FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2009
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 400)
Publikacija Članek
Naslovnica

Podatki za obračun plač za mesec december

FinD-INFO članki, 2009

IUS SOFTWARE d. o.o., 23.12.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 23.12.2009Število dni za obračun plač:- število koledarskih dni: 31- Število prazničnih dni: 2- Število delovnih dni: 22Podatki o plačah:1. Povprečna plača za mesec oktober je 1.448,13 €2. Povprečna bruto plača za obdobje avgust - oktober/09 je 1.432,37 € 3. Minimalna plača je 597,43 € 4. Zajamčena plača je 2...
Naslovnica

Knjiženje kompenzacijskih poslov

FinD-INFO članki, 2009

Slovenski inštitut za revizijo, 22.12.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 22.12.2009Vprašanje:Z vašim kupcem imate sklenjeno komercialno pogodbo in dvakrat letno vam zaračunava boniteto (za stalnost pogodbe, za humanitarne namene, prispevek za pospeševanje prodaje, boniteto za rast). Sprašujete, na katere konte morate to poknjižiti.Odgovor: Glede na to, da vam kupec dvakrat letno i...
Naslovnica

Določenost navedbe nadomeščenega delavca

Pravna praksa, 2009/49-50

mag. Nataša Belopavlovič, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009Delavka je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V pogodbi je kot razlog sklenitve navedeno nadomeščanje sodelavke, vendar ta sodelavka ni navedena poimensko.
Naslovnica

Nove naloge izvajalcev plačilnega prometa pri evidentiranju plačilne nediscipline

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2009

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 17.12.2009V skladu s pravkar objavljenim Navodilom o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (v nadaljevanju Navodilo) morajo od 1. januarja 2010 ponudniki plačilnih storitev ...
Naslovnica

Izračun plače ob upoštevanju posebne olajšave in brez bonitet

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 10.12.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 10.12.2009Vprašanje: Kako se izračuna plača v primeru, da ima delavec prijavljena dva otroka kot vzdrževana družinska člana in nima nobene bonitete?Odgovor:Predpostavimo, da ima podjetje z zaposlencem (stalno bivališče je v Ljubljani) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri je določeno, da zaposlencu za poln...
Naslovnica

Določeni so interventni ukrepi zaradi gospodarske krize za leto 2010

FinD-INFO članki, 2009

Marija Kremenšek, 10.12.2009

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 10.12.2009Po ZIUZGK bodo uskladitve socialnih transferjev le v polovici vrednosti rasti indeksa življenjskih stroškov, sofinanciranje plačil petletnikov v vrtcih in odprava nesorazmerij v plačah funkcionarjev pa se izvede v letu 2011.Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) začasno omeju...
Naslovnica

Izračun plače brez dodatnih olajšav in bonitet

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 10.12.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 10.12.2009Vprašanje: Kako se izračuna plača v primeru, da delavec nima nobene dodatne olajšave in tudi nobene bonitete?Odgovor:Predpostavimo, da ima podjetje z zaposlencem (stalno bivališče je v Ljubljani) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri je določeno, da zaposlencu za polni delovni čas pripada 1.000,0...
Naslovnica

Izračun plače ob upoštevanju posebne olajšave in z boniteto

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 10.12.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 10.12.2009Vprašanje: Kako se izračuna plača v primeru, da ima delavec prijavljena dva otroka kot vzdrževana družinska člana in boniteto iz naslova dodatnega zavarovanja?Odgovor:Predpostavimo, da ima podjetje z zaposlencem (stalno bivališče je v Ljubljani) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri je določeno, ...
Naslovnica

Reševanje zdravih jeder

Pravna praksa, 2009/48

Natali Gak, 10.12.2009

Poslovne poti in stranpoti

Natali Gak, Pravna praksa, 48/2009Očitki, da naša pravna ureditev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne omogoča reševanja zdravih jeder gospodarskih subjektov, niso utemeljeni. Tako je zatrdila docentka na PF Univerze v Mariboru dr. Nina Plavšak na prvem strokovnem srečan...
Naslovnica

Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil?

Pravna praksa, 2009/48

Vida Kostanjevec, 10.12.2009

Javne finance in javna naročila

Andraž Žvan, Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 48/2009Do konca decembra 2009 je treba v notranji pravni red prenesti novo pravno-varstveno smernico 2007/66/EC, ki nadomešča oziroma spreminja stari pravno-varstveni smernici.1 Prenos nove smernice odpira vrsto vprašanj, zlasti glede uvedbe pravne sankcije neveljavnosti nezakonito sklenjenih pogodb in mor...
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga - pisno opozorilo delavcu

Pravna praksa, 2009/48

Avtor ni naveden, 10.12.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2009Tožeča stranka za dneva, ko iz zdravstvenih razlogov ni bila sposobna za delo, ni potrebovala tudi sočasne odobritve letnega dopusta s strani delodajalca. Zato njegovo pisno opozorilo iz prvega odstavka 83. člena ZDR ni bilo utemeljeno. Pogoj za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni b...
Naslovnica

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot dodatek k plači

Pravna praksa, 2009/48

mag. Nataša Belopavlovič, 10.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2009Podjetje je s Skupno pokojninsko družbo podpisalo Pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01. Podpisalo je tudi Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z reprezentativnim sindikatom v podjetju, tj. SKEI. V 2. členu te pogodbe piše: "Pogod...
Naslovnica

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - direktor

Pravna praksa, 2009/48

Avtor ni naveden, 10.12.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2009Sodba VIII Ips 104/2008, 7. september 2009 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 1321/2006) ZDR - 1. alineja prvega odstavka 88. člena, drugi odstavek 88. člena ZGD-1 - člen 262
Naslovnica

Značilnosti stroškov dela v duhu SRS 15

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 7.12.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 07.12.2009Vprašanje:Kako SRS 15 opredeljujejo stroške dela in kakšne so njihove značilnosti?Odgovor:Slovenski računovodski standard SRS 15 določa, da so zaslužki zaposlencev vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot de...
Naslovnica

Knjiženje plače

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 7.12.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 07.12.2009Vprašanje: Kako poknjižimo obračun plače?Odgovor:V računovodstvu družbe lahko stroške plač, nadomestil in druge prejemke zaposlenih iz tega naslova pripoznamo samo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin (npr. na podlagi podpisanih obračunov). V skladu s priporočenim Kontnim okvirom za gospoda...
Naslovnica

Opredelitev stroškov dela in deležev v razširjenem dobičku

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 7.12.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 07.12.2009Vprašanje:Kaj so stroški dela in katere poznamo in kaj so deleži v razširjenem dobičku?Odgovor:Stroški dela in stroški povračil zaposlencem so opredeljeni v slovenskem računovodskem standardu SRS 15. V tem standardu je definirano, da so zaslužki zaposlencev vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje ...
Naslovnica

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici

Pravna praksa, 2009/47

Brigita Rajšter-Vranović, 3.12.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2009Delavka, ki ima zaradi povečanega obsega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dvanajstih mesecev, je v času trajanja te pogodbe zanosila. Pogodba ji bo prenehala veljati, ko bo v sedmem mesecu nosečnosti.
Naslovnica

Regres za letni dopust

Pravna praksa, 2009/47

mag. Nataša Belopavlovič, 3.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2009Z delavcem je bila sklenjena pogodba za določen čas od 4. julija 2007 do 3. julija 2009. Kolikšna višina regresa mu pripada za leto 2009?
Naslovnica

Evidentiranje poslovnih dogodkov

FinD-INFO članki, 2009

Inštitut za računovodstvo, 27.11.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.11.2009Vprašanje:Vaša stranka (s.p.) ima sklenjeno pogodbo, na osnovi katere v imenu in za račun naročnika sklepa pogodbe ter sprejema plačila po sistemu prodaje na domu (prehranski dodatki). Za dobavljeno blago prejme račun od naročnika, ob prodaji pa izda kupcu račun. Za opravljeno storitev prejme tudi o...
Naslovnica

Evidentiranje poslovnih dogodkov

FinD-INFO članki, 2009

Inštitut za računovodstvo, 27.11.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.11.2009Vprašanje:Vaša stranka (s.p.) ima sklenjeno pogodbo, na osnovi katere v imenu in za račun naročnika sklepa pogodbe ter sprejema plačila po sistemu prodaje na domu (prehranski dodatki). Za dobavljeno blago prejme račun od naročnika, ob prodaji pa izda kupcu račun. Za opravljeno storitev prejme tudi o...
Naslovnica

Vrednost in knjiženje pogorele opreme

FinD-INFO članki, 2009

Inštitut za računovodstvo, 27.11.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.11.2009Vprašanje:V novembru 2008 ste imeli v vaši poslovni enoti požar, v katerem je zagorela čistilna naprava. Po tem dogodku je bil podan predlog za ureditev stanja po požaru. Do danes še ni ugotovljeno dejansko stanje opreme in še ni opredeljeno, ali je del opreme moč usposobiti za delovanje oziroma kak...
Naslovnica

Vrednost in knjiženje pogorele opreme

FinD-INFO članki, 2009

Inštitut za računovodstvo, 27.11.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.11.2009Vprašanje:V novembru 2008 ste imeli v vaši poslovni enoti požar, v katerem je zagorela čistilna naprava. Po tem dogodku je bil podan predlog za ureditev stanja po požaru. Do danes še ni ugotovljeno dejansko stanje opreme in še ni opredeljeno, ali je del opreme moč usposobiti za delovanje oziroma kak...
Naslovnica

Podatki za obračun plač za mesec november

FinD-INFO članki, 2009

IUS SOFTWARE d. o.o., 27.11.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 27.11.2009Število dni za obračun plač:- število koledarskih dni: 30- Število prazničnih dni: 1- Število delovnih dni: 21Podatki o plačah:1. Povprečna plača za mesec september je 1.433,93 €2. Povprečna bruto plača za obdobje julij - september/09 je 1.424,41 € 3. Minimalna plača je 597,43 € 4. Zajamčena plača j...
Naslovnica

Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja

Pravna praksa, 2009/46

dr. Grega Strban, 26.11.2009

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2009Dejanska razmerja v družbi se nenehno spreminjajo. V zadnjem času se poudarjajo zlasti predvidena negativna gibanja demografskih dejavnikov,1 ki se jim je predvsem letos pridružila še recesija. Tem spremembam je dolžan slediti tudi zakonodajalec. Ustavno sodišče namreč poudarja, da je načelo prilaga...
Naslovnica

Delovna razmerja za določen čas za dramske igralce

Pravna praksa, 2009/46

Avtor ni naveden, 26.11.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave ni pristojno presojati medsebojne skladnosti dveh zakonov, razen če bi bila zaradi njunega neskladja kršena načela pravne države. Ureditev delovnih razmerij, ki je veljala pred uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih, je prav tako dopušč...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 16 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(199)

Podjetje in delo(16)

Pravna praksa(161)

Revija RDP(24)

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2009(400)
> Januar(14) > Februar(18) > Marec(29) > April(48) > Maj(37) > Junij(35) > Julij(43) > Avgust(25) > September(47) > Oktober(43) > November(43) > December(18)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M NOP QR S Š T U V WXYZ Ž