FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > FinD-INFO članki > 2018 > Februar
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica

Obračun obresti od posojila povezani osebi

FinD-INFO članki, 2018

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 26.2.2018

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 26.02.2018V praksi so pogoste situacije, ko podjetje odobri posojilo lastniku podjetja ali drugi povezani osebi. Pojavljajo se tudi obratne situacije, ko lastnik podjetja ali druga povezana oseba odobri posojilo podjetju.
Naslovnica

Prihaja čas predložitve letnih poročil

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 26.2.2018

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 26.02.2018Koledarsko leto 2017 je za nami in prihaja čas, ko bo potrebno predložiti letno poročilo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri tem naj spomnimo na nekatere posebnosti, ki so bile uvedene že v lanskem letu, pri izdelavi in predložitvi letnih poročil samostojnih podjetnikov...
Naslovnica

Zaposlitev hrvaškega državljana s strani slovenske družbe za opravljanje dela na ozemlju Hrvaške

FinD-INFO članki, 2018

Katja Novak, 26.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.02.2018Stranka, slovenska družba (d.o.o.), želi zaposliti hrvaškega državljana, ki bi delo po pogodbi o zaposlitvi opravljal izključno na ozemlju Republike Hrvaške in ostal še nadalje vključen v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Hrvaški. Stranka sprašuje, ali za takšno zaposlitev velja kakšna posebn...
Naslovnica

Podatki za obračun plač za februar 2018

FinD-INFO članki, 2018

LEXPERA d.o.o., 15.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.2.2018Podatki za obračun plač za februar 2018
Naslovnica

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami

FinD-INFO članki, 2018

Avtor ni naveden, 7.2.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 07.02.2018FURS je v začetku januarja 2018 izdal podrobnejše pojasnilo k davčni obravnavi poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS(1) Večjih novosti sicer ni, gre pa za celovito obravnavo davkov povezanih s kriptovalutami, kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple in kriptožetoni.
Naslovnica

S spremembo delovne zakonodaje do več spodbud in boljše urejenosti evidenc

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 7.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 07.02.2018Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki velja od 21. oktobra 2017, uporablja pa se od 21. januarja 2018, uvaja vrsto sprememb, med katerimi je zagotovo tudi ta, da ne more biti brezposelna oseba tista oseba, ki je družbenik in hkrati poslovodna oseba ali ustanovitelj...
Naslovnica

Prevoz v tretje države

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 07.02.2018Slovenski prevoznik (d.o.o.) za naročnika slovenskega davčnega zavezanca (SI) opravi prevoz blaga iz Slovenije v tretjo državo - začasni izvoz zaradi oplemenitenja. Razpolagamo z izvozno deklaracijo. Isti prevoznik za naročnika slovenskega davčnega zavezanca opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo - vračilo prej začasno izvoženega blaga zaradi oplemenitenja.
Naslovnica

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi pri opravljanju dela v tujini

FinD-INFO članki, 2018

Helena Polič Kosi, odvetnica, 7.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 07.02.2018ZDR-1 v 208. členu določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalec napoti delavca na delo v tujino. Ta pravila veljajo tako za začasno napotitev, za katero delodajalci pridobijo A1 obrazce po 12. členu Uredbe ES 883/2004 ter Uredbe ES 987/2009, kot tudi za napotitev z A1 obrazcem po 13. členu Uredbe.
Naslovnica

Do 28. februarja bo potrebno prijaviti finančne prihodke in kapitalske dobičke

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 7.2.2018

Dohodnina

FinD-INFO članki, 07.02.2018Prihaja čas, ko bodo morali davčni zavezanci davčnemu organu predložiti napoved dohodkov iz naslova obresti, dividend in kapitalskih dobičkov. Tako kot vsako leto bo potrebno pri tem upoštevati zakonske določbe, letos pa je nekoliko več dilem tudi glede obdavčitve kapitalskih dobičkov pri trgovanju...
Naslovnica

Dohodki prokurista in poslovodje

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 07.02.2018Družba je d. o. o., 100-odstotna lastnika sta tujca (Irca), družbo pa zastopa in vodi po pogodbi prokurist, redno zaposlen v drugi družbi. Prijavljen je na PIZ z obrazcem M4. Izplačujemo mu po obrazcu REK-1 kot drugi delodajalec, vrsta dohodka 1108, poleg tega še dnevnice in kilometrino po potnem nalogu.
Naslovnica

Obračun DDV pri darilnih bonih

FinD-INFO članki, 2018

Inštitut za računovodstvo, 7.2.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 07.02.2018Podjetje (d. o. o.) je sklenilo sodelovanje s plačilno kartico, ki poteka prek podjetja A, d. o. o., Ljubljana, ki zastopa reklamiranje tujega partnerja plačilnih kartic.
Naslovnica

Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L, št. 18 z dne 21.1.1997; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/71/ES) ter Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.
Naslovnica

Pomembne novosti pri obračunu DDPO za leto 2017 v primerjavi z letom 2016

FinD-INFO članki, 2018

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 6.2.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 06.02.2018Pri obračunu DDPO za leto 2017 je nekaj novosti, ki so posledica novel ZDDPO-2L, ZDDPO-2M, ZDDPO-2N in ZDDPO-2O. Ker smo o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O že pisali v nadaljevanju povzemamo spremembe, ki vplivajo na obračun DDPO-2 ostalih dveh novel.
Naslovnica

Socialno-davčni vidik dela v dveh državah članicah

FinD-INFO članki, 2018

Neža Grilj, Odvetniška družba Blaž Pate, d.o.o., 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Delavec sprašuje: »S slovenskim delodajalcem bom sklenil pogodbo o zaposlitvi, po kateri bom 3 dni na teden delal v Sloveniji, 2 dni pa v Avstriji. Kako oziroma kje bom v tem primeru vključen v sistem socialne varnosti in kakšne bodo moje davčne obveznosti?«
Naslovnica

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v času stavke

FinD-INFO članki, 2018

mag. Mojca Kunšek, 6.2.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 06.02.2018V času napovedanih stavk bo potrebno upoštevati temeljne določbe Zakona o stavkah (ZStk), ki določa temeljne pravice in obveznosti stavkajočih kot tudi delodajalcev.
Naslovnica

Storitve po 30.d členu ZDDV-1: Storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež izven EU

FinD-INFO članki, 2018

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 6.2.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 06.02.2018Za pravilno obdavčitev storitev z DDV, moramo poznati tako splošna pravila (25. člen ZDDV-1), kot tudi posebna pravila (od 26. do 30.e člena ZDDV-1). V praksi so zavezanci pogosto v dvomu ali je določena storitev obdavčena po splošnem ali po enem izmed posebnih pravil.
Naslovnica

Napotitev delavca na delo v tujino po 1.1.2018

FinD-INFO članki, 2018

Avtor ni naveden, 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev uvaja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018 in prinaša pomembne spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev ter napotovanja delavcev na delo v druge države članice EU in EFTA.
Naslovnica

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač

FinD-INFO članki, 2018

Finančna uprava Republike Slovenije, 6.2.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 06.02.2018Finančna uprava RS je z letom 2018 na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih v postopku nadzora ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na katerem opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) niso predložili iz razloga, ker plač delavcem niso izplačali.
Naslovnica

Vpis dejanskih lastnikov pravnih subjektov v register pri AJPES

FinD-INFO članki, 2018

Polonca Bezlaj mag.posl.ved, 6.2.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 06.02.2018Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je začel veljati 19.11.2017 nalaga zavezancem sprejemanje ukrepov glede ugotavljanja, spremljanja in poročanja o plačilnih storitvah preko zastopnika oziroma neposredno.
Naslovnica

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2018

FinD-INFO članki, 2018

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 6.2.2018

Dohodnina

FinD-INFO članki, 06.02.2018Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

FinD-INFO članki

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi 2018 Februar

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HI JK L M N OP QRSŠTUVWXYZ Ž