FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2010
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 312)
Publikacija Članek
Naslovnica

Uporaba službene plačilne kartice

FinD-INFO članki, 2010

Inštitut za računovodstvo, 27.12.2010

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Lastnik družbe, ki ni niti zaposlen v družbi niti njen direktor niti prokurist, ima na voljo službeno kartico, ki jo seveda tudi uporablja, predvsem za pogostitev poslovnih partnerjev ipd. Ali lahko sploh ima službeno kartico?Kako naj sestavimo pogodbo, da stroški ne bodo sporni? Ali naj g...
Naslovnica

Delovna obleka in obutev - dohodek iz zaposlitve

FinD-INFO članki, 2010

Inštitut za računovodstvo, 27.12.2010

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Kot računovodski servis imate težave strankam dopovedati, kako je z nakupom »delovnih« oblek in obutve na račun podjetja. Stranke trdijo, da morajo biti za svoje poslovanje urejene in iz tega razloga kupujejo »delovne« obleke, kar se pa po davčni zakonodaji ve, kaj delovne obleke so. Zato...
Naslovnica

Letos bodo izdelala izkaz vseobsegajočega donosa tudi podjetja s SRS

FinD-INFO članki, 2010

mag. Mojca Kunšek, 27.12.2010

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.12.2010Ene izmed bistvenih sprememb Slovenskih računovodskih standardov, ki veljajo od 1. januarja 2010 in se bodo tako odražale tudi v letnih računovodskih izkazih za leto 2010, so spremembe izkaza poslovnega izida z njegovo razširitvijo - uvedbo izkaza drugega vseobsegajočega donosa.Podjetja, ki uporablj...
Naslovnica

Izvrševanje sklepov o izvršbi pri delodajalcu

FinD-INFO članki, 2010

mag. Jasmina Cigrovski, 27.12.2010

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 27.12.2010Zaradi vedno večje zadolženosti posameznikov se pogosto zgodi, da v postopku izterjave dolga upnik zahteva plačilo terjatve od dolžnikove banke ali delodajalca (t.i. dolžnikov dolžnik). V predlogu za izvršbo na denarno terjatev dolžnika upnik ni dolžan navesti delodajalca dolžnika, temveč sodišče po...
Naslovnica

Popravek napake pri knjiženju

FinD-INFO članki, 2010

Inštitut za računovodstvo, 27.12.2010

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanja: V letu 2010 sem prevzela vodenje poslovnih knjig za podjetje, ki se ukvarja z dajanjem osebnih avtomobilov v najem in rent-a-car. Pri inventuri sem ugotovila, da je kar nekaj vozil v osnovnih sredstvih, ki pa so bila prodana že v letu 2008. V zvezi z obračunom amortizacije za leto 2010 ...
Naslovnica

Nad krizo z zategovanjem pasu fizičnih oseb in javnih uslužbencev

FinD-INFO članki, 2010

mag. Mojca Kunšek, 27.12.2010

Javne finance in javna naročila

FinD-INFO članki, 27.12.2010Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (ZIU), bodo v letih 2011 in 2012 prilivi fizičnim osebam iz proračunske mase skoraj zamrznjeni.ZIU namreč prinaša okrnjeno financiranje občin in vrtcev ter usklajevanje prilivov iz naslova:· transferjev posameznikom, · pokojnin, · plač javnih uslužbencev in ...
Naslovnica

Delovna obleka in obutev - dohodek iz zaposlitve

FinD-INFO članki, 2010

Inštitut za računovodstvo, 27.12.2010

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Kot računovodski servis imate težave strankam dopovedati, kako je z nakupom »delovnih« oblek in obutve na račun podjetja. Stranke trdijo, da morajo biti za svoje poslovanje urejene in iz tega razloga kupujejo »delovne« obleke, kar se pa po davčni zakonodaji ve, kaj delovne obleke so. Zato...
Naslovnica

Popravek napake pri knjiženju

FinD-INFO članki, 2010

Inštitut za računovodstvo, 27.12.2010

Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanja: V letu 2010 sem prevzela vodenje poslovnih knjig za podjetje, ki se ukvarja z dajanjem osebnih avtomobilov v najem in rent-a-car. Pri inventuri sem ugotovila, da je kar nekaj vozil v osnovnih sredstvih, ki pa so bila prodana že v letu 2008. V zvezi z obračunom amortizacije za leto 2010 ...
Naslovnica

Uporaba službene plačilne kartice

FinD-INFO članki, 2010

Inštitut za računovodstvo, 27.12.2010

Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Lastnik družbe, ki ni niti zaposlen v družbi niti njen direktor niti prokurist, ima na voljo službeno kartico, ki jo seveda tudi uporablja, predvsem za pogostitev poslovnih partnerjev ipd. Ali lahko sploh ima službeno kartico?Kako naj sestavimo pogodbo, da stroški ne bodo sporni? Ali naj g...
Naslovnica

Kdaj je trgovčeva dejavnost usmerjena v državo potrošnikovega stalnega prebivališča?

Pravna praksa, 2010/49-50

Katarina Vatovec, 16.12.2010

Gospodarsko pravne zadeve

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 49-50/2010Razmah svetovnega spleta kot nove tehnologije je v več zadevah in z različnih vidikov obravnavalo tudi luksemburško Sodišče. V pričujočih zadevah je bilo v ospredju vprašanje čezmejnega spletnega oglaševanja. Ali trgovec svojo gospodarsko ali poklicno dejavnost "usmerja" v državo članico, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, kadar poslovanje s tem potrošnikom poteka prek trgovčeve spletne strani? Od odgovora na to vprašanje je namreč odvisna uporaba posebnih pravil o pristojnosti iz Uredbe št. 44/2001, katerih namen je varstvo potrošnika kot šibkejše pogodbene stranke.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost

Pravna praksa, 2010/49-50

Irena Vovk, 16.12.2010

Gospodarsko pravne zadeve

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2010"Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora postaja tudi pri nas vse aktualnejša tema, gotovo pa je k temu pripomogla gospodarska kriza. Zadnjo besedo bodo imela sodišča, vendar se bojim, da tudi v prihodnjem letu ne bomo dočakali nobene dokončne odločitve," je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 9. novembra v Ljubljani pojasnil docent na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor dr. Dušan Jovanovič.
Naslovnica

Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti

Pravna praksa, 2010/49-50

Ivanc Tjaša, Vrenčur Renato, 16.12.2010

Javne finance in javna naročila

Tjaša Ivanc, Renato Vrenčur, Pravna praksa, 49-50/2010Državni zbor je potrdil besedilo Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 evrov za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2012 (v nadaljevanju Odlok). Z Odlokom se predvideva prodaja nekaterih najpomembnejših nepremičnih kulturnih spomenikov državnega pomena. Država bo do leta 2012 ponudila v odkup znane gradove, kot so Rihemberk nad Branikom, Otočec in Socka pri Vojniku (ti so predvideni že v letu 2011), Borl, Viltuš, Bizeljsko, Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem, Gradac pri Metliki in Turnišče pri Ptuju. Vprašanje je, ali je taka odločitev o prodaji kulturnih spomenikov državnega pomena najprimernejša. Predvidene so namreč razmeroma nizke orientacijske vrednosti teh nepremičnin, ki so izjemnega splošnega oziroma javnega pomena za kulturno dediščino. Pri tem je treba upoštevati, da temeljna načela varstva kulturne dediščine poudarjajo zlasti, da je odtujitev spomenika v lasti države, pokrajine ali občine dopustna le, če se s tem izboljšata njegova ohranitev in javna dostopnost ter zagotovi taka uporaba, ki je v skladu z družbenim pomenom spomenika.
Naslovnica

Populizem pod Alpami

Pravna praksa, 2010/49-50

Jure Mikuž, 16.12.2010

Poslovne poti in stranpoti

Jure Mikuž, Pravna praksa, 49-50/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Islamsko bančništvo - hit bančnega sistema v prihodnosti?

Pravna praksa, 2010/49-50

Peter Merc, 16.12.2010

Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti

Peter Merc, Pravna praksa, 49-50/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (državne pomoči)

Podjetje in delo, 2010/8

Peter Grilc, 15.12.2010

Gospodarsko pravne zadeve

Peter Grilc, Podjetje in delo, 8/2010Članek je drugi del članka Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije), ki je bil objavljen v prejšnji številki. Obravnava ozadja in vzroke finančne krize in odzive Komisije na državne pomoči držav članic ter njene pravne akte v zvezi s tem. Posebej obravnava normativno podlago za presojo tovrstnih državnih pomoči in prakso pred finančno krizo, v tako imenovanem nesistemskem obdobju, in analizira člen 87(3)(c) PES (107. člen PDEU) in smernice R & P. Nadaljuje s tako imenovanim sistemskim obdobjem in analizira nov začasni pravni okvir za državne pomoči, v tem kontekstu pa novosti in odmike glede na prejšnje obdobje ter temeljne poteze, temeljna načela, nediskriminatornost, nujnost in sorazmernost. Dodana je kratka analiza postopkovnih vprašanj.
Naslovnica

Statusno preoblikovanje javnih zavodov po predlogu novega Zakona o negospodarskih javnih službah (pZNJS)

Podjetje in delo, 2010/8

Bojan Tičar, 15.12.2010

Javne finance in javna naročila

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2010Avtor analizira prehodni režim predloga novega Zakona o negospodarskih javnih službah (pZNJS) in predstavi pravne okvire za preoblikovanje javnega zavoda v druge statusne oblike. Na začetku pojasni statusni in javnofinančni zakonski okvir javnih zavodov. Nadaljuje z analizo pravil preoblikovanja javnih zavodov de lege lata in de lege ferenda. Postopek preoblikovanja javnega zavoda v kapitalsko družbo je še posebej zahteven, ker se smiselno uporabljajo postopki korporacijskega preoblikovanja d. d. v d. o. o. Avtor sklene s pregledom posledic preoblikovanja javnega zavoda v kapitalsko družbo in z odprtimi vprašanji prehodnih določb predloga Zakona o negospodarskih javnih službah (pZNJS).
Naslovnica

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA PRI POTRJEVANJU LETNEGA GOSPODARSKEGA NAČRTA

Podjetje in delo, 2010/8

Saša Prelič, 15.12.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2010Uprava gospodarske družbe X, d. d., je pripravila letni gospodarski načrt za poslovno leto 2009. Ta je tudi po opravljeni strokovni analizi in revizorskemu poročilu s strani pooblaščenega revizorja, državnega notranjega revizorja in pooblaščenega ocenjevalca podjetij izdelan skladno z zahtevanimi načeli in standardi ter je najboljši ekonomsko možen in torej realen načrt predvidenih prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida, ki ga je mogoče doseči glede na obstoječe objektivne parametre ekonomskih dejavnikov, ki pogojujejo letošnje poslovanje družbe.
Naslovnica

Posebnosti finančnih zavarovanj v insolvenčnih postopkih

Podjetje in delo, 2010/8

Miodrag Đorđević, 15.12.2010

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Miodrag Đorđević, Podjetje in delo, 8/2010Namen prispevka je opozoriti na posebnosti pravne ureditve finančnih zavarovanj v insolvenčnih postopkih, na posebne določbe 11. do 14. člena ZFZ. V preostalem namreč navedene določbe ne izključujejo uporabe določb ZFPPIPP o izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika.
Naslovnica

IZBIRA UPRAVLJALCA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IN PRAVILA O JAVNEM NAROČANJU

Podjetje in delo, 2010/8

Vesna Kranjc, 15.12.2010

Javne finance in javna naročila

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2010Sodišče EU (veliki senat) je v zadevi C-271/08, Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji, dne 15. julija 2010 odločilo, da je pogodba za storitve poklicnega pokojninskega zavarovanja za delavce občinskih javnih služb javno naročilo ter da občinske uprave ali podjetja, ki so naročniki, teh poslov ne morejo oddajati neposredno osebam, ki so navedene v kolektivni pogodbi, ki med drugim ureja preoblikovanje dela plače v pokojninsko zavarovanje.
Naslovnica

Zakonski rezervni sklad delniške družbe

Podjetje in delo, 2010/8

Gregor Drnovšek, 15.12.2010

Gospodarsko pravne zadeve

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/2010Zakonski rezervni sklad je operand, ki ga sestavljajo tako kapitalske kot tudi zakonske rezerve. Napaja se lahko iz več virov, zakon pa je poskrbel za letno dovajanje čistega dobička v zakonske rezerve in s tem za njegovo kontinuirano vzdrževanje. Njegova uporaba je omejena, pri njej pa je treba upoštevati njegovo višino in druge sestavine lastnega kapitala. Kršitve določb, ki urejajo njegovo dotiranje in uporabo, vodijo do ničnosti letnega poročila.
Naslovnica

Novosti na področju korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji

Podjetje in delo, 2010/8

Bratina Borut, Pašić Polona, 15.12.2010

Gospodarsko pravne zadeve

Borut Bratina, Polona Pašić, Podjetje in delo, 8/2010V prispevku avtorja predstavita novosti na področju korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji. Osrednji del je namenjen predstavitvi Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti in upoštevanju teh smernic v slovenski zakonodaji (predvsem v Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, ZUKN, Uradni list RS, št. 38/2010) in avtonomnih pravnih virih. Predstavljene so še novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil nazadnje dopolnjen 8. decembra 2009, in Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe.
Naslovnica

Dolžnost glede izbrisa hipotek

Pravna praksa, 2010/48

Matjaž Tratnik, 9.12.2010

Poslovne poti in stranpoti

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 48/2010Investitor je zgradil večstanovanjsko stavbo. Posamezna stanovanja je kot solastniške deleže na nepremičnini prodal na trgu. Svoje terjatve na plačilo (delov) kupnine pa je zavaroval s hipoteko. Zatem je v skladu s 110. členom Stvarnopravnega zakonika (SPZ) vložil predlog za preoblikovanje solastnine v etažno lastnino v nepravdnem postopku. V istem postopku je predlagal tudi izbris hipotek, pri katerih so bile zavarovane terjatve že poplačane. Ni pa hkrati predložil tudi ustreznih izbrisnih pobotnic z zemljiškoknjižnim (izbrisnim) dovolilom. Nepravdni postopek se vleče že več let, a hipotekarni upnik zavrača izdajo izbrisnih pobotnic posameznim imetnikom solastniških deležev ("lastnikom stanovanj"), ker meni, da je svojo dolžnost glede izbrisa hipotek izpolnil že s tem, da je predlagal izbris hkrati s predlogom za sodno vzpostavitev etažne lastnine.
Naslovnica

Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč

Pravna praksa, 2010/48

Janč Ljubimski, 9.12.2010

Poslovne poti in stranpoti

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja

Pravna praksa, 2010/48

Darja Senčur-Peček, 9.12.2010

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Podatki za obračun plač za mesec november 2010

FinD-INFO članki, 2010

IUS SOFTWARE, 3.12.2010

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 03.12.2010Število dni za obračun plač:- število koledarskih dni: 30- število prazničnih dni: 1 - število delovnih dni: 21Podatki o plačah:1. Povprečna plača za mesec september je 1.485,58 €2. Povprečna bruto plača za obdobje julij/10 - september/10 je 1.484,48 € 3. Minimalna plača je 734,15 €4. Zajamčena plač...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(120)

Podjetje in delo(56)

Pravna praksa(136)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2010(312)
> Januar(21) > Februar(41) > Marec(37) > April(15) > Maj(10) > Junij(17) > Julij(8) > Avgust(11) > September(19) > Oktober(66) > November(32) > December(35)

Avtorji

A B C ĆČD Đ EF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž