FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki
 

Nasveti in članki

Stran 168 / 168
Dokumenti od 4176 do 4197 (od skupaj 4197)
Publikacija Članek
Naslovnica

UPRAVLJALSKA UPRAVIČENJA DELNIC BREZ GLASOVALNE PRAVICE

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Marijan Kocbek, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2006VPRAŠANJE Družba je na podlagi sklepa skupščine iz leta 2004 šele v letu 2005 izdala nove delnice brez glasovalne pravice, ki so bile vpisane in vplačane v letu 2004. Niso še bile plačane nobene prednostne niti redne dividende in tudi za leto 2005 ni bilančnega vira za izplačilo. Kakšne so glasova...
Naslovnica

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005

Podjetje in delo, 2006/1

Avtor ni naveden, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Podjetje in delo, 1/2006(Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA - ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44 Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,1 v skladu s postopkom, določenim v členu 2...
Naslovnica

Enonivojsko in dvonivojsko upravljanje družb

Podjetje in delo, 2006/1

Simon Gabrijelčič, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Simon Gabrijelčič, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. GLAVNE ZNAČILNOSTI ORGANOV UPRAVLJANJA A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 3. NADZORNA FUNKCIJA A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 4. RAZMERJA Z DELNIČARJI A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 5. SKLEP Povzetek Združeno kraljestvo in Slovenija imata različna sistema ...
Naslovnica

Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev

Pravna praksa, 2006/6

dr. Borut Bratina, 16.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 6/2006Dolgotrajni proces lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij v gospodarske družbe se v Sloveniji počasi končuje. Izbrani model lastninskega preoblikovanja s pomočjo lastniških certifikatov je nedvomno vplival na dolgotrajnost tega postopka, saj so se za zbiranje lastniških certifikatov in njiho...
Naslovnica

Investicijski skladi na Češkem

Pravna praksa, 2006/6

Boštjan Koritnik, 16.2.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6/2006Razvoj češkega trga vrednostnih papirjev je močno povezan z množično privatizacijo prek sistema privatizacijskih vavčerjev, tj. nevladnih vrednostnih papirjev,1 v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja.2 Tako je želela vladajoča garnitura doseči podporo volilnega telesa in pospešiti privatizacijo...
Naslovnica

Odločba US RS

Pravna praksa, 2006/6

Avtor ni naveden, 16.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Pravna praksa, 6/2006Odločba US RS, št. U-I-253/04 z dne 19. 1. 2006 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ugotovitvena odločba Prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 126. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) sta v neskladju z ustavo.
Naslovnica

Revizija

Pravna praksa, 2006/6

dr. Marko Novak, 16.2.2006

Javne finance in javna naročila

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 6/2006Beseda revizija kot (ponovni) pregled ima več pomenov, tudi v pravu. Tu je sicer najbolj znan pomen specifičnega pravnega sredstva. V tej zvezi pomeni izredno pravno sredstvo proti drugostopnim odločbam na Vrhovno sodišče, ki se vloži le zaradi pravnih kršitev (bistvenih kršitev postopka in nepravil...
Naslovnica

Državne pomoči

Pravna praksa, 2006/5

Jasmina Cigrovski, 9.2.2006

Javne finance in javna naročila

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2006Komisija ES proti Italijanski republiki (C 66/02, 15. 12. 2005) V Italiji so v okviru reforme bančnega sistema začeli preoblikovati javne kreditne ustanove v delniške družbe. Leta 1998 sprejeti zakon št. 461 ter zakonski dekret iz leta 1999, ki je izvajal pooblastilo iz zakona in uvajal davčne ugod...
Naslovnica

Pravno varstvo zoper akte državne revizijske komisije

Pravna praksa, 2006/5

Urška Vrbnjak, 9.2.2006

Javne finance in javna naročila

Urška Vrbnjak, Pravna praksa, 5/2006Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila je postopek, ki ga z vložitvijo zahtevka za revizijo začne aktivno legitimirana oseba, kadar meni, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kršil pravila javnega naročanja. Gre torej za spor o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila me...
Naslovnica

Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje

Pravna praksa, 2006/5

Peter Pogačar, 9.2.2006

Delovna razmerja

Peter Pogačar, Pravna praksa, 5/2006Evropski parlament in Svet Evropske Unije sta 3. junija 2003 sprejela Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (direktiva IORP), ki je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 23. septembra 2003. Države članice so mora...
Naslovnica

Avtorji končno na konju?

Pravna praksa, 2006/4

mag. Urša Chitrakar, 2.2.2006

Poslovne poti in stranpoti

mag. Urša Chitrakar, Pravna praksa, 4/2006Na svoji spletni strani je podjetje Grokster v začetku novembra objavilo, da je Vrhovno sodišče ZDA potrdilo, da je uporaba njihovih storitev za izmenjavo gradiva, varovanega z avtorskimi pravicami, nezakonita in da upajo, da bodo v kratkem ponudnikom omogočali storitve, ki bodo v skladu s predpisi....
Naslovnica

Menica – še vedno problemi in težave

Pravna praksa, 2006/4

Miha Šlamberger, 2.2.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2006Menica ostaja v slovenski praksi nujno zlo, ki se mu ni mogoče izogniti. Takšen bi lahko bil zaključek zunanjega opazovalca bančnega poslovanja po nekaj letih uveljavljanja menice v gospodarskem življenju. Akceptne naloge je zamenjala menica, znana tudi tuji poslovni praksi. Morebiti zaradi starosti...
Naslovnica

Zaveze pri posojilnih pogodbah

Pravna praksa, 2006/3

dr. Miran Jus, 26.1.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 3/2006Večina pogodb o posojilih daljših ročnosti vsebuje poleg drugih standardnih klavzul in različnih finančnih zavez tudi posebne pozitivne in negativne zaveze posojilojemalcev. Te poleg drugih sredstev in instrumentov zaščite ter vzporedno z njimi posojilodajalce varujejo pred tveganji neizpolnitve ali...
Naslovnica

Investicijski skladi v Belgiji

Pravna praksa, 2006/3

Boštjan Koritnik, 26.1.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3/2006Ne le da sega pojav investicijskih skladov v Belgiji zelo daleč v preteklost, celo ena sploh prvih oblik, recimo temu predhodnikov modernega investicijskega sklada, je bila ustanovljena v Belgiji, in sicer že daljnega leta 1822.1 Šlo je za zaprto obliko sklada, ideja tovrstnega instituta pa se je hi...
Naslovnica

Vrednostne (normativne) prvine v splošnem pojmu kaznivega dejanja

Pravna praksa, 2006/2

dr. Marko Bošnjak, 19.1.2006

Poslovne poti in stranpoti

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 2/2006V zadnjih predbožičnih dneh je na PF Univerze v Ljubljani potekal zagovor doktorske disertacije z naslovom Vrednostne (normativne) prvine v splošnem pojmu kaznivega dejanja. Doktorand Matjaž Ambrož, asistent na katedri za kazensko pravo, je disertacijo zagovarjal pred komisijo, ki so jo sestavljali ...
Naslovnica

Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1

Pravna praksa, 2006/1

mag. Andrej Šercer, 12.1.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 1/2006Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-11), ki velja od 28. 7. 1999, je bil prvič noveliran2 že leta 2004. Osrednji del te novele je predstavljala uskladitev z direktivo o nedovoljenih ravnanjih na trgu kapitala3 in s tremi izvedbenimi direktivami. Komaj so se udeleženci trga vrednostnih papirjev ...
Naslovnica

Optimalna doba trajanja patentnega varstva

Pravna praksa, 2006/1

Elizabeta Zirnstein, 12.1.2006

Poslovne poti in stranpoti

Elizabeta Zirnstein, Pravna praksa, 1/2006V sodobnem svetu je glavno gonilo razvoja podjetij, industrije in gospodarstva nasploh v tehnološki inovativnosti. Skladno s tem ima intelektualna lastnina v današnji globalni ekonomiji vedno večji pomen. S pravnega vidika je tehnološka inovativnost tesno povezana predvsem s pravom industrijske last...
Naslovnica

Uporaba okvirnih sporazumov v postopkih oddaje javnih naročil

Pravna praksa, 2006/1

mag. Andreja Primec, 12.1.2006

Javne finance in javna naročila

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 1/2006Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Čeprav se pojem okvirni sporazum pogosto uporablja za označevanje nove oblike postopka za oddajo javnega naročila, je taka uporaba nestrokovna. Niti slovenska zakonodaja niti evropske direktive s tem izrazom ne pojmujejo posebnega postopka, temveč ga...
Naslovnica

Zaveze podjetij na podlagi 9. člena Uredbe Sveta št. 1/2003

Pravna praksa, 2006/2

Aleksandra Mitić, 12.1.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 2/2006Uredba Sveta št. 1/2003 (uredba),1 ki je pomenila reformo konkurenčnega prava v Evropski Skupnosti, je začela veljati maja 2004. Razveljavila je Uredbo Sveta 17/1962,2 ki je kot prva urejala postopke uveljavljanja členov 81 in 82 PES (stara uredba). Med novostmi,3 ki jih je uvedla, je bila nova vrst...
Naslovnica

Sprememba s.p. v d.o.o.

Pravna praksa, 2006/1

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

, Pravna praksa, 1/2006Samostojni podjetnik A. A., ki že do sedaj ni bil pokojninsko in zdravstveno zavarovan na tej osnovi (bil je v delovnem razmerju drugje), je z 31. 12. 2005 prenehal biti s.p. Enako dejavnost bo s 1. 1. 2006 nadaljevala d.o.o., ki je že ustanovljena in katere ustanovitelj je A. A.. A. A. je le ustano...
Naslovnica

Revidiranje računovodskih izkazov (Odločba US RS, št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/05)

Pravna praksa, 2006/1

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

, Pravna praksa, 1/2006Člen 36, tretji odstavek 70. člena, peti odstavek 72. člena, prvi odstavek 73. člena, drugi odstavek 74. člena, 81., 83. in 84. člen Zakona o revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01 – ZRev-1) niso v neskladju z ustavo. Prvi odstavek 80. člena zakona o revidiranju se razveljavi. Tretji odstavek b) t...
Naslovnica

Kolektivne naložbene sheme

Pravna praksa, 2006/1

Boštjan Koritnik, 12.1.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 1/2006Na zadnji dan preteklega leta je bilo v vzajemnih skladih, ki jih upravljajo družbe za upravljanje s sedežem v Sloveniji, za skoraj 330 milijard SIT sredstev.1 To je bilo tudi prvo četrtletje po letu 1997, ko je bil nekoliko večji delež sredstev v vzajemnih skladih, ki se opredeljujejo kot delniški....
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 166 167 168 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(1300)

Podjetje in delo(604)

Pravna praksa(2239)

Revija RDP(54)

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

2019(155) 2018(300) 2017(368) 2016(319)
2015(331) 2014(357) 2013(306) 2012(359)
2011(395) 2010(312) 2009(400) 2008(262)
2007(88) 2006(245)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž