FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > O
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica

Letni dopust in regres ter druge oblike odsotnosti z dela

FinD-INFO članki, 2019

Orehek Ručigaj Nina, Inštitut za računovodstvo, 6.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.06.2019Ena od temeljnih obveznosti delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi je obveznost opravljanja dela v okviru odrejenega delovnega časa, k tej obveznosti pa delavcu hkrati pripadajo tudi pravica do letnega dopusta, pravica do odmora in počitka med delom ter pravica do druge (plačane) odsotnosti z dela.
Naslovnica

Letni dopust

FinD-INFO članki, 2019

Obradović Lilijana, Trgotur d.o.o., kadrovski outsourcing, 15.2.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.02.2019Delodajalec mora vročiti obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2019 najpozneje do 31. marca. Obvestilo mora biti vročeno v pisni obliki, lahko je vročeno tudi preko elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo delodajalec zagotavlja delavcu, ali če je delavec podal...
Naslovnica

Praktični primeri odločitev tržnega inšpektorja na terenu

FinD-INFO članki, 2018

Orehek Ručigaj Nina, Inštitut za računovodstvo, 19.9.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 19.09.2018Zakonska pooblastila za ravnanje tržnih inšpektorjev so izredno široka. Ne le da imajo možnost celovitega pregleda v delovanje poslovnih subjektov in odrejanje načina delovanje, temveč pokrivajo zelo veliko področij.
Naslovnica

Esej zoper floskulizacijo poslovnega razloga pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravna praksa, 2017/39-40

mag. France Ocepek, 13.10.2017

mag. France Ocepek, Pravna praksa, 39-40/2017Razprava je namenjena prevetritvi koncepta poslovnega razloga pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izhajam iz teze, da je poslovni razlog pravni standard, ki ga je že (dokaj) zadovoljivo napolnila sodna praksa, vendar je ta standard ob izostanku teoretičnih razprav podvržen nevarnosti, da postane (kvazi) pravno pravilo. To se lahko v nadaljevanju mehansko aplicira na dejanske primere odpovedi pogodb o zaposlitvi brez upoštevanja bogate raznolikosti življenjskih položajev, ki bi morda zahtevali evolucijske spremembe pri presoji tega odpovednega razloga. V razpravi posvečam posebno pozornost napetosti med delavčevo pravico do poštenega obravnavanja s strani delodajalca in delodajalčevo pravico do vodenja podjetniškega podjema. V prispevku opozarjam tudi na spoznavneomejitve (delovnega) sodnega spora pri ugotavljanju relevantnega dejanskega stanja.
Naslovnica

Prenovljeno bilančno pravo v ZGD-1 in posledice za spremembe v računovodskem pravu

Podjetje in delo, 2015/6-7

Marjan Odar, 1.10.2015

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/20151. Temeljna pravila računovodenja v EU 2. Nova računovodska direktiva 3. Kratka predstavitev nove računovodske direktive 4. Spremembe ZGD-1 in novi SRS 2016 4.1. Razmerje med SRS in MSRP in MRS 4.2. Sistematika SRS 4.3. SRS 2016 predpisujejo le pravila računovodenja za sestavljanje posamičn
Naslovnica

Direktorjev položaj v korporacijskem in obligacijskem pravu

Podjetje in delo, 2014/8

France Ocepek, 1.12.2014

France Ocepek, Podjetje in delo, 8/2014Prispevek obravnava položaj poslovodne osebe na teoretični ravni (law in books) in na ravni uresničenega prava v sodnih odločbah (law in action). Kritično je ocenjen korporacijski položaj direktorja v korporacijski teoriji in praksi, kjer se postavi vprašanje izpodbojnosti sklepov nadzornega organa in reintegracije na direktorsko funkcijo po odpoklicu. S poudarkom na funkcionalni povezanosti med korporacijskim in obligacijskim delom odnosa avtor opozori na vprašljivo delitev sodnih pristojnosti. Obligacijski del odnosa je v Sloveniji praviloma urejen s pogodbo o zaposlitvi, čeprav teorija skorajda soglasno meni, da je direktor lahko bolj izjemoma v delovnopravnem položaju. Kritično sta ovrednoteni sodna praksa in teorija, ki bi morali po novem zakonu o delovnih razmerjih sprejeti zakonsko dopuščeno pogodbeno svobodo strank pri urejanju pogodbe o zaposlitvi brez upoštevanja vsebine pogodbenega razmerja. Praksa pri odpovedi pogodb o zaposlitvah direktorjev je oblikovana, njena vezanost na odločitve v gospodarskih sporih glede odpoklica pa ostaja ne povsem dorečena. Sodišče je kompleksnost položajev direktorjev že prebilo v odškodninskih sporih, v katerih je dokaj jasno odločilo, da so dolžnosti direktorja korporacijske narave. Zadeva Dita Danosa nakazuje drugačen pristop k delovnopravnim pravicam direktorjev. Ena od možnosti njihove prihodnje zaščite pa je v okviru instituta ekonomsko odvisne osebe.
Naslovnica

Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji

Pravna praksa, 2013/9

mag. Sonja Ogriz, 7.3.2013

Delovna razmerja

mag. Sonja Ogriz, Pravna praksa, 9/2013Slovenska delovnopravna zakonodaja ne ureja, da bi se delavcem v zdravstvu opravljeno delo preko polnega delovnega časa namesto izplačila preneslo v presežek delovnih ur oziroma v t. i. proste ure (kompenzacija). Na področju zdravstva prihaja do presežkov delovnih ur zaradi narave dela in predvsem zaradi zagotavljanja 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva.
Naslovnica

Presoja sodišča o odškodninski odgovornosti uprave (2)

Podjetje in delo, 2012/5

Primož Obal, 10.8.2012

Gospodarsko pravne zadeve

Primož Obal, Podjetje in delo, 5/20121. Uvod 2. Katalogizacija vrst poslovanja 3. Razmejitev med pravilom poslovne presoje in pravili upravljanja javnih gospodarskih družb 4. Splošno o pravilu poslovne presoje (business judgment rule) 4.1. "Business judgment rule" v korporacijskem pravu ZDA 4.2. "Regel für unternehmerische Entsc
Naslovnica

Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi

Pravna praksa, 2011/35

Leitinger Okršlar Mojca, Širaj Mitja, 15.9.2011

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Mojca Leitinger-Okršlar, Mitja Širaj, Pravna praksa, 35/2011Že v rimskem pravu je bilo poleg stvari mogoče zastaviti tudi terjatve (pignus nominis). Zastavni upnik je takrat imel na voljo analogno tožbo, s katero je zastavljeno terjatev lahko izterjal, ko je zapadla. Če je bila zastavljena terjatev denarna, je zastavni upnik svojo terjatev lahko pobotal z zastavljeno terjatvijo. Tudi danes je zastava terjatev vse pogostejši in priljubljen način zavarovanja denarnih terjatev bank. Zlasti je zanimiva zastava terjatev (za svoj ali tuj dolg), ki jih ima dolžnik do banke (na primer v obliki denarnih sredstev na transakcijskem ali depozitnem računu), saj lahko banka v takih primerih nastopa hkrati kot zastavni upnik in dolžnik zastavljene terjatve. Na prvi pogled se zdi, da "zastava bančnih računov" ne pomeni posebnosti, vendar pa ob podrobnejši proučitvi ugotovimo, da je lahko unovčitev takega zavarovanja pravno in dejansko negotova.
Naslovnica

Poslovni izid družbe - kaj nam pove izkaz poslovnega izida in kaj je vseobsegajoči donos

Podjetje in delo, 2011/5

Marjan Odar, 1.8.2011

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Marjan Odar, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida v določenem obdobju. Čisti dobiček je vsekakor tudi merilo uspešnosti poslovanja podjetja, in tudi zato ni vseeno, kako ga ugotavljamo. Če izhajamo iz temeljne opredelitve, da je
Naslovnica

(Ne)omejenost odvetnikove pravice do pridobivanja osebnih podatkov

Pravna praksa, 2010/43

Anže Ogrinc, 4.11.2010

Poslovne poti in stranpoti

Anže Ogrinc, Pravna praksa, 43/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Novi časovni in stroškovni okviri izvršilnega postopka

Podjetje in delo, 2010/6-7

Damjan Orož, 6.10.2010

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Damjan Orož, Podjetje in delo, 6-7/2010Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) se v večjem delu spreminja ureditev prve faze izvršilnega postopka - dovolitev izvršbe. Upniku je olajšano vlaganje predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, saj sodišče določene podatke o dolžnikovem premoženju pridobi samo z vpogledom v evidence. K pospešitvi izvršilnega postopka bo prispevala tudi takojšnja izvršljivost na podlagi izvršilnega naslova, tj. poplačilo upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če bo dovoljena izvršba na denarna sredstva pri banki in bo upnik izvršilni naslov priložil k predlogu za izvršbo. Pri izvršilnih sredstvih je malo sprememb. Poglavitna je, da je izvršba zdaj dovoljena na vseh računih dolžnika pri banki. Če dolžnik prenese poslovanje na drugo banko, sodišče o dovolitvi izvršbe na to banko ne odloči več s sklepom, temveč novi banki le odredi nadaljnjo izvršbo.
Naslovnica

Revizorji in izdelava posebnih in izrednih revizorskih poročil ter revizijskih mnenj o primernosti menjalnih razmerij, denarnih doplačil in nadomestil in odpravnin manjšinskim delničarjem

Podjetje in delo, 2010/6-7

Marjan Odar, 6.10.2010

Gospodarsko pravne zadeve

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2010Pri posebni in izredni reviziji, pa tudi pri reviziji menjalnega razmerja ter pri revidiranju denarnih odpravnin izključenim manjšinskim delničarjem gre za revizije oziroma revizijske postopke, ki niso revizija računovodskih izkazov. Navedeni revizijski posli se opravijo po določbah Mednarodnih standardov revidiranja, Mednarodnih standardov poslov dajanja zagotovil in Mednarodnih standardov sorodnih storitev. Seveda mora imenovani revizor pri tovrstnem revidiranju dosledno upoštevati tudi ustrezna določila Zakona o gospodarskih družbah.
Naslovnica

Spremembe računovodskih direktiv in bilančno pravo v ZGD-1

Podjetje in delo, 2008/6-7

dr. Marjan Odar, 13.10.2008

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Marjan Odar, dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku najprej predstavi najpomembnejša določila Direktive 2006/46/ES in Direktive 2006/43/ES. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene rešitve v ZGD-1B kot posledica implementacije navedenih direktiv. Tako so predstavljene in tudi komentirane zakonske določbe o obvezni uporabi kontnega...
Naslovnica

Računovodski in davčni vidik obravnavanja vseh vrst finančnih naložb

Podjetje in delo, 2008/2

Marjan Odar, 15.4.2008

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Marjan Odar, Marjan Odar, Podjetje in delo, 2/2008Avtor v prispevku najprej predstavi temeljna pravila računovodenja finančnih naložb po slovenskih računovodskih standardih. Podrobneje so predstavljene zakonitosti pripoznavanja, merjenja in vrednotenja finančnih naložb glede na različne možne načine njihovega razvrščanja. Prav od izbranega načina r...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(3)

Podjetje in delo(8)

Pravna praksa(4)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Poslovne poti in stranpoti Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

2019(2) 2018(1) 2017(1) 2015(1)
2014(1) 2013(1) 2012(1) 2011(2)
2010(3) 2008(2)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNO PQRSŠTUVWXYZŽ