FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2011
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 395)
Publikacija Članek
Naslovnica

Dvojno obdavčenje dediščine

FinD-INFO članki, 2011

mag. Jasmina Cigrovski, 28.12.2011

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 28.12.2011Države problem neenotnega obdavčenja rešujejo s sklepanjem sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja, vendar je treba na problem z vidika evropske perspektive gledati širše: Evropa mora na globalnem trgu nastopati enotno in bolj konkurenčno, zaradi česar je potrebna enotna ureditev tudi na področju...
Naslovnica

Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb

Pravna praksa, 2011/49-50

Irena Tomažin, 22.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Irena Tomažin, Pravna praksa, 49-50/2011 Svoj prispevek k trenutnemu stanju gospodarske krize je gotovo dala tudi korupcija. Ta je resen in realen problem v družbi, saj spodkopava dobro upravljanje in poštenost, izkrivlja konkurenco, ovira gospodarski razvoj ter ustvarja neenakost in nepravičnost. P
Naslovnica

Zaposlovanje tujcev v javni upravi

Pravna praksa, 2011/49-50

Mateja Kosirnik, 22.12.2011

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Ali lahko Republika Slovenija kot delodajalec zaposli tujca? Ali lahko v primeru, ko je tujec najprimernejši kandidat, a ni izbran, toži Republiko Slovenijo zaradi diskriminacije? Ali je pogoj aktivno znanje slovenskega jezika diskriminatoren? Gre za vprašanja, s katerimi sem se soočila v svoji
Naslovnica

Državne podpore v obliki posojil z nižjo (subvencionirano) obrestno mero

FinD-INFO članki, 2011

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 22.12.2011

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 22.12.2011V članku in priloženem vzorcu se predstavlja primer pravilnega knjiženja in izračuna posojila v obliki državne pomoči.
Naslovnica

Nezdružljivost županske in poslanske funkcije

Pravna praksa, 2011/49-50

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep US RS, št. U-I-317/11 z dne 9. decembra 2011 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega stavka 10. člena Zakona o poslancih in 2. člena Zakona o spremembi Zakona o poslancih se zavrne. Pasivna voli
Naslovnica

Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja - samozaposleni - pravna praznina

Pravna praksa, 2011/49-50

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep VIII Ips 284/2009, 5. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Psp 756/2008) ZPIZ-1 - tretji odstavek 66. člena ter 91., 92. in 161. člen ZUstS - 48. člen ZS - drugi odstavek 3. člena Ob izostanku ustrezne zakonske ureditve za samozaposlene, ki še vedno oprav
Naslovnica

Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010

Pravna praksa, 2011/49-50

Friedl Andrej, Djinović Marko, 22.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Andrej Friedl, Marko Djinović, Pravna praksa, 49-50/2011Aktualna vprašanja v domači in mednarodni poslovni praksi Mineva eno leto, odkar so začela veljati prenovljena pravila Incoterms 2010. V tem času so se nova pravila Incoterms 2010 v poslovni praksi povsem uveljavila in v pogodbah učinkovito zamenjala "stara"
Naslovnica

Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična?

Pravna praksa, 2011/49-50

dr. Janja Hojnik, 22.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Potem ko je 13. decembra 2011 pričel veljati t. i. šesterček (ang. Six-Pack) - sveženj šestih zakonodajnih aktov, ki reformirajo zloglasni Pakt stabilnosti in rasti, se voditelji držav članic EU dogovarjajo o nadaljnji reformi pravil, ki bi zagotovila stabiln
Naslovnica

Vzorec pravilnika o blagajniškem poslovanju

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 19.12.2011

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 19.12.2011
Naslovnica

ZZRZI vodi v spremembe nadzora invalidskih podjetij in izpolnjevanja kvotnega sistema

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 16.12.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 16.12.2011ZZRZI na novo opredeljuje poročevalske obveznosti invalidskih podjetij, njihovo pravico do povračila prispevkov ter spreminja določbe subvencioniranja plače in pravico do odpravnine odpuščenega invalida.
Naslovnica

Pravica do odpravnine

Pravna praksa, 2011/48

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Odločba US RS, št. U-I-210/10 z dne 1. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 100/01) Peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil v neskladju z Ustavo. Delavci na področju kulture, ki jim je bila odpovedana pogodba o zapos
Naslovnica

Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev

Pravna praksa, 2011/48

dr. Darja Senčur Peček, 15.12.2011

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2011• Ali statusna sprememba (preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo) kakorkoli vpliva na delovanje sveta delavcev v družbi (število zaposlenih je nespremenjeno)? Iz teorije statusnega prava izhaja, da gre pri spremembi pravnoorgan
Naslovnica

Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu - učinkovanje odpovedi

Pravna praksa, 2011/48

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba VIII Ips 202/2010, 4. oktober 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 504/2010) ZDR - 8. alineja prvega odstavka 111. člena ZJU - tretji odstavek 24. člena Dokončnost in izvršljivost (izredne) odpovedi, ki v obravnavani zadevi časovno sovpada z vročitvijo odločbe K
Naslovnica

Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu

Pravna praksa, 2011/48

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba I Ips 7226/2009-39, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp 7226/2009) KZ-1 - prvi odstavek 197. člena V obravnavanem primeru je za ugotovitev obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu odločilnega pomena nastop prepovedanih posledic p
Naslovnica

Slovo doktrine "too big to fail"

Pravna praksa, 2011/48

Peter Merc, 15.12.2011

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Peter Merc, Pravna praksa, 48/2011 Reševanje bank v težavah z različnimi shemami državnih pomoči je bilo med zadnjo finančno krizo kljub ogromnim stroškom nujno in neizbežno. Zato se bolj kot vprašanje smiselnosti in učinkovitosti takega načina reševanja že ves čas postavlja vprašanje, katere banke rešiti pred padcem in katere
Naslovnica

Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPIPP je treba takoj ustaviti

Pravna praksa, 2011/48

mag. Boštjan Rejc, 15.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

mag. Boštjan Rejc, Pravna praksa, 48/2011 Začasno zadržanje Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-37/11 z dne 1. decembra 2011 po nepotrebnem povzroča podaljšanje stanja (agoni
Naslovnica

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

Pravna praksa, 2011/48

Matjaž Verbič, 15.12.2011

Javne finance in javna naročila

Matjaž Verbič, Pravna praksa, 48/2011 ZVJPN je bil sprejet v začetku junija, veljati je začel 3. julija 2011. Pri GV Založbi pa je izšla knjiga Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) z uvodnimi pojasnili dr. Vesne Krajnc in Vide Kostanjevec. Knjiga z zakonom obsega 138 strani, uvodna pojasnila pa so razdelje
Naslovnica

Prepoved tržne manipulacije na podlagi ZTFI

Podjetje in delo, 2011/8

Aleksander Mavko, 14.12.2011

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Aleksander Mavko, Podjetje in delo, 8/2011Prispevek obravnava pravno ureditev prepovedi tržne manipulacije z vidika Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Uvodoma pojasnjuje pojem tržne manipulacije in razloge za njeno prepoved. V nadaljevanju na podlagi zakona in podzakonskih aktov prikaže in razloži različne oblike tržne manipulacije ter navede in opiše najpogostejše primere. Navaja tudi predpostavke, ki morajo biti izpolnjene, da je posamezno ravnanje mogoče šteti za tržno manipulacijo.
Naslovnica

Za normativno ureditev čezmejnega prenosa sedeža na ravni EU

Podjetje in delo, 2011/8

Jerneja Prostor, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/2011V članku je obravnavana dopustnost posameznih oblik čezmejnega prenosa sedeža družbe po odločbi Sodišča EU v zadevi Cartesio, ki je v ta vidik pravice do svobodnega ustanavljanja vnesla nemalo zmede. Avtorica skuša prikazati, zakaj je trenutno pravno stanje na tem področju nevzdržno. Zaradi zagotovitve pravne varnosti pri uresničevanju pravice do svobodnega ustanavljanja se pravna znanost zavzema za urgenten sprejem Štirinajste direktive s področja prava družb, na katero čakamo vse od odločitve Sodišča EU v zadevi Daily Mail, torej že več kot 20 let. Vendar se zapleti, ki utegnejo spremljati njen sprejem, kažejo tudi že pri oblikovanju statuta evropske zasebne družbe (SPE). V članku so okvirno predstavljeni tudi načini, kako bi lahko čezmejni prenos sedeža družbe uredili na ravni EU.
Naslovnica

Reintegracija in vrnitev delavca na delo

Podjetje in delo, 2011/8

Janez Novak, 14.12.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2011Prispevek obravnava vrnitev v delovno razmerje po pravnomočni sodbi, na prejšnje delovno mesto (reintegracija) ali na drugo ustrezno delovno mesto. Ta bistvena instituta sta obravnavana z vidika splošnih vprašanj in opredelitve pojmov. Sledijo podpoglavja o pravicah delavca v zvezi z vrnitvijo v delovno razmerje, o vrstah in oblikovanju tožbenih zahtevkov, sodbah delovnih sodišč, o vrnitvi delavca na delo in pozivu delodajalca delavcu, da naj se vrne na delo. Navedeni instituti so obravnavani tudi z vidika sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V posebnem poglavju so obravnavane nekatere pravne značilnosti ureditev in sodne prakse v Avstriji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah. Dodanih je nekaj aktualnih vprašanj v zvezi s potrebo po spremembi delovnopravne zakonodaje. V sklepnem delu so predlogi za spremembo ZDR in ZDSS-1.
Naslovnica

PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA

Podjetje in delo, 2011/8

Saša Prelič, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2011Edini družbenik (v nadaljevanju družbenik A) neke enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo je s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa prenesel svoj 100-odstotni poslovni delež na novega edinega družbenika (v nadaljevanju družbenik B), vendar za ta prenos poslovnega deleža ni opravljen vpis s sodni register. Nekaj tednov po odsvojitvi poslovnega deleža se v sodni register vpiše začasna odredba sodišča, s katero se družbeniku A prepove odtujitev, obremenitev in razpolaganje s 100-odstotnim poslovnim deležem predmetne enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Družbenik B, ki ni vpisan v sodni register in ki sicer nima prepovedi odtujitve in obremenitve na svojem 100-odstotnem poslovnem deležu v tej družbi, želi s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža svoj 100-odstotni poslovni delež prenesti naprej. Vprašanje je, ali sme družbenik B prenesti svoj poslovni delež?
Naslovnica

O skladnosti odgovornosti družbenikov za dolgove izbrisanih družb s pravom EU

Podjetje in delo, 2011/8

Nataša Strnad, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Nataša Strnad, Podjetje in delo, 8/2011V prispevku avtorica ugotavlja, ali je ureditev odgovornosti nekdanjih družbenikov oziroma delničarjev za neporavnane obveznosti kapitalskih družb, izbrisanih brez likvidacije, skladna s pravnim redom Evropske unije, in sicer z načelom svobode ustanavljanja in zahtevo po prostem pretoku kapitala. Ureditev takšne odgovornosti primerja z ureditvijo grškega Zakona št. 2328/1995, glede katere je Sodišče Evropske unije v zadevi Idryma Typou AE proti Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis spoznalo, da ji navedena instituta nasprotujeta. Takšno urejanje bi sicer lahko označili za posredno diskriminatorno do državljanov drugih članic Evropske unije, saj se ti teže izognejo odgovornosti, vendar ustreza nujnim razlogom v splošnem interesu, je primerno za uresničitev zastavljenega cilja in ne presega tega, kar je nujno za doseganje tega cilja. Tako si ureditev odgovornosti družbenikov in pravni red Evropske unije nista nasprotujoča.
Naslovnica

ENAKO OBRAVNAVANJE DELNIČARJEV IN VARSTVO MANJŠINSKIH DELNIČARJEV V POSTOPKU KAPITALSKEGA PREVZEMA DELNIŠKE DRUŽBE Z VIDIKA ZAHTEV PRAVA EU

Podjetje in delo, 2011/8

Katarina Moravec, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Katarina Moravec, Podjetje in delo, 8/2011V prispevku je obravnavano vprašanje obstoja splošnega pravnega načela enakega obravnavanja delničarjev in varstvo manjšinskih delničarjev v postopku kapitalskega prevzema delniške družbe v pravu EU. Sodišče EU se je s tem vprašanjem ukvarjalo v zadevi Audiolux in odločilo, da v pravu EU ne obstaja splošno pravno načelo enakega obravnavanja delničarjev v postopku kapitalskega prevzema, ampak je za to potrebna posebna zakonodaja. Pri svoji odločitvi je izhajalo iz teorije prava EU, namreč, takšno pravno načelo bi moralo biti v pravu EU tako temeljnega pomena, da bi bilo izraženo v primarnem pravu. Zaradi pomanjkanja upoštevnih določb v temeljnih pogodbah iz zapisanega primarnega prava takšnega pravnega načela ni mogoče izpeljati. Poleg tega je veljavnost ideje enakega obravnavanja delničarjev omejena na pravo družb EU in njenih držav članic, torej na neko pravno področje, zaradi česar nima splošne veljave, kar praviloma velja za splošna pravna načela.
Naslovnica

SOGLASJE NADZORNEGA SVETA K SPREMEMBI POGODBE, SKLENITEV KATERE JE NADZORNI SVET ŽE ODOBRIL

Podjetje in delo, 2011/8

Saša Prelič, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2011Statut neke delniške družbe določa primere, ko mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta. Poleg tega pa je določen tudi primer, ko mora nadzorni svet odločati o soglasju, kadar je takšen predlog uprave in gre za posel, ki sega čez okvir rednega poslovanja. * Če gre za posel zunaj okvira rednega poslovanja, pa se uprava odloči vprašanje predložiti nadzornemu svetu v odločanje glede soglasja, pa potem nadzorni svet soglasje podeli, ali mora uprava predložiti v odločanje glede soglasja tudi anekse, s katerimi se spreminjajo bistveni elementi pogodbe, h kateri je nadzorni svet podelil soglasje. Ali velja to v vseh primerih, torej tudi takrat, ko se izpostavljenost oziroma poslovno tveganje družbe v tem poslu zmanjšuje in uprava oceni, da soglasje nadzornega sveta ni več potrebno? Ali je uprava svobodna glede dogovarjanja o spremembi takšne pogodbe in nadzorni svet sproti obvešča, kako je ravnala? * Če gre za posel, za katerega uprava mora pridobiti soglasje, ali sprememba nebistvenih elementov posla povzroči zahtevo, da tudi o vsebini aneksa odloča nadzorni svet? Če je odgovor, da odločanje nadzornega sveta ni potrebno, kateri bi bili (primeroma) primeri sprememb pogodbe/posla, ki ne zahtevajo predložitve nadzornemu svetu?
Naslovnica

Negativna stimulacija v luči plačnih modelov zasebnega sektorja – 1. del

FinD-INFO članki, 2011

mag. Slavi Pirš, 13.12.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 13.12.2011Glede na uporabo enega ali drugega modela je osnovna plača odraz ocene delovnega mesta in tudi doseganja kvalitete dela, ali le ocene delovnega mesta, kar pa posledično vpliva tudi na višino dodatkov na osnovno plačo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 16 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(82)

Podjetje in delo(69)

Pravna praksa(244)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2011(395)
> Januar(15) > Februar(37) > Marec(47) > April(28) > Maj(31) > Junij(47) > Julij(21) > Avgust(27) > September(28) > Oktober(53) > November(18) > December(43)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž