FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2015
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 331)
Publikacija Članek
Naslovnica

Smernice cen storitev ocenjevanja vrednosti

FinD-INFO članki, 2015

Slovenski inštitut za revizijo, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 3. maja 2004 sprejel nove smernice za oblikovanje cen ocenjevanja vrednosti.
Naslovnica

Smernice cen storitev

FinD-INFO članki, 2015

Slovenski inštitut za revizijo, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 8. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 7. marca 1994 sprejel smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Objavljene so bile v Revizorju 1/94.
Naslovnica

Smernice za oblikovanje cen

FinD-INFO članki, 2015

Slovenski inštitut za revizijo, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je svet Inštituta na svoji seji dne 23. aprila 2003 sprejel smernice za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja. Objavljene so bile v Revizorju 4-5/03.
Naslovnica

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev v javnem sektorju

FinD-INFO članki, 2015

dr. Tatjana Jovanović, 24.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 24.12.2015Pravne osebe javnega prava bodo morale tudi za poslovno leto 2015, ki se bo zaključilo 31.12.2015 izdelati letno poročilo. Računovodski izkazi (bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov), ki so sestavni del tega letnega poročila morajo izkazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, kakor tudi prihodkov, odhodkov ter presežka oz. primanjkljaja.
Naslovnica

Ukrepi delodajalca za preprečitev nadlegovanja in mobinga

FinD-INFO članki, 2015

Helena Polič Kosi, odvetnica, 24.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.12.2015V praksi je najpogostejše vprašanje vsakega delodajalca, kateri splošni akti so zanj obvezni in ali je med njimi tudi pravilnik o mobingu.
Naslovnica

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb - oprostitev plačila prispevkov delodajalca

FinD-INFO članki, 2015

Finančna uprava Republike Slovenije, 24.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.12.2015S 1. januarjem 2016 začne veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.
Naslovnica

Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

FinD-INFO članki, 2015

AJPES, 24.12.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 24.12.2015Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p.
Naslovnica

Nadurno delo

Pravna praksa, 2015/49-50

Miha Šercer, 17.12.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 49-50/2015Eden od direktorjev družbe (kot tak je vpisan tudi v sodni register) se je z delavko dogovoril, da bo za družbo opravila dodatno delo. Delavka se je sicer vnaprej odpovedala plačilu za opravljeno nadurno delo, z direktorjem pa se je dogovorila, da si dodatne ure beleži in da jih bo lahko porabila po svoji izbiri. Ko je bilo delo opravljeno, pa glavni direktor o dogovoru ni želel nič slišati. Izgovarjal se je celo na to, da drugi direktor pravzaprav ni imel nobenih pristojnosti, da bi delavki naložil nadurno delo.
Naslovnica

Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne?

Pravna praksa, 2015/49-50

mag. Jurij Rovere, 17.12.2015

mag. Jurij Rovere, Pravna praksa, 49-50/2015Ustavno sodišče je z odločbo v zadevi U-I-220/14-11, U-I-161/14-15, Up-559/14-14, U-I-21/15-7, Up-101/15-9, U-I-30/15-8, U-I-59/15-8 z dne 12. novembra 2015 ugotovilo, da novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), kolikor se nanaša na upnike, ki so pred njegovo uveljavitvijo v postopkih zavarovanja dosegli izdajo predhodne odredbe zoper dolžnika, nad katerim se je začel stečajni postopek, pa je bil njihov postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavljen, opravljena dejanja pa razveljavljena na podlagi 4. točke tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica

Iz javnega v nejavno: modernizacija avtonomnega urejanja korporativnega upravljanja

Pravna praksa, 2015/49-50

Igor Knez, 17.12.2015

Igor Knez, Pravna praksa, 49-50/2015V zadnjih letih se, predvsem pod pritiski in posledicami gospodarske krize v Sloveniji, v zvezi s težavami gospodarstva vse pogosteje omenja nujnost boljšega korporativnega upravljanja. In to ne glede na to, ali govorimo o družbah v državni ali o družbah v zasebni lasti. Razvita gospodarstva sveta v svojih nacionalnih okvirih zaradi spodbujanja večje produktivnosti sprejemajo avtonomna pravila korporativnega upravljanja, kot so kodeksi, smernice in priporočila. Taka avtonomna pravila korporativnega upravljanja so eden od pomembnejši virov "mehkega" prava v globalnem tržnem gospodarstvu. V tem pogledu Slovenija ne zaostaja veliko. Sprejet je Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Na drugi strani pa imamo resno pomanjkanje pravil na strani družb, ki ne kotirajo na borzi. In teh je čedalje več.
Naslovnica

Primeri prestrukturiranja v praksi DUTB

Pravna praksa, 2015/49-50

Matej Cerar, 17.12.2015

Matej Cerar, Pravna praksa, 49-50/2015Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.A ob vsakdanjem hitenju sprememb večinoma ne zaznamo, zato se je vsake toliko časa dobro ustaviti, se ozreti na prehojeno pot, opaziti morebitno odstopanje od začrtane in s tem zavedanjem načrtovati naprej. Včasih refleksijo načrtujemo, drugič nas doleti sama, kot je mene 2. decembra 2015 ob 18. uri ob vnovičnem snidenju z bručevsko sivo predavalnico PF Univerze v Ljubljani. Moje misli o gretju fakultetnih sedežev, prehojeni poti od diplome je prekinil predstavnik Ženevskega kluba PF (ŽK) Luka Preglej, ki je nekaj čez sto zbranih poslušalcev (med katerimi kar nekaj že uveljavljenih pravnikov) pozdravil na srečanju, ki ga je organizirala ekipa ŽK pod vodstvom Sare Makovec, namenjenem analiziranju (in refleksiji) koncepta slabe banke v slovenski normativni ureditvi in primerom prestrukturiranja v praksi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki z nekaj več kot sto zaposlenimi upravlja s portfeljem v bruto vrednosti pet milijard evrov, ima 580 komitentov, od katerih jih je sto v postopku prestrukturiranja.
Naslovnica

Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe

Pravna praksa, 2015/49-50

Irena Vovk, 17.12.2015

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2015Javnemu podjetju, ki je v stoodstotni lasti občine, je občina podelila tudi javno pooblastilo za izdajo soglasij za priklop na gospodarsko javno infrastrukturo in za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture. Predsednica nadzornega sveta pa je podjetje obvestila, da želi nadzorni svet pripraviti analizo vodenja in upravljanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri. Ali sme podjetje članu nadzornega sveta posredovati osebne podatke zaposlenih? Ali se smejo z njimi seznaniti tudi drugi člani nadzornega sveta? Kako naj podjetje posreduje osebne podatke?
Naslovnica

Zrahljani okvirji nekaterih plačil javnim uslužbencem v letu 2016

FinD-INFO članki, 2015

mag. Mojca Kunšek, 14.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 14.12.2015Javni uslužbenci so se prav gotovo razveselili objave Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), čeprav le-ta prinaša le nekaj drobnih popravkov pri dosedanjem zategovanje pasu.
Naslovnica

Kakšne spremembe prinaša novela ZGD-1I bodočim podjetnikom

Pravna praksa, 2015/48

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2015

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2015Slovenija zagovarja načela svobodne podjetniške pobude in prek razvejane mreže točk VEM (vse na enem mestu) ali po elektronski poti zagotavlja hiter in preprost način ustanovitve družbe ali podjetnika. Tako je možno postati podjetnik že v enem dnevu, gospodarsko družbo oziroma družbo z omejeno odgovornostjo pa ustanoviti v treh dneh.
Naslovnica

Dolžniki, upniki in slepomišenje države

Pravna praksa, 2015/48

mag. Sandi Kodrič, 10.12.2015

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 48/2015Denimo, da ste podjetnik in vam insolventni poslovni partner dolguje precej denarja. Poskuša se izvleči s prisilno poravnavo, v kateri vam kot upniku predlaga odpis 98 odstotkov vaše terjatve, medtem ko bi dva odstotka terjatev poplačal v šestih letih. Kako bi se odzvali na tak predlog?
Naslovnica

Množično financiranje s pravnega zornega kota

Pravna praksa, 2015/48

Pečar Jan, Bratina Miha, 10.12.2015

Jan Pečar, Miha Bratina, Pravna praksa, 48/2015Kip svobode je bilo res francosko darilo Združenim državam Amerike, a brez množičnega financiranja bi najverjetneje še nekaj časa "počivalo" v skladišču. Proračun Združenih držav Amerike namreč ni zadostoval za zagotovitev sredstev za postavitev temeljev, na katerih bi mogočna skulptura stala. Vsem poznani Joseph Pulitzer je rešitev videl v zbiranju sredstev s pomočjo kampanje v časopisu The New York World, ki se je na koncu izkazala za uspešno. Pulitzer je tako ob temeljih skulpturi vzpostavil še ene temelje, in sicer temelje množičnemu financiranju, ki v "višave" dviguje številne podjetnike, ki zagonskega kapitala ne bi mogli dobiti drugje. Priljubljenost in pojavne oblike množičnega financiranja strmo naraščajo, a še niso niti blizu svojega vrhunca, ampak so najverjetneje šele na začetku. Z vse večjo razširjenostjo pa se pojavljajo tudi vprašanja, ki jim veljavna pravna ureditev bodisi ni dorasla bodisi pa sami akterji nanjo niso dovolj pozorni in se ne uspejo izogniti težavam, ki bi jih s primerno pravno pomočjo morali vnaprej vsaj zaznati, če že ne uspešno preprečiti. Namen tega članka je na eni strani opozoriti na nekatera pravno problematična področja, ki lahko zagrenijo poslovno življenje zbirateljem sredstev s pomočjo množičnega financiranja, in na drugi strani opozoriti na neprilagojenost pravne ureditve.
Naslovnica

V položaju upnikov ni prišlo do spremembe

Pravna praksa, 2015/48

Avtor ni naveden, 10.12.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2015Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na upnike, ki so pred njegovo uveljavitvijo v postopkih zavarovanja dosegli izdajo predhodne odredbe zoper dolžnika, nad katerim se je začel stečajni postopek, pa je bil njihov postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavljen, opravljena dejanja pa razveljavljena na podlagi 4. točke tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni v neskladju z Ustavo. Ustavna pritožba družbe Viba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 789/2014 z dne 8. maja 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 384/2013 z dne 3. februarja 2014 se ne sprejme. Ustavna pritožba družbe Altana - Pst zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 368/2014 z dne 13. novembra 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 275/2011 z dne 22. avgusta 2014 se ne sprejme. Pobudnica oziroma pritožnica družba Altana - Pst sama nosi svoje stroške postopka s pobudo in z ustavno pritožbo.
Naslovnica

Vlaganja v tujo nepremičnino

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 10.12.2015Z ženo sva solastnika podjetja pa tudi stavbe in dvorišča, kjer živimo. Ker imamo pogosto stranke iz tujine (svoje dobavitelje) in ker tudi kupci pogosto prihajajo na ogled razstavnih eksponatov, smo se odločili, da uredimo parkirne prostore z nadstrešnico.
Naslovnica

Z novelo ZUJF se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine

FinD-INFO članki, 2015

Ministrstvo za finance, 10.12.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 10.12.2015Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga pošilja v obravnavo in sprejetje DZ po nujnem postopku. Predlog za dve leti davčno razbremenjuje srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda in ohranja četrti...
Naslovnica

Inventura in inventurne razlike

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 9.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 09.12.2015Beseda »inventura« je ena izmed najpogostejših besed, ki jih slišimo v podjetjih v mesecu decembru. Ne slišimo je samo v računovodskih oddelkih, ampak jo slišimo v skladiščih, na gradbiščih, v nabavnih in prodajnih oddelkih, v tajništvih, v trgovinah, v proizvodnji,… In zakaj?
Naslovnica

Kaj se dogaja s predlogi sprememb dohodninske zakonodaje in zakonodaje, ki ureja prispevke za socialno varnost, ki naj bi stopili v veljavo s 1. 1. 2016

FinD-INFO članki, 2015

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 9.12.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.12.2015Tudi letošnji konec leta (in začetek prihodnjega) naj bi bil glede na objavljene predloge zakonodajnih sprememb precej pester. Glede na javni odziv na predlagane spremembe, pa se trenutno postavljajo vprašanja, katere zakonske spremembe sploh lahko pričakujemo s 1. 1. 2016 in katere od prvotno predvidenih...
Naslovnica

Ob novem ZJU - priložnost za utrditev vloge uradniškega sveta in strokovnosti državne uprave

Pravna praksa, 2015/47

dr. Albin Igličar, 3.12.2015

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 47/2015V uresničevanje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 se vključuje tudi predlog novega Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1). Ker je pred vrati prva obravnava tega zakonskega predloga v Državnem zboru, so se v strokovni javnosti pojavili že številni predlogi in mnenja, ki želijo izboljšati predlagane rešitve. K tem odmevom v javnosti kaže dodati še pobudo za spremembo zdaj veljavne ureditve glede izbire visokih državnih uradnikov, kadar je iz postopka izločen uradniški svet. Slednji ima v sistemu državne uprave vlogo nekakšnega "filtra", ki prepušča v postopek izbire t. i. položajnih uradnikov zgolj tiste osebe, ki izpolnjujejo strokovne zahteve za ta delovna mesta. Veljavna ureditev pa dopušča izjemo, ko je iz postopka izbire izločen uradniški svet. V novi ureditvi bi bilo treba možnost take izjeme opustiti.
Naslovnica

Zaposlovanje starejših delavcev

Pravna praksa, 2015/47

Luka Žnidarič, 3.12.2015

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 47/2015Vlada RS je na seji dne 23. septembra 2015 sprejela besedilo predloga zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku. Tako kot številni ukrepi na delovnopravnem področju je tudi ta namenjen povečanju zaposljivosti določene ciljne skupine. Zadnje spremembe tako uvajajo začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve. Vendar pa, ali so za večjo integracijo starejših res potrebni ukrepi na področju njihovega zaposlovanja? Mar ne bi bilo bolj smiselno problem zaposlovanja starejših začeti reševati na drugi strani medalje?
Naslovnica

Nadomestno zaposlovanje učiteljev

Pravna praksa, 2015/47

Avtor ni naveden, 3.12.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2015Učiteljica razrednega pouka bo konec marca prihodnje leto nastopila porodniški dopust, še prej pa bo izrabila letni dopust za leto 2016. Morda bo morala zaradi zdravstvenih razlogov prej nastopiti tudi bolniški dopust. Ravnatelj bi se želel izogniti temu, da bi učenci v času trajanja bolniškega dopusta oziroma letnega dopusta ostali brez učiteljice, zato bi rad ves postopek, povezan z zaposlitvijo, izpeljal že zdaj. Kolikor mu je znano, nekatere omejitve glede zaposlovanja učiteljev določa tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).
Naslovnica

Odškodninska odgovornost upravljavcev in vzdrževalcev javnih cest

Pravna praksa, 2015/47

Laura Šiftar, 3.12.2015

Laura Šiftar, Pravna praksa, 47/2015Poškodba pri padcu zaradi zdrsa, ki je bil posledica poledice na cesti ali luknje v pločniku, poškodba v prometni nesreči zaradi zdrsa vozila na poledenelem, spolzkem in neposipanem cestišču; zoper koga lahko oškodovanec v takih in podobnih primerih uveljavlja povrnitev nastale škode ter kdaj lahko osebi, zoper katero se uveljavlja odškodninski zahtevek, dejansko pripišemo odgovornost za nastanek škode, sta osrednji vprašanji, ki ju bom obravnavala v prispevku.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 14 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(91)

Podjetje in delo(62)

Pravna praksa(178)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2015(331)
> Januar(19) > Februar(34) > Marec(21) > April(32) > Maj(25) > Junij(36) > Julij(27) > Avgust(24) > September(25) > Oktober(33) > November(22) > December(33)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž