in sicer v enakih mesečnih obrokih za obdobje 5 let. Letna obrestna mera je 5%.
Naslovnica

Ali so nelegalni objekti postali legalni?

FinD-INFO članki, 2018

Aleksandra Velkovrh, 14.9.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 14.09.2018Novi Gradbeni zakon, ki velja od 1. 6. 2018 prinaša praktična vprašanja glede izvajanja in uporabe. V nadaljevanju je predstavljeno nekaj pogostih vprašanj lastnikov objektov in izvajalcev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

FinD-INFO članki

Področja

Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi
2018(12)
> September(1) > November(7) > December(4)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ