FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2006
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 245)
Publikacija Članek
Naslovnica

Denar v teoriji in sodni praksi

Pravna praksa, 2006/49-50

Meta Ahtik, 21.12.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Meta Ahtik, Pravna praksa, 49-50/2006univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani O denarju je mogoče govoriti samo v blagovnem gospodarstvu; če ni blaga, ni menjave in denar kot posrednik menjave ni potreben. Sprva se je menjala le ena vrsta blaga za drugo; menjalnega posrednika še ni bilo. Sčasoma se je z...
Naslovnica

Izvajanje zakona o določitvi minimalne plače

Pravna praksa, 2006/49-50

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Poslovne poti in stranpoti

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 7-157/2006, 15. 11. 2006 V Uradnem listu RS, št. 114/06, je bil objavljen Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP), s katerim je določeno, da znaša: * minimalna plača od 1. avgusta 2006 dalje 125.052 tolarjev, * zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje pa 56.970 tolarjev.
Naslovnica

Strokovni nasvet ni nujno tudi dober nasvet

Pravna praksa, 2006/49-50

mag. Robert Kleindienst, 21.12.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 49-50/2006mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave NLB Skladi, d.o.o. Teorija in stroka naložbenega svetovanja sta utemeljeni na tem, da je treba vsakega vlagatelja obravnavati kot unikat. To pomeni, da naj bi strokovni svetovalec stranki priporočil prevzemanje tolikšnega naložbenega tveganja, kot...
Naslovnica

Izvrševanje pogodb v primeru podjetnikove smrti

Pravna praksa, 2006/49-50

mag. Anita Dolinšek, 21.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 49-50/2006mag. pravnih znanosti, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. Podjetniki vstopajo pri svojem delovanju kot gospodarski subjekti v različna pogodbena razmerja. Po veljavni zakonodaji je podjetnik fizična oseba; njegovo »podjetniško« in zasebno premoženje ni ločeno. Ob smrti fizične osebe, torej tudi po...
Naslovnica

Merila za izbiro ponudbe po ZJN-2

Pravna praksa, 2006/49-50

mag. Marija Bukovec-Marovt, 21.12.2006

Javne finance in javna naročila

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 49-50/2006mag. pravnih znanosti, odvetnica Državni zbor je 23. novembra sprejel novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),1 ki na to področje prinaša kar nekaj novosti. Poleg novih postopkov in vrednostnih pragov je treba omeniti pogoje za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor.
Naslovnica

Uskladitev besedila statuta s stanjem v sodnem registru

Podjetje in delo, 2006/8

Jurij Rovere, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Jurij Rovere, Podjetje in delo, 8/2006Jurij Rovere? PRIMER Delniška družba želi povečati osnovni kapital z vložki. V statutu ima vpisan osnovni kapital v višini 100 enot, v sodnem registru pa že sklep o povečanju osnovnega kapitala na 200 enot. Dosedanji delničarji so izkoristili prednostno pravico, vpisali nove delnice in jih t...
Naslovnica

Uskladitev osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala d.o.o. z evrom

Podjetje in delo, 2006/8

Jožica Vindiš, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Jožica Vindiš, Podjetje in delo, 8/2006Jožica Vindiš ? 1. PROBLEM - PRERAČUN RAZNOVRSTNIH OSNOVNIH VLOŽKOV 2. METODA PRERAČUNA - KAKO OHRANITI NESPREMENJENE POSLOVNE DELEŽE? 2.1. Pravilen preračun osnovnih vložkov in osnovnega kapitala v evre 2.2. Uskladitev družbene pogodbe 3. KAKO VZPOSTAVITI ZAOKROŽENE ZNESKE OSNOVNIH VLO...
Naslovnica

Prevzemanje direktiv o prenosu podjetja v državah članicah

Podjetje in delo, 2006/8

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? 1. SPLOŠNO 2. REFERATI 2.1. Rebhahn 2.2. Edvard 2.3. Novak 2.4. Kokott, Kreft 3. SKLEPI Povzetek Prispevek obravnava vsebino simpozija, ki je bil 11. in 12. maja 2006 na nemškem Zveznem delovnem sodišču v Erfurtu. Tema simpozija, ki ga je to sodišče tudi or...
Naslovnica

Nagrajevanje delavcev z delnicami, pridobljenimi na podlagi pooblastila skupščine

Podjetje in delo, 2006/8

Primož Gabrič, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Primož Gabrič, Podjetje in delo, 8/2006Primož Gabrič ? 1. UVOD 2. SPREJEM ODLOČITVE O NAGRAJEVANJU DELAVCEV Z DELNICAMI DRUŽBE 2.1. Vloga uprave oziroma upravnega odbora delniške družbe 2.2. Vloga skupščine delniške družbe 3. PRIDOBIVANJE DELNIC 3.1. Splošno 3.2. Pooblastilo skupščine upravi za nakup lastnih delnic 3.3.
Naslovnica

Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenčnih postopkih

Podjetje in delo, 2006/8

dr. Miodrag Đorđević, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Miodrag Đorđević, Podjetje in delo, 8/2006dr. Miodrag Đorđević ? UPORABA UREDBE O INSOLVENČNIH POSTOPKIH Področje uporabe Uporaba glede na subjekte (izpolnjevanje pogojev) Dejanska uporaba (postopki, za katere se uporablja) Časovni okvir uporabe Razmerje do mednarodnih konvencij Razmerje do Uncitralovega modelnega zakona o ...
Naslovnica

Insolvenčni postopki kot oblika uspešnega ali neuspešnega razreševanja kriz v podjetjih

Podjetje in delo, 2006/8

dr. Drago Dubrovski, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Drago Dubrovski, Podjetje in delo, 8/2006dr. Drago Dubrovski? 1. KRIZA V PODJETJU IN NJENI VZROKI 2. VIDNE IN MANJ OPAZNE POSLEDICE KRIZE 3. UGODEN IN NEUGODEN RAZPLET STEČAJNEGA POSTOPKA 4. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE V STEČAJU 4.1. Nadaljevanje perspektivne dejavnosti kot osnovni pogoj 4.2. Klasična (samostojna) prisilna pora...
Naslovnica

Pooblastilo nadzornemu svetu ali upravnemu odboru delniške družbe za uskladitev besedila statuta

Podjetje in delo, 2006/8

Jurij Rovere, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Jurij Rovere, Podjetje in delo, 8/2006Jurij Rovere? VPRAŠANJA V katerih primerih lahko skupščina delniške družbe podeli pooblastilo nadzornemu svetu ali upravnemu odboru za uskladitev besedila statuta? Ali lahko nadzorni svet oziroma upravni odbor prenese podeljeno pooblastilo na svojo komisijo? Ali lahko skupščina neposre...
Naslovnica

Udeležba zakoncev v kapitalskih gospodarskih družbah

Podjetje in delo, 2006/8

dr. Vesna Rijavec, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 8/2006dr. Vesna Rijavec ? 1. UVOD 2. POJEM GOSPODARSKE DRUŽBE 3. PREMOŽENJSKI REŽIM MED ZAKONCEMA 3.1. Nastanek skupnega premoženja 3.2. Posebno premoženje 3.3. Neskladje z novimi načeli? 4. DELNIŠKA DRUŽBA IN DELNICE 5. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 5.1. Poslovni delež, vložek 5.2.
Naslovnica

Sprejete so spremembe druge, kapitalske direktive ES, s področja prava gospodarskih družb – poenostavitve pri kapitalskih vprašanjih delniških družb

Podjetje in delo, 2006/8

dr. Marijan Kocbek, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2006dr. Marijan Kocbek ? Končno je bila sprejeta sprememba druge, kapitalske direktive ES, s področja prava gospodarskih družb, direktiva 2006/68 ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o spremembi direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spr...
Naslovnica

Direktiva 2006/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala

Podjetje in delo, 2006/8

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Podjetje in delo, 8/2006(Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA - ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(1) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,1 v skladu s postopkom, določen...
Naslovnica

Ohranjanje osnovnega kapitala pri d.o.o.

Podjetje in delo, 2006/8

mag. Peter Podgorelec, 18.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2006mag. Peter Podgorelec? 1. UVOD 2. IZPLAČILNA PREPOVED 2.1. Podbilanciranost 2.1.1. Vezane rezerve 2.1.2. Prevrednotenje 2.1.3. Vmesna bilanca stanja 2.2. Prepovedana izplačila 2.2.1. Prikrita izplačila 2.2.2. Odkrita izplačila 2.2.3. Izplačila tretjim 3. LASTNI POSLOVNI DELEŽI...
Naslovnica

Distribucija vozil

Pravna praksa, 2006/48

Jasmina Cigrovski, 14.12.2006

Poslovne poti in stranpoti

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2006A. Brünsteiner GmbH in Autohaus Hilgert GmbH proti Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (združeni zadevi C-377/05 in C-376/05 z dne 30. 11. 2006) Tožeči stranki sta leta 1996 z BMW sklenili pogodbo o distribuciji motornih vozil, ki jih ta proizvaja. Septembra 2002 je BMW odpovedala vse pogodbe o dist...
Naslovnica

Tiha družba kot legalna oblika obida zakona?

Pravna praksa, 2006/48

Nataša Barlič, 14.12.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Nataša Barlič, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnica, pravna služba Ministrstva za finance RS Določba 41. člena zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 določa, da družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo in člani uprave, upravnega od...
Naslovnica

Z začasno odredbo sodišča umaknjen blog

Pravna praksa, 2006/48

mag. Benjamin Lesjak, 14.12.2006

Poslovne poti in stranpoti

mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik, mag. znanosti s področja analize in načrtovanja informacijskih sistemov, asistent na PF Univerze v Mariboru Blogi, nekateri jim pravijo spletni dnevniki, so elektronski medij, ki se neverjetno hitro širi.1 V Sloveniji so osebni blogi dobro razviti2 in med avtorji je kar n...
Naslovnica

Odstranitev bloga na podlagi odločbe sodišča

Pravna praksa, 2006/48

Nina Zidar-Klemenčič, 14.12.2006

Poslovne poti in stranpoti

Nina Zidar-Klemenčič, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnica, spec. odvetnica Minuli teden je med aktivnimi uporabniki storitev interneta, kot so blogi in spletni forumi, pa tudi v širši javnosti, močno odjeknila izdaja začasne odredbe, s katero je sodišče enemu od večjih ponudnikov internetnih storitev (internet service provider - ...
Naslovnica

Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV

Pravna praksa, 2006/48

dr. Grega Strban, 14.12.2006

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je povzetek uvodne predstavitve avtorja na strokovnem srečanju članov Društva za delovno pravo in socialno varnost 13. novembra 2006. Države članice Evropske unije (EU) so v razgibanem času doseganja cilja - postati najbolj...
Naslovnica

Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim zaposlovanjem

Pravna praksa, 2006/48

dr. Drago Mežnar, 14.12.2006

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Univerzi v Mariboru, direktor Inštituta za delovna razmerja v Ljubljani Eno od temeljnih vprašanj slovenskih gospodarskih reform in Lizbonske strategije EU je doseganje večje mobilnosti delovne sile. Pa smo v primerjavi z že ustaljeno prakso v državah...
Naslovnica

Zakaj slabi rezultati ne odnesejo direktorja?

Pravna praksa, 2006/48

Matej Tomažin, 14.12.2006

Poslovne poti in stranpoti

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. ekonomist, samostojni finančni svetovalec Na razvitih kapitalskih trgih je mogoče odkriti, da uprave niso v takem zavetrju, kot je mogoče opaziti pri nas. Tam so »prepihi« nekaj normalnega, pogosto pa so povezani s poslovanjem podjetja.
Naslovnica

Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-1

Pravna praksa, 2006/47

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Poslovne poti in stranpoti

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-160/2006, 7. 9. 2006 Po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)1 se družbeniki v enoosebnih družbah, ki so hkrati tudi poslovodje družbe, vključijo v obvezno zavarovanje kot samozaposleni in ne iz naslova delovnega razmerja (drugi odstavek 15. č...
Naslovnica

Pomen dela na daljavo za zagotavljanje večje svobode dela in zdravega življenjskega prostora

Pravna praksa, 2006/47

mag. Ryan Hartner, 7.12.2006

Delovna razmerja

mag. Raj Hartner, Pravna praksa, 47/2006mag. pravnih znanosti, Trenutno v državah članicah Evropske unije več kot sedem odstotkov vseh delavcev dejansko opravlja delo na daljavo.2 Sorazmerni delež delavcev na daljavo v svetu hitro narašča.3 Po nekaterih napovedih strokovnjakov, ki proučujejo naravo in razvoj dela na daljavo, bo delo ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Podjetje in delo(68)

Pravna praksa(177)
   

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Leto objave

< Vsi
2006(245)
> Januar(10) > Februar(22) > Marec(13) > April(26) > Maj(14) > Junij(24) > Julij(15) > Avgust(11) > September(20) > Oktober(37) > November(24) > December(29)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF G H I J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž