FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > FinD-INFO članki > 2018 > Junij
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica

Vpliv popustov in rabatov na obračun DDV

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 29.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.06.2018Skladno z ZDDV-1 je načeloma jasno, da se naknadni popusti oziroma rabati odštevajo od davčne osnove. To pomeni, da se od njih DDV ne obračunava. Še vedno pa se v praksi dogaja da zavezanci pozabljajo na določbe DDV zakonodaje v zvezi z brezplačnim dajanjem blaga in obveznostjo obračuna DDV.
Naslovnica

Omejitev ustanavljanja družb s strani davčnega dolžnika

FinD-INFO članki, 2018

Klemen Šivic, davčni svetovalec Taxgroup d.o.o., 29.6.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.06.2018Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) je bila v slovenski pravni red implementirana določba 10.a člena, ki omejuje ustanavljanje podjetij s strani oseb, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali so javno objavljene na seznamu...
Naslovnica

Pomoč družinskih članov ni delo na črno

FinD-INFO članki, 2018

Vlasta Starc, SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije, 29.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.06.2018Imate podjetje ter vam občasno brezplačno pomagajo družinski člani. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) določa v 17. členu, da se tako pomoč ne šteje kot delo na črno.
Naslovnica

Transakcije pravnih oseb na finančnih trgih le še z LEI

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 29.6.2018

Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti

FinD-INFO članki, 29.06.2018Konec junija se je končalo obdobje možnosti uveljavljanja 6-mesečnega odloga za pridobitev LEI kode za vse tiste zavezance, ki so zavezani poročanju po določbah Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Uredbe (EU) št....
Naslovnica

Ponovne novosti na področju napotenih delavcev

FinD-INFO članki, 2018

Neža Grilj, Odvetniška družba Blaž Pate in Partnerji d.o.o., 29.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.06.2018Dne 29.5.2018 je evropski parlament sprejel predlog sprememb Direktive 96/71/ES z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (v nadaljevanju: novelirana Direktiva). Namen določb novelirane Direktive je predvsem zagotavljanje večje (pravne in socialne) varnosti napotenih...
Naslovnica

Davčna osnova za obračun DDV od storitev, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države članice EU

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 29.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.06.2018Prejeli smo vprašanje naročnice, ki se nanaša na določitev davčne osnove za obračun slovenskega DDV od storitve, ki jo je slovenskemu davčnemu zavezancu opravil davčni zavezanec iz druge države članice, pri tem pa obračunal DDV te države. Natančnejše pojasnilo podajamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Zavrnitev odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.6.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.06.2018Višje sodišče je potrdilo stališče, da predstavlja brezplačno opravljanje funkcije direktorja v kapitalski družbi odpoved premoženjski pravici, to je pravici do plačila za opravljeno delo.
Naslovnica

Pojasnilna dolžnost banke pri kreditih

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.6.2018

Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti

FinD-INFO članki, 29.06.2018Pojasnilna dolžnost banke glede obstoja valutnega tveganja ni izčrpana že z vključitvijo tovrstne določbe v samo pogodbo, temveč je ključna presoja, ali je bilo valutno tveganje tožniku v zadostni meri vsebinsko pojasnjeno.
Naslovnica

Izračun odpravnine

FinD-INFO članki, 2018

Magdalena Mirkac, specialistka za delovno pravo, magdalena@trgotur.si; Trgotur d.o.o., kadrovski outsourcing, 29.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.06.2018Navajate, da ste delavcu ob izteku pogodbe za nedoločen čas (ki je veljala dokler je bil otrok v vrtcu) izračunali odpravnino in ste mu ponudili drugo delo za enako plačo in enako delovno mesto, za polovičen delovni čas, za dobo 1 leta. Ker bo delavec to sprejel, mu nameravate takoj izplačati odpravnino,...
Naslovnica

Začetek veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih proizvodov iz ZDA v EU

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 29.6.2018

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 29.06.2018Evropska komisija je 20. junija 2018, sprejela predlog Izvedbene uredbe Komisije o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi proizvodi s poreklom iz ZDA in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/724. Uredba je bila 21. junija 2018 objavljena v Uradnem listu EU in je začela veljati...
Naslovnica

Dovoljenje za prebivanje in delo tujcev odslej tudi preko portala eVem

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 20.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.06.2018Po novem lahko podjetja preko portala e-VEM, (po novem tudi portala SPOT, ki je del nacionalnega sistema SPOT) vlagajo elektronske vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev.
Naslovnica

Kdaj so kulturne storitve oproščene plačila DDV?

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018V zvezi z oprostitvami plačila DDV od določenih storiev v javnem interesu smo prejeli vprašanje naročnika. Zanima ga ali je organiziranje andragoških in pedagoških programov muzejev oproščeno plačila DDV skladno s 13. točko 42. člena ZDDV-1 ali ne. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Prehranska dopolnila in stopnja DDV

FinD-INFO članki, 2018

Finančna uprava Republike Slovenije, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018Na vprašanja glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila v nadaljevanju pojasnjujemo:
Naslovnica

Uveljavljanje osebne oprostitve v sistemu DDV

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018Davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo.
Naslovnica

Virtualne valute in davki

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018O obdavčitvi poslovanja s kriptovalutami smo že pisali, in sicer z vidika ZDoh-2 in ZDDPO-2 ter določenih storitev, ki so oproščene plačila DDV skladno s 4d. točko 44. člena ZDDV-1. V nadaljevanju na kratko povzemamo, kdaj so storitve povezane s virtualnimi valutami predmet DDV, kako je z obveznostjo...
Naslovnica

Delo serviserjev in montažerjev v tujini z vidika napotenih delavcev

FinD-INFO članki, 2018

Nataša Prostor, specialistka za delovno pravo in zaposlovanje tujcev, Trgotur d.o.o., 20.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.06.2018Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delodajalec delavca začasno napoti na delo v tujino.
Naslovnica

Ste zaposleni pri tujem delodajalcu in niste prejeli informativnega izračuna dohodnine?

FinD-INFO članki, 2018

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 20.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.06.2018Odmera dohodnine že od leta 2008 poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine. Fizične osebe, ki so v posameznem koledarskem letu prejele dohodek, ki se všteva v letno dohodninsko napoved (npr. dohodek iz zaposlitve), prejmejo informativni izračun dohodnine, najpozneje do 31. maja v tekočem...
Naslovnica

Tudi o financiranju volilnih kampanj bo treba poročati

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 20.6.2018

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 20.06.2018Četudi so volitve za nami, pa morajo organizatorji volilnih kampanj v naslednjih dneh skleniti svoje aktivnosti tudi z izpolnitvijo obveznosti, ki jim jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
Naslovnica

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

FinD-INFO članki, 2018

Finančna uprava Republike Slovenije, 20.6.2018

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 20.06.2018Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti.
Naslovnica

S 1. julijem tudi nova pravila ravnanja s podatki transakcijskih računov

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 20.6.2018

Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti

FinD-INFO članki, 20.06.2018Z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki velja od velja od 22. februarja 2018 so se v slovenski pravni red prenesle določbe nove Direktive o plačilnih storitvah - Direktiva (EU) 2015/2366 (v nadaljevanju PSD2).
Naslovnica

Ureditev zavarovanja vajencev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po ZPIZ-2 od 1. 1. 2018

FinD-INFO članki, 2018

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 19.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.06.2018Zakon o vajeništvu (ZVaj) se je začel uporabljati s 1. 1. 2018 in ureja tudi zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. V Uradnem listu RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017 je bil tako objavljen tudi Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne...
Naslovnica

Podatki za obračun plač za junij 2018

FinD-INFO članki, 2018

LEXPERA d.o.o., 15.6.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.6.2018Podatki za obračun plač za junij 2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

FinD-INFO članki

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi 2018 Junij

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJK L M NOP QRS Š TUVWXYZ Ž