FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Č
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica

Podaljšanje poskusnega dela

Pravna praksa, 2017/20-21

Ana Čeh, 25.5.2017

Ana Čeh, Pravna praksa, 20-21/2017Navidezno jasna, a skopa določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v zvezi z institutom poskusnega dela puščajo več odprtih vprašanj, eno izmed njih je tudi vprašanje podaljšanja poskusnega dela, s katerim se je pred kratkim ukvarjalo Vrhovno sodišče RS.
Naslovnica

Prepoved konkurenčne dejavnosti - razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Pravna praksa, 2016/31-32

Biljana Čamber Ristić, 19.8.2016

Biljana Čamber-Ristić, Pravna praksa, 31-32/2016Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) z namenom zagotavljanja delavčeve lojalnosti delodajalcu ureja zakonsko in pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti. Z ureditvijo zakon zagotavlja spoštovanje načela lojalne konkurence tako, da delavec, ki v času trajanja delovnega razmerja pri opravljanju dela pri delodajalcu pridobi posebna znanja, povezave, izkušnje in podatke iz sfere delovanja delodajalca, ki jih ne bi mogel pridobiti drugje oziroma pri drugem delodajalcu, takšnih posebnih znanj niti v času trajanja delovnega razmerja niti določen čas po prenehanju delovnega razmerja ne bo uporabljal za svojo korist ali korist koga drugega in s tem ne bo povzročal škode delodajalcu, pri katerem je pridobil ta posebna znanja.
Naslovnica

Vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev v prevzemnih postopkih

Podjetje in delo, 2015/6-7

Anka Čadež, 1.10.2015

Anka Čadež, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Agencija kot nadzorni organ 2.1. Pristojnosti Agencije v primeru ugotovljenih kršitev 3. Agencija kot organ, ki izdaja dovoljenje za prevzemno ponudbo 3.1. Dovoljenje za odstop od namere 4. Izobraževalna vloga Agencije 5. Vloga Agencije pri spremembi zakonodaje 6. Sklep Povzet
Naslovnica

Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS

Pravna praksa, 2015/34

Čokelc Stanko, Križman Ana, 3.9.2015

dr. Stanko Čokelc, Ana Križman, Pravna praksa, 34/2015Finančna uprava RS (FURS) lahko v hitrem postopku o prekršku po 402.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan v 394., 395., 397., 398., 398.a in 398.b členu ZDavP-2 in v 141. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Zanimalo naju je, kako je FURS v letih 2011-2014 izrekal globe za prekrške in kakšni so bili izidi sodb okrajnih in višjih sodišč za davčne prekrške davčnih zavezancev, ki so vložili zahtevo za sodno varstvo.
Naslovnica

Preiskava sektorja elektronskega trgovanja

Pravna praksa, 2015/27

Janja Čevriz, 9.7.2015

Janja Čevriz, Pravna praksa, 27/2015Evropska komisija je maja letos na svojih spletnih straneh objavila novico, da začenja konkurenčnopravno preiskavo sektorja elektronskega trgovanja na področju celotne EU. Preiskava, ki je le eno od orodij za izpolnitev programa tako imenovanega Enotnega evropskega digitalnega trga, naj bi prečesala evropski trg, iščoč pri tem ovire, ki stojijo na poti temu cilju. Kakšne prakse pri elektronskem poslovanju je s konkurenčnopravnega vidika Komisija obsojala doslej? Ali bo preiskava posvetila luč na nove vrste prepovedanih praks? Bo botrovala spremembi regulacije? Navsezadnje, kaj si lahko od preiskave obetajo gospodarske družbe?
Naslovnica

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o zastaranju v finančnih preiskavah

Pravna praksa, 2015/19

dr. Janez Čebulj, 14.5.2015

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 19/2015Po uveljavitvi 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) sta se v postopkih davčnih (finančnih) preiskav postavili tudi naslednji vprašanji: prvič, ali je v skladu z Ustavo razlaga (in uporaba) 68.a člena ZDavP-2, po kateri davčni organ v postopku, uvedenem na njegovi podlagi, zajame tudi dohodke, pri katerih je pravica do odmere davka ob uveljavitvi 68.a člena že zastarala, in drugič, ali sme davčni organ s sklepom ustaviti postopek zaradi zastaranja, če je zavezanec vložil davčno napoved na podlagi samoprijave?
Naslovnica

Za poenostavitev javnega naročanja

Pravna praksa, 2014/39

Peter Černigoj, 9.10.2014

Peter Černigoj, Pravna praksa, 39/2014V predvolilnih nastopih kandidatov za poslance je bilo slišati obljube, da bodo poenostavili postopke javnega naročanja, kar naj bi povečalo učinkovitost porabe javnih sredstev in zmanjšalo obremenitev proračunov in drugih javnih financ. V dosedanjem razvoju pravne ureditve javnega naročanja so se postopki kljub podobnim preteklim obljubam samo dodatno zapletali, kot da bi razvoj zakonodaje o javnem naročanju potrjeval tisto o dobrih namenih, ki tlakujejo pot v pekel. Tisti, ki se z javnim naročanjem ukvarjajo že dovolj dolgo, pravijo, da je bil še najbolj preprost Zakon o javnem naročanju (ZJN) iz leta 1997, čeprav so mu takrat uradniki očitali preveč "pravnih praznin". Nova vlada bo imela dobro podlago za uresničitev predvolilnih obljub tudi v Direktivi o javnem naročanju 2014/24/EU, ki jo mora Slovenija prenesti v svojo zakonodajo najpozneje do 18. aprila 2016. Do takrat bo treba pripraviti in uveljaviti nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3).
Naslovnica

Razlikovanje med obdavčitvijo družbenikov osebnih in kapitalskih družb ni bilo v skladu z Ustavo

Pravna praksa, 2014/19

Joži Češnovar, 15.5.2014

Joži Češnovar, Pravna praksa, 19/2014V prispevku v PP, št. 37/2011, sem zagovarjala stališče, da je obdavčevanje ustvarjenega dobička v osebnih družbah, kot ga je urejal Zakon o dohodnini (ZDoh-2), v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom in zato neustavno. Tretji odstavek 90. člena ZDoh-2 je namreč določal, da se za namene obdavčevanja kot dividenda šteje in obdavčuje pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika. Ker se po pravilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ta "zgodi" samodejno ob sprejetju letnega poročila družbe, je davčna obveznost za plačilo dohodnine od dividende nastala že v tistem trenutku in neodvisno od dejanskega izplačila dobička družbeniku. Dohodnino od dividende, ki je davek fizičnih oseb, je bilo treba plačati, čeprav si družbenik osebne družbe dobička ni izplačal in je dobiček ostal v družbi. Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-175/11 z dne 10. aprila 2014 to tezo tedaj objavljenega članka potrdilo.
Naslovnica

Bomo dočakali zdravstveno reformo?

Pravna praksa, 2013/38

Irena Ilešič Čujovič, 3.10.2013

Irena Ilešič-Čujovič, Pravna praksa, 38/2013O zdravstveni reformi se govori že toliko časa, da sploh ni več jasno, kaj želimo in kakšen je naš cilj. Zagotovo je jasno najmanj dvoje: prvič, v zdravstvu primanjkuje finančnih sredstev, ki bi zagotavljala nemoteno in kakovostno zdravstveno oskrbo zavarovancem v Republiki Sloveniji; in drugič, to
Naslovnica

Je povrnitev stroškov izobraževanja nekdanjemu delodajalcu s strani novega delodajalca za delavca res obdavčena boniteta?

Pravna praksa, 2012/16-17

Joži Češnovar, 26.4.2012

Gospodarsko pravne zadeve

Joži Češnovar, Pravna praksa, 16-17/2012Plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, pod pogojem, da gre za izobraževanje oziroma usposabljanje v zvezi s poslovanjem delodajalca, se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ne štejejo za boniteto, temveč so neobdavčen dohodek delojemalca. V praksi niso redki primeri, ko delavec med izobraževanjem, ki ga je plačal delodajalec, ali po njegovem končanju prekine delovno razmerje in se zaposli pri drugem delodajalcu, pri čemer novi delodajalec namesto delavca prvemu delodajalcu povrne stroške izobraževanja v višini, kot je bila za primer delavčeve odpovedi delovnega razmerja dogovorjena v pogodbi o izobraževanju med delavcem in prvim delodajalcem. Iz sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. I U 136/2009 z dne 9. marca 2010, sicer sprejete še na osnovi starega Zakona o dohodnini (ZDoh), izhaja stališče, da naj bi taka plačila za delavca pomenila obdavčen prejemek iz delovnega razmerja, in ne plačilo stroškov izobraževanja v povezavi z zaposlitvijo, ki se po takrat veljavnem ZDoh niso vštevala v osnovo za davek od osebnih prejemkov.
Naslovnica

Koliko mora potrošnik čakati na zamenjavo izdelka pri uveljavljanju garancije?

Pravna praksa, 2011/44

Urška Češnjevar, 17.11.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Urška Češnjevar, Pravna praksa, 44/2011V PP, št. 37/2011, je bil objavljen članek Tadeja Kamnika Dileme pravnega urejanja garancije po evropskem vzorcu (str. 17-19). V njem se avtor na str. 18 (med alinejami, opomba 11) sklicuje na moj članek, ki je bil objavljen v PP, št. 26/2006, str. 13. V svojem prispevku je zapisal: "Če garant ne iz
Naslovnica

Ustavnost ureditve obdavčitve izplačila dobička družbeniku družbe z neomejeno odgovornostjo in komplementarju komanditne družbe

Pravna praksa, 2011/37

Joži Češnovar, 29.9.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Joži Češnovar, Pravna praksa, 37/2011Tretji odstavek 90. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se za namene obdavčevanja kot dividenda šteje in obdavčuje tudi pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika, s čimer določba ureja obdavčitev izplačila dobička družbeniku družbe z neomejeno odgovornostjo in komplementarju komanditne družbe. Pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika se "zgodi" avtomatično ob sprejetju letnega poročila družbe, v katerem se ugotovi dobiček iz poslovanja. Pripis dobička, s tem pa tudi nastanek davčne obveznosti za plačilo dohodnine od dividende, je tako neodvisen od dejanskega izplačila dobička družbeniku. Če dobro proučimo veljavno ureditev, ugotovimo, da davčna obveznost za plačilo dohodnine od dividende, ki je davek na prejemke fizičnih oseb, nastane v trenutku, ko sploh še ne pride do prehoda premoženja od družbe k družbeniku. Zato se z dohodninsko zakonodajo posega v premoženje družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb, tega pa ni pri drugih gospodarskih družbah. Je taka ureditev upravičena in v skladu z ustavno zagotovljenim načelom enakosti pred zakonom?
Naslovnica

Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja

Pravna praksa, 2011/36

Gregor Černeka, 22.9.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Gregor Černeka, Pravna praksa, 36/2011Ustavno sodišče je 23. junija letos sprejelo odločbi U-I-230/10 in U-I-239/10, iz katerih bi lahko izhajala za nadaljnje neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb prek javnih podjetij odrešujoča razlaga prehodne določbe 43. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN).
Naslovnica

Družbena odgovornost gospodarskih družb

Pravna praksa, 2009/27

dr. Jernej Letnar-Černič, 9.7.2009

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Jernej Letnar-Černič, dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 27/2009Koncept družbene odgovornosti gospodarskih družb se ne sme razumeti samo kot pripomoček pri ustvarjanju zunanje podobe podjetja, čeprav ga večina družb v zadnjem času uporablja prav zaradi odnosov z javnostmi. Družbena odgovornost gospodarskih družb pomeni, da te ne stremijo samo po čim višjih priho...
Naslovnica

Ureditev instituta poskusnega dela v ZDR-A

Pravna praksa, 2008/3

Ana Čeh, 24.1.2008

Delovna razmerja

Ana Čeh, Pravna praksa, 3/2008Tanja Bohl-Ulčar, univ. dipl. pravnica, odvetnica v odvetniški družbi Ulčar & partnerji Ana Čeh, univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica v odvetniški družbi Ulčar & partnerji Zakon o delovnih razmerjih po noveli ZDR-A1 poskusno delo ureja v 125. členu, ki določa, da se lahko delavec in ...
Naslovnica

Vpliv uvedbe evra na kapitalski trg

Podjetje in delo, 2006/6-7

mag. Alja Markovič-Čas, 19.10.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Alja Markovič Čas? 1. UVOD 2. ORGANIZACIJA DELA PRI PRIPRAVAH NA UVEDBO EVRA NA NACIONALNI RAVNI 3. PRIPRAVE NA UVEDBO EVRA NA PODROČJU KAPITALSKEGA TRGA 4. KLJUČNE PRAVNE PODLAGE, POMEMBNE ZA PODROČJE KAPITALSKEGA TRGA 4.1. Zakon o uvedbi evra - dolžniški vrednostni papirji 4.2.
Naslovnica

Nabava zdravil za nadaljnjo prodajo po ZJN-1

Pravna praksa, 2006/13

Joži Češnovar, 6.4.2006

Javne finance in javna naročila

Joži Češnovar, Pravna praksa, 13/2006Lekarne, ki so ustanovljene kot javni zavodi, že več let opozarjajo na problematiko javnega naročanja zdravil pri opravljanju lekarniške dejavnosti, h kateremu so zavezane po veljavni zakonodaji. Ker bo v Sloveniji v kratkem zaradi prevzemanja evropske zakonodaje – direktive 2004/18/ES1 in direktive...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(15)
   

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2017(1) 2016(1) 2015(4) 2014(2)
2013(1) 2012(1) 2011(3) 2009(1)
2008(1) 2006(2)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČ DĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ